ForsideHadsundAktivitetscenter Øst - Hadsund Håndværker- og Borgerforening overtager projektet

Aktivitetscenter Øst – Hadsund Håndværker- og Borgerforening overtager projektet

- Annonce -

Aktivitetscenter Øst – Hadsund Håndværker- og Borgerforening overtager projektet

Udvalget for Sundhed og Omsorg og Udvalget for Kultur og Fritid har 16. november 2022 afholdt temamøde om Aktivitetscenter Øst. Til mødet blev der orienteret om, at Hadsund Håndværker- og Borgerforening selv arbejder videre med en form for aktivitetscenter i Hadsund.

Byrådet i Mariagerfjord Kommune besluttede på møde den 22. december at følge indstillingen. Og sendte samtidig et held og lykke til Karen Østergaard (A) og resten af Hadsund Håndværker- og Borgerforening med et håb om, at projektet vil tage form til gavn og glæde for mange i den Østlige del af Mariagerfjord Kommune. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg og Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

At samproduktionsprojektet Aktivitetscenter Øst afsluttes.

At der – som følge af pkt. 1 – ikke afholdes flere borgermøder, men at fagenhederne står til rådighed med sparring mv. for igangsætterne af det nye initiativ.

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, 6. december 2022, pkt. 118:

Indstiles godkendt.

Fraværende: Peter Muhl.

Beslutning fra Udvalget for Kultur og Fritid, 7. december 2022, pkt. 152:

Indstilles godkendt med den bemærkning, at udvalget finder det relevant, at det nye initiativ overvejes støttet i opstarten fra projektets uforbrugte midler. Det indstilles således, at stillingtagen til at tilbageføre restmidlerne til kassen afventer eventuel ansøgning fra det nye initiativ.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. december 2022, pkt. 300:

Økonomiudvalget indstiller indstillingen for Udvalget for Kultur og Fritid til godkendelse.

Sagsfremstilling

I 2019 valgte Byrådet ‘Aktivitetscenter Øst’ som et af to samproduktionsprojekter, der skulle igangsættes i 2020. Grundet Corona blev projektet udskudt til 2021. I 2021 gennemførte en arbejdsgruppe en undersøgelses- og inddragelsesproces, som blev præsenteret til temamøde i Byrådet 23. september 2023.

Dette ledte til et forslag om en rammesætning for det videre projekt, som blev fremstillet ved byrådsmøde i marts 2022. Forslaget blev ikke godkendt. Det blev i stedet besluttet, at der skulle afholdes et borgermøde i Hadsund med bred politisk opbakning. Borgermødet blev afholdt 13. juni 2022.

På baggrund af borgermødet afholdte Udvalget for Sundhed og Omsorg og Udvalget for Kultur og Fritid 16. november 2022 et temamøde om den mulige videre proces for projektet.

Til temamødet blev der orienteret om, at Hadsund Håndværker- og Borgerforening har lejet en bygning (den tidligere Andelskasse) i gågaden, hvor de ønsker at lave en form for aktivitetscenter på egne præmisser. Foreningen har allerede været i dialog med flere lokale foreninger, som bakker op om idéen. Det forventes, at Hadsund Håndværker- og Borgerforening vil blive støttet af seneste budgets vedtagelse af midler til ‘Understøttelse af hovedbyernes udvikling’, hvilket vil skabe økonomisk grundlag for, at der kan arbejdes videre med initiativet. Initiativet ligger i tråd med input, der kom til det afholdte borgermøde i juni.

Derfor blev anbefalingen fra temamødet, at det kommunale samproduktionsprojekt ‘Aktivitetscenter Øst’ afsluttes, og at der bakkes op om det lokale initiativ inden for allerede eksisterende rammer.

Økonomi

Der blev i 2019 afsat 250.000 kr. til Aktivitetscenter Øst og Borgerdrevne Initiativer. Der er kun brugt få midler til afholdelse af borger- og idéudviklingsmøder. De uforbrugte midler opgøres endeligt senere, men tilbageføres til kassen.

Beslutning

Karen Østergaard (A) anmodede byrådet om at få vurderet sin habilitet i sagen.

Byrådet vurderede ikke, at Karen Østergaard (A) er inhabil i sagen.

Karen Østergaard (A) deltog i sagens behandling.

Byrådet godkendte indstillingen fra Økonomiudvalget.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C) og Erik Kirkegaard Mikkelsen (V)

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet