ForsideHobroÅlykkevej - Vurderinger af trafiksikkerhedsmæssige løsninger

Ålykkevej – Vurderinger af trafiksikkerhedsmæssige løsninger

- Annonce -

Ålykkevej – Vurderinger af trafiksikkerhedsmæssige løsninger

Udvalget for Teknik og Miljø oi Mariagerfjord Kommune holder møde den 4. december 2023, hvor der bl.a. på dagsordene er: Ålykkevej – Vurderinger af trafiksikkerhedsmæssige løsninger

På mødet i Udvalget for Teknik og Miljø 14. august 2023 blev det besluttet, at fagenheden for Teknik og Miljø skulle foretage nye beregninger af prisen for et asfalteret fortov i én side for henholdsvis hele strækningen og i etaper – herunder for strækningen fra Skivevej til og med de kritiske sving. Udvalget for Teknik og Miljø ønskede beregninger for variationer med og uden kantsten.

Udvalget for Teknik og Miljø bedes drøfte løsningsforslagene.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

  1. At de fremlagte løsningsforslag drøftes.
  2. At der træffes beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes projekt på et af løsningsforslagene.
  3. At projektudarbejdelse finansieres af restbudgettet på 264.000 kr. på bevilling 1161 Infrastruktur – mindre renoveringer 2023.

Sagsfremstilling

På mødet i Udvalget for Teknik og Miljø 14. august 2023 blev det besluttet, at fagenheden for Teknik og Miljø skulle foretage nye beregninger af prisen for et asfalteret fortov i én side for henholdsvis hele strækningen og i etaper – herunder for strækningen fra Skivevej til og med de kritiske sving. Udvalget for Teknik og Miljø ønskede beregninger for variationer med og uden kantsten.

  • Løsningsforslag 4 (bilag 1) er tilsvarende det forslag, der blev præsenteret på mødet i Udvalget for Teknik og Miljø 14. august 2023 korrigeret med asfaltbelægning.
  • Løsningsforslag 6 (bilag 2) er en såkaldt gangsti i én side med skillerabat og asfaltbelægning (Gangsti uden kantsten skal etableres med skillerabat efter vejreglerne)

For begge løsningsforslag gælder, at fortovet placeres på nordsiden, da boligerne ligger på denne side.

Ved samtlige løsninger forventes arealerhvervelse. Det nærmere omfang kan først præciseres ved projektering.

Begge løsningsforslag kræver Politiets samtykke.

I bilag 3 er på kortskitsen angivet forslag til etapeopdeling.

LøsningsforslagUdformningGroft prisoverslag
Hele strækning i én etapeEtape 1ca. 450 mEtape 2ca. 600 mSamlet ved etapeinddeling
4Fortov med kantsten i én side~3,0 mio. kr.~1,5 mio. kr.~2,0 mio. kr.~3,5 mio. kr.
6Gangsti med skillerabat i én side~2,7 mio. kr.~1,4 mio. kr.~1,8 mio. kr.~3,2 mio. kr.

Siden mødet i Udvalget for Teknik og Miljø 14. august 2023 er Fyrkat blevet optaget på UNESCO´s Verdensarvs liste, og det må forventes, at dette fremadrettet vil betyde en forøgelse af trafikken på den omkringliggende infrastruktur, herunder særligt på Ålykkevej og Fyrkatvej. Byrådet har også besluttet at indarbejde arealreservation til en forbindelsesvej fra Skivevej via Aalykkevej krydsende Fyrkatvej til Håndværkerparken og Randersvej i den reviderede kommuneplan. I bilag 4 ses forslag til linjeføring og i bilag 5 ses forslag til vejprofil på forbindelsesvejen.

I de indledende overvejelser omkring forbindelsesvejen tages der udgangspunkt i et profil med plads til fortov og cykelsti i begge sider samt en kørebanebredde på 8 meter.

Hvis der ønskes iværksat en af de to foreslåede løsninger, anbefaler fagenheden, at der tages udgangspunkt i løsningsforslag 6. Denne løsning vurderes mere fleksibel i forhold til et senere projekt for forbindelsesvejen. Det skyldes, at der ved løsning 6 ingen bindinger er til kantsten og afvanding, idet gangstien er adskilt fra kørebanen ved en skillerabat. Ligeledes er der sikret mere areal.

Fagenheden anbefaler, at der indtænkes en sammenhængende og ensartet løsning i forhold til hele denne strækningen fra Skivevej til Håndværkerparken.

Økonomi

Udgiften til anlægget afhænger af det valgte scenarie. Der er ikke afsat budget til projektgennemførslen.

Projektudarbejdelsen foreslås finansieret af restbudgettet på 264.000 kr. på bevilling 1161 Infrastruktur – mindre renoveringer 2023.

Bilag

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler