ForsideMariagerfjordAlle partier i Mariagerfjord Kommune deltager med mindst én i Forhandlingsudvalget til...

Alle partier i Mariagerfjord Kommune deltager med mindst én i Forhandlingsudvalget til budget 2024

- Annonce -

Alle partier i Mariagerfjord Kommune deltager med mindst én i Forhandlingsudvalget til budget 2024.

4. januar 2023 var Økonomiudvalget i Mariagerfjord Kommune indkaldt til årets første ordinære møde og på dagsordenen var der bl.a. Budgetvejledning 2024-27.

Økonomiudvalget behandlede oplæg til budgetvejledning for Budget 2024-27. Budgetvejledningen som udstikker rammen og forudsætningerne for budgetprocessen og indeholder tids- og procesplan for den politiske budgetproces.

– Forhandlingsudvalgets sammensætning til budget 2024 blev drøftes og godkendt på dagens ØK-møde sammen med budgetvejledningen, fortæller borgmester Mogens Jespersen til Mariagerfjordposten.dk og fortsætter, vi besluttede at Forhandlingsudvalget består af borgmesteren og gruppeformændene, med den tilføjelse, at Socialdemokratiet har to pladser i Forhandlingsudvalget. I denne sammenhæng er alle partier i byrådet deres egen gruppe og dermed er alle partier repræsenteret i Forhandlingsudvalget til næste års budget.

– Forhandlingsudvalget kan vælge at indbyde udvalgsformænd til specifikke udvalg relaterede drøftelser men ikke de generelle forhandlinger, slutter borgmesteren.

Inddragelse

Oplæg til budgetvejledning er udarbejdet på baggrund af evalueringer af budgetprocessen for Budget 2023-26 i henholdsvis Direktionen, DC-gruppen, Hovedudvalget og Økonomiudvalget.

I oplægget til Budgetvejledningen fremgår det under punkt otte, at budgetmaterialet sendes i offentlig høring. Det indebærer også, at såfremt borgere eller andre eksterne aktører har forslag til budgetemner, kan de indsendes som en del af høringsfasen. Alle indkomne forslag vil således tilgå Byrådet i forbindelse med budgetseminar ultimo august, og dermed kan Byrådet samlet vurdere, om der er emner, som skal indgå i de videre forhandlinger.

Budgetprocessen kan overordnet set opdeles i to hovedfaser:

1. Forberedelses- og afklaringsfase fra januar til juni

2. Politisk forhandlingsfase fra august og frem til budgetforlig

I den første fase af processen vil direktionen udarbejde et oplæg til et budget i balance. Oplægget til et budget i balance skal ske med afsæt i Byrådets overordnede vision samt de økonomiske styringsprincipper.

Direktionens oplæg vil blive præsenteret for Forhandlingsudvalget i maj måned, hvorefter oplægget sendes til kvalificering i MED-systemet. Kvalificeringerne fra MED-systemet tilgår direktionen, som på den baggrund vurderer, om der skal justeres i det oplæg, som overleveres til Byrådet.

Sideløbende med kvalificering af direktionens oplæg i MED-systemet, vil oplægget blive drøftet i de stående Udvalg. Alle stående Udvalg har mulighed for at udarbejde bemærkninger til direktionens oplæg, som vil blive overleveret til det samlede Byråd i forbindelse med budgettemamødet i juni.

Budgettemamødet i juni måned markerer overgangen fra fase 1 til 2. På dette budgettemamøde vil Byrådet få mulighed for at drøfte direktionens budgetoplæg, inden det afgøres af Forhandlingsudvalget, hvilke budgetforslag, der skal arbejdes videre med og sendes i offentlig høring.

Når direktionens oplæg til et balanceret budget overgår til den politiske forhandlingsfase, sker det med naturligt forbehold for, at resultatet af Økonomiaftalen kan være, at Økonomiudvalget i august må udmelde en anden ramme for arbejdet. I det tilfælde vil Økonomiudvalget træffe beslutning om, hvordan det videre budgetarbejde skal tilrettelægges.

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet