ForsideHobroByggemodning i Valsgård - igangsætning af etape 3

Byggemodning i Valsgård – igangsætning af etape 3

- Annonce -

Byggemodning i Valsgård – igangsætning af etape 3

Økonomiudvalget i Mariagerfjord Kommune holder møde den 18. januar 2023, hvor der blandt andet på dagsordenen er: Byggemodning i Valsgård – igangsætning af etape 3

Byrådet har besluttet at igangsætte byggemodning af etape 2 på Nordre Markvej og Hvidtjørnevej i Valsgård. I forlængelse heraf har den private ejer af etape 5 anmodet om, at Hvidtjørnevej forlænges for, at denne kan vejbetjene den private udstykning, som bebygges med rækkehuse. Byrådet skal i denne sag behandle forslag om, at, at byggemodningen udvides, så der etableres vej til etape 5, og at Mariagerfjord kommunes byggegrunde omkring dette vejstykke (etape 3) byggemodnes samtidigt. Endelig skal der tages stilling til, om der skal indgåes en aftale med den private part om vejbidrag til etablering af vejen.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

  1. At byggemodning i Valsgård etape 3 igangsættes sammen med etape 2
  2. At der meddeles tillægsbevilling på 2.000.000 kr. til etape 3.
  3. At en eventuel etape 3 finansieres af fremtidige indtægter fra grundsalg i udstykningen.
  4. At der træffes beslutning om, hvorvidt der skal indgåes aftale om vejbidrag fra privat part på 200.000 kr. plus moms. (250.000 kr. inklusiv moms)

LÆS OGSÅ: Hans Pilgaard trak 250 til nytårskur hos Hjerteforeningen Mariagerfjord og LOF Mariagerfjord/Rebild

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 25. november 2021 at igangsætte byggemodningen af etape 2 i boligudviklingsområdet på Nordre Markvej/Hvidtjørnevej i Valsgård. Se vedlagte kortmateriale.

Efterfølgende har den private ejer af etape 5 ønsket at påbegynde byggemodning og dermed realisering af rækkehusbebyggelsen. Se vedlagte kortmateriale. Vejføring til etape 5 skal ske via Hvidtjørnevej og dermed gennem etape 2 og 3.

Administrationen indstiller derfor, at byggemodningen udvides til også at omfatte etape 3, så de omkringliggende grunde byggemodnes samtidig med, at vejen til etape 5 etableres.

Der har den 20. december 2022 været afholdt licitation på 2. etape af byggemodningen i Valsgård, Nordre Markvej og Hvidtjørnevej. Dette med tilhørende regnvandsbassin, som Mariagerfjord Vand skal have etableret. Der har i udbudsmaterialet for etape 2 været indeholdt en mulighed for at tilvælge udbygningen af etape 3 til samme enhedspriser. Fagenheden Teknik og Miljø foreslår derfor, at der også indgås aftale med entreprenøren om etape 3. Se illustration af området i bilag 2.

Byggemodning i Valsgård, Nordre Markvej/Hyldebærvænget/Hvidtjørnevej, består af 5 etaper. Oversigtskort kan ses af bilag 1.

En kort beskrivelse af de 5 etaper

Etape 1: Nordre Markvej og Hyldebærvænget (gul markering på bilag)

omfatter byggemodning af 15 parceller samt 1 større parcel, som stod klar i juni 2022. 11 ud af 15 parcelhusgrunde er solgt.

Etape 2: Nordre Markvej og Hvidtjørnevej (blå markering på bilag)

omfatter byggemodning af 24 parceller med grundstørrelser fra 955 til 1922 m2. Forventes at stå klar i juli 2023.

Etape 3 (grøn markering på bilag) omfatter byggemodning af otte parcelhusgrunde på mellem 1.045 og 1.369 m2. Kan stå klar med etape 2 i juli 2023.

Etape 4 (lilla markering på bilag) omfatter byggemodning af ti parcelhusgrunde med grundstørrelse fra 1.042 til 1.390 m2. Ingen planer om igangsætning endnu.

Etape 5 (rød markering på bilag og bilag 3) omfatter mulighed for at opføre 36 rækkehuse og er solgt til privat aktør.

Vejbidrag fra privat aktør

Der er i lokalplan 182/2022 bestemt, at etape 5 skal vejbetjenes fra Hvidtjørnevej. Da Mariagerfjord Kommune er ejer af det areal, som vejen skal anlægges på, kan Mariagerfjord Kommune aftale en vejret med den private grundejer. Mariagerfjord Kommune skal i den forbindelse tage stilling til, om Mariagerfjord Kommune vil opkræve et forholdsmæssigt vejbidrag fra den private part. Hvis Mariagerfjord Kommune (som vejejer) og den private part ikke kan blive enige om vejbidragets størrelse, kan kommunen (som vejmyndighed) træffe beslutning om at tildele vejret og kræve, at den private part betaler en forholdsmæssig andel af anlægsudgifterne.

Mariagerfjord Kommune har som vejejer haft en drøftelse med den private part, som har fremsendt et tilbud om at betale 200.000 kr. plus moms i vejbidrag.

Privatvejsloven indeholder en nøgle til forholdsmæssig fordeling af anlægsudgifter ved etablering af veje, hvor det gives vejret til andre end vej-ejeren. Ved beregning af denne konkrete sag, vil den private parts andel af anlægsudgifterne være 1.044.995 kr plus moms. Vejbidraget omfatter en del af vejanlæggene i etape 2 og hele etape 3. Bilag 4.

Økonomiudvalget skal derfor beslutte, hvorvidt den private parts tilbud på at betale en andel på 200.000 kr. plus moms accepteres.

Administrationen oplyser, at den årlige kapacitetsgennemgang på dagtilbudsområdet, senest gennemført i november 2022 og som blandt andet beror på det prognosemateriale, som Mariagerfjord Kommune stiller til rådighed, viser, at den allerede besluttede udvidelse med vuggestuepladser i Valsgård, er aktuel. Men samtidig er den tidligere beslutning om udvidelse af børnehavepladser stilet i bero for nuværende, da den ikke er nødvendig. Den besluttede tilførsel af vuggestuekapacitet bliver bygningsmæssigt udført, så det sikres, at et eventuelt fremtidigt behov for yderligere børnehavepladser også kan gennemføres.

Økonomi

Hvis byggemodningen af etape 3 igangsættes, finansieres dette af de fremtidige indtægter af grundsalg. Det af Byrådet fastsatte vejbidrag fra den private part modregnes i tillægsbevillingen på 2.000.000 kr. Tillægsbevillingen foreslås finansieret via kommunens kassebeholdning.

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet