ForsideHobroAmbulancedagene Hobro ønsker at erhverve den gamle friluftbadsbygning

Ambulancedagene Hobro ønsker at erhverve den gamle friluftbadsbygning

- Annonce -

Ambulancedagene Hobro ønsker at erhverve den gamle friluftbadsbygning

AMBULANCEDAGENE, HOBRO ønsker at erhverve den gamle friluftbadsbygning samt et tilhørende areal af Aalykkevej 6a, 9500 Hobro. Ønsket vil blive behandlet i Mariagerfjord Kommunes Økonomiudvalg den 15. maj 2024 under punktet: Eventuel overdragelse af ejendom og areal til AMBULANCEDAGENE, HOBRO 

Indstilling: Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Økonomiudvalget: At Mariagerfjord Kommune overdrager en del af matr.nr. 142a, Hobro Markjorder (ca. 11.815 m2) samt den gamle friluftbadsbygning til AMBULANCEDAGENE, HOBRO. Og at de i sagsfremstillingen foreslåede vilkår for overdragelsen godkendes.

Sagsfremstilling
I foråret 2023 fremsendte AMBULANCEDAGENE, HOBRO en ansøgning til Mariagerfjord Kommune med ønsket om et tilskud til renovering og indretning af bygningen på Aalykkevej 2, 9500 Hobro (den gamle friluftsbadsbygning).

AMBULANCEDAGENE, HOBRO har i mange år haft råderet over bygningen, som ejes af Mariagerfjord Kommune. Bygningen har i den seneste tid været lånt ud til Y Men’s Club, som har haft lokaler til møder og loppemarked. Det permanente loppemarked er nu ophørt, og de to foreninger er blevet enige om, at flytte sammen i bygningen. Bygningen står dog overfor en gennemgribende renovering og energioptimering. Samtidig er det et ønske om, at kunne indrette bygningen, så den kan skabe bedre rammer for Ambu-festens mange frivillige samt rumme alle de faciliteter, som Ambu-festen har brug for. 

Udvalget for Kultur og Fritid sendte 31. maj 2023 ansøgningen fra AMBULANCEDAGENE, HOBRO videre til behandling i Økonomiudvalgt med forslag om, at der – som et alternativ til et tilskud til renovering – blev igangsat forhandlinger om en overdragelse af friluftsbadsbygningen til AMUBLANCEDAGENE, HOBRO til 0 kr.

Økonomiudvalget godkendte 14. juni 2023 indstillingen fra Udvalget for Kultur og Fritid og bemyndigede administrationen til at forhandle en overdragelse af bygningen og eventuelt tilhørende mindre grundareal til AMBULANCEDAGENE, HOBRO til 0 kr. 

Forhandlingerne er nu afsluttet, og Økonomiudvalget bedes tage stilling til en endelig overdragelse af bygning og areal til ABULANCEDAGENE, HOBRO. Den eneste ændring set i forhold til det, som Økonomiudvalget godkendte den 14. juni 2023 er størrelsen på det areal, som foreslås overdraget til AMBULANCEDAGENE, HOBRO. I den forbindelse bør det nævnes, at der reelt er tale om overdragelsen af det areal, som i forvejen er stillet uopsigeligt til rådighed for AMBULANCEDAGENE, HOBRO. 

Følgende vilkår for overdragelsen foreslås af administrationen: 

  • Mariagerfjord Kommune overdrager en del af matr.nr. 142a, Hobro Markjorder (ca. 11.815 m2) samt den gamle friluftbadsbygning til AMBULANCEDAGENE, HOBRO til 0 kr.                 
  • Der tinglyses følgende servitutter;

1.      Servitut der indeholder en tilbagekøbsklausul til Mariagerfjord Kommune, som vil træde i kraft, hvis Ambu-festen i Hobro ophører.

2.      Servitut om forbud mod pantsætning, videresalg og navneskifte for AMBULANCEDAGENE, HOBRO uden Mariagerfjord Kommunes accept.

3.     Servitut der sikrer, at Mariagerfjord Kommune – uden vederlag – kan gøre vejudlæg langs Aalykkevej, hvis Mariagerfjord Kommune på et tidspunkt skal udvide Aalykkevej.

4.     Servitut der skal sikre offentlig vejadgang ind ad asfaltvejen fra Aalykkevej.

  • Alle omkostninger forbundet med overdragelsen påhviler AMBULANCEDAGENE, HOBRO. 
    Med alle omkostninger menes udstykning, oprettelse og tinglysning af skøde, oprettelse og tinglysning af alle servitutter, nedlæggelse af bygningsblad samt diverse gebyrer/afgifter.

Overdragelsen kan ske uden offentligt udbud, da der vil være tale om et salg til en institution, som kommunen lovligt kan yde anlægsstøtte til, jf. Udbudsbekendtgørelsen § 2, stk. 1, nr. 6. 

Den gamle friluftbadsbygning ses ikke at være omfattet af Mariagerfjord Kommunes ejendomsstrategi, hvorfor den i udgangspunktet bør afhændes. Den vedtagne ejendomsstrategi vedlægges som bilag.

Henset til den større renovering og energioptimering, som bygningen står overfor, ses det ligeledes at være hensigtsmæssigt, at overdrage bygningen. Med tinglysning af de foreslåede servitutter vurderer administrationen, at der er taget hensyn til Mariagerfjord Kommunes fremtidige interesser for både bygning og arealer. 

Økonomi: Der er hverken indtægter eller udgifter forbundet med overdragelsen. 

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet