ForsideHadsundAnsøgning om eftergivelse af energilån - Skelund-Veddum Hallen

Ansøgning om eftergivelse af energilån – Skelund-Veddum Hallen

- Annonce -

Ansøgning om eftergivelse af energilån – Skelund-Veddum Hallen

Udvalget for Kultur og Fritid i Mariagerfjord Kommune holder årets første ordinære møde den 11. januar 2023, hvor der bl.a. på dagsordenen er:

Ansøgning om eftergivelse af energilån – Skelund-Veddum hallen

Skelund-Veddum Hallen ansøger om eftergivelse af restgæld på et lån ved Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

  1. At ansøgning om eftergivelse af gæld drøftes.

Sagsfremstilling

Skelund-Veddum Hallen ansøger om eftergivelse af restgælden på et lån hos Mariagerfjord Kommune. Lånet var oprindeligt på 598.900 kr. og restgælden er på 179.670 kr.

Anmodning om eftergivelse af gæld:

Skelund-Veddum Hallen har til et dialogmøde med Udvalget for Kultur og Fritid fremlagt deres planer for fremtidig drift, herunder de økonomiske udsigter.

Ved skolelukningen i Skelund mistede Skelund-Veddum Hallen mere end 50 % af deres omsætning. Hallens bestyrelse har siden arbejdet med at drifte hallen ud fra de nye forudsætninger, har tilpasset udgifterne, og er nu i gang med nye tiltag, som skal skabe yderligere aktiviteter i hallen.

Skelund-Veddum Hallen har et aktivitetsniveau og udgiftsniveau, som sikrer en drift, der kan løbe rundt. Men hallen er udfordret på likviditet, da hallen hvert år skal afdrage de 59.890 kr. til Mariagerfjord Kommune.

LÆS OGSÅ: Skal Himmerlands prisen 2022 gå til Mariager og Ø. Hurup? – Husk at stemme

For at sikre den fremtidige drift af Skelund-Veddum Hallen, og sikre likviditet til udvikling og vedligehold, ansøger Skelund-Veddum Hallens bestyrelse derfor Mariagerfjord Kommune om eftergivelse af den resterende del af energilån optaget i 2014.

Historik

Skelund Skole blev lukket fra sommeren 2019, og Skelund-Veddum Hallen lavede i den forbindelse et revideret budget for årene frem. Budgettet viste en drift, der kunne løbe rundt, trods nedgangen i omsætningen ved tab af leje fra Skelund Skole. Budgettet viste dog også dengang, at afdrag på lån til Mariagerfjord Kommune ville betyde et pres på hallens likviditet, da driften ikke kunne sikre et overskud til afdrag af lånet. De årlige afdrag skulle derfor tages af den opsparede likviditet i hallen. Budget lavet i 2018, som tager højde for skolelukning fra sommeren 2019, er vedlagt som bilag.

Med baggrund i pres på likviditeten og en nedgang i omsætning på 50 % grundet skolelukningen, spurgte hallen derfor i 2020 om muligheden for at få eftergivet det kommunale lån. Aftalen i 2020 blev dog at sætte afdragene på lånet på pause i 2020 og 2021, for at få et bedre grundlag for erfaring med hallens drift efter skolelukningen, og få en endelig afklaring på fremtidig brug af de bygninger Skelund Skole var placeret i.

De seneste år har vist, at de budgetter, der blev lavet for hallen i forbindelse med skolelukningen, er retvisende for driften af hallen. Driften kan således løbe rundt med det nuværende aktivitetsniveau og det kommunale driftstilskud, men likviditeten kommer under pres ved afdrag på lån til Mariagerfjord Kommune, og dermed vil det også være vanskeligt for hallen at oprette en positiv likviditet, til eksempelvis løbende vedligehold af hallen.

Økonomi

Skelund-Veddum Hallen har i 2014 optaget energilån hos Mariagerfjord Kommune på 598.900 kr. Lånet afdrages med 59.890 kr. pr. år, og restbeløb på lånet er på 179.670 kr. Afdrag har været sat i bero i 2019 og 2020.

Skelund-Veddum Hallen modtager et årligt driftstilskud fra Mariagerfjord Kommune. Tilskuddet udgør i 2023 55.443 kr.

Skelund-Veddum Hallen ansøger om eftergivelse af 179.670 kr.

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler