ForsideMariagerAssens Fjernvarme sætter varmeprisen ned

Assens Fjernvarme sætter varmeprisen ned

- Annonce -

Assens Fjernvarme sætter varmeprisen ned

Assens Fjernvarme leverer grøn energi fra en træflis fyret kedel til 712 andelshavere i Assens By. Det har de efterhånden gjort i næsten 30 år.

Bestyrelsen for Assens Fjernvarme A.m.b.A fortæller følgende:

Historien om Assens Fjernvarme går dog mere end 55 år tilbage. Igennem disse mange år har varmeværket ved løbende udvikling, og dygtig drift formået at levere stabil varme til Assens By til en attraktiv pris.

Varmeværket er en del af samfundet og påvirkes derfor også af de udviklinger der sker i samfundet. Ikke mindst når hele Europa, som det skete sidste år, blev ramt af en energikrise der på kort tid skabte usikkerhed omkring hele energisektoren. Men i sådanne situationer viser fjernvarmen virkelig sit værd. En effektiv kollektiv fjernvarmeforsyning, som ejes af varmeforbrugerne, og derfor ikke skal levere et overskud til andre end de andelshavere der er en del af fjernvarmeværket, er den bedste måde til at tage toppen af de prisstigninger som sådanne kriser medfører.

Efter at Assens Fjernvarme sidste år var nødsaget til at hæve afregningsprisen for varme grundet meget høje prisstigninger på energikøb og træflis til anlæggets drift, kan Fjernvarmen nu positivt meddele at det vil være muligt at reducere varmeprisen igen. Der opleves stadigvæk markant højere priser på træflisen end for bare 2 år siden. Men priserne har stabiliseret sig på dette højere niveau og samtidig er bl.a. elpriserne faldet betragteligt.

Da prisstigningen for fjernvarmen blev vedtaget i slutningen af 2022, så man ind i et meget usikkert marked, med stadigvæk stigende priser. Dette gjorde det nødvendigt at sikre driften ved en prisstigning, som i 2023 har medført højere omkostninger til opvarmning af boligen for den enkelte andelshaver. Stadigvæk har det dog været en konkurrencedygtig energipris i forhold til stort set alle andre opvarmningsformer, som jo alle blev ramt af de stigende priser.

Nu hvor året nærmer sig sin afslutning er det tid til at gøre status. Som bekendt vendte kurven i løbet af 2023, hvilket har betydet at budgettet ikke bare kunne holdes, men også at der er et plus på bundlinjen. Da det samtidig er vurderingen at vi i 2024 vil se ind i en mere stabil periode i forhold til priser på energi, vil det være muligt at reducere prisen på fjernvarme for borgerne i Assens.

Derfor kan Assens Fjernvarme oplyse at varmeprisen for 2024 nedsættes fra nuværende 625 kr. pr. MWh til 587,50 kr. pr. MWh. Dette vil gælde for 2024.

Samtidig vil vi for det indeværende år 2023 ligeledes reducere prisen på fjernvarme til 587,50 kr. pr. MWh. Dette betyder at der i den kommende årsopgørelse for 2023 vil indgå en reduktion af varmeprisen for 2023, som fratrækkes den første aconto afregning i 2024 og dermed reducerer varmeprisen for 2023. For et ”standard hus” med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh vil prisreduktionen medføre et fald i varmeprisen svarende til 680 kr. pr. år.

Efter en svær tid er det dejligt at kunne levere et positivt budskab.

Det er dog ikke alt der er positivt.

Assens Fjernvarme har gennem de seneste 2 år oplevet en andelshaver, som har set sig sur på varmeværket. Det er der sikkert mange, der har hørt historier om.

Som udgangspunkt er det ikke noget vi vil kommentere på. Men der spredes så mange beskyldninger omkring Fjernvarmeværket og dets drift, at vi føler det nødvendigt at give det en kommentar.

Fra Assens Fjernvarme bestyrelse og drift er sagen uforståelig, da fjernvarmeværket udelukkende ønsker at kunne opretholde sin drift, og ikke har nogen interesse i at ødelægge forholdet til naboer. Men vi er selvfølgelig nødt til at reagere på de chikaner, der uforståeligt løbende sker mod varmeværket og dets ansatte. Det har været og er fortsat en stor belastning både økonomisk, men ikke mindst menneskeligt, når man udsættes for disse chikaner.

I første omgang er det varmeværket dette går ud over, men på længere sigt er det jo alle øvrige andelshavere i Assens, som må betale prisen for dette. Det er derfor vores håb at Mariagerfjord Kommune vil være behjælpelig med at få stoppet disse chikaner, så det kan sikres at Assens Fjernvarme fortsat kan levere sikker varme til Assens bys borgere og virksomheder.

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -
RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet