ForsideMariagerfjordDialogmøde mellem Udvalget for Kultur & Fritid og Kulturelt Samråd i Mariagerfjord...

Dialogmøde mellem Udvalget for Kultur & Fritid og Kulturelt Samråd i Mariagerfjord Kommune

- Annonce -

Dialogmøde mellem Udvalget for Kultur & Fritid og Kulturelt Samråd i Mariagerfjord Kommune

Udvalget for Kultur og Fritid i Mariagerfjord Kommune holder møde den 7. december, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Dialogmøde Kulturelt Samråd

Kulturelt Samråd Mariagerfjord har i løbet af 2022 været på en rundtur i kommunen, hvor de har holdt uformelle kaffemøder med kommunens kulturaktører. Samrådet er inviteret til at give en status og orientering om deres rundtur.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

 1. At dialogen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kulturelt Samråd har i løbet af året afholdt fem uformelle møder med kulturelle ildsjæle i Mariager, Hadsund, Øster Hurup, Arden og Hobro. Deltagelsen var imellem 4 og 12 til møderne.

Til møderne har Kulturelt Samråd indledt med en kort status for rådets virke, som bindeled mellem Udvalget for Kultur og Fritid, som høringspart i forhold til kommunens budget samt Kulturelt Samråds ønske om at kunne holde dialogen i gang med de kulturelle ildsjæle rundt i kommunen.

Kulturelt Samråds Formål, jvf. §2:

 • At medvirke til forbedring af rammerne for kulturlivets udfoldelser i Mariagerfjord Kommune
 • At fungere som høringsorgan med høringsret i forbindelse med kommunens budget
 • At medvirke til at synliggøre værdien af kulturen
 • At være initiativtager til at foreslå fokusområder
 • At medvirke til at fremme dialog og sparring mellem kulturaktører, forvaltning og Udvalget for Kultur og Fritid.

Udvalget for Kultur og Fritid udpeger et medlem for en periode svarende til Byrådets funktionsperiode. Nuværende medlem er Trine B. Pedersen. Fagenheden bidrager med sekretærbistand.

Der tegner sig et billede af forskellige udfordringer i de enkelte dele af kommunen og også nogle fællestræk, som beskrevet i bilaget og listet op herunder:

 • Fælles platform for synlighed af arrangementer (udfordret af pressedækning, benyttelse af Facebook, lokalaviser osv. overgang til Kultunaut/Kulturfjorden)
 • Flere frivillige
 • Koordinatorfunktion og fundraising
 • Lokaletilgængelighed
 • Bankernes gebyrpolitik (hvidvask reglerne)
 • Tilladelser i forbindelse med afholdelse af arrangementer
 • Synlighed af kulturaktører på biblioteker
 • Respekt for forskelligheden i kommunen og ildsjælenes arbejde.

Emnerne vil blive udfoldet til mødet.

Repræsentanter fra Kulturelt Samråd vil deltage til mødet og fremlægge hovedpunkter og emner, der er blevet rejst og drøftet ved møderne med de kulturelle aktører og foreninger. Opsamlingsnotat fra Kulturelt Samråd er vedlagt som bilag.

Økonomi

Samrådet har ingen selvstændig økonomi. Samrådets møder afholdes i kommunale lokaler og med administrativ assistance fra Fagenheden Kultur og Fritid. Rådet kan modtage offentlig støtte og kan selv skaffe midler fra private sponsorer.

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet