ForsideMariagerfjordEfter 18 års ventetid: Beskyttelse af smågrise blåstemplet af EU

Efter 18 års ventetid: Beskyttelse af smågrise blåstemplet af EU

- Annonce -

Efter 18 års ventetid: Beskyttelse af smågrise blåstemplet af EU

Et krav om ekstra luft over ryggen på smågrise under transport er en realitet efter EU-blåstempling. Selvom kravene først vil træde i kraft i 2031, er dette en vigtig sejr for dyrevelfærden, lyder det fra Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse.

En ny tilføjelse til bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport fastsætter for første gang minimumskrav til loftshøjden på transporter af smågrise, hvilket skal sikre luftcirkulation og tilstrækkelig plads til dyrene. Siden 2006 har der været krav til loftshøjden for større grise, men de samme beskyttelser har ikke været gældende for smågrise før nu. Dette glæder Dyrenes Beskyttelse.

”Det kan virke selvfølgeligt, at smågrise skal beskyttes på samme niveau som deres større artsfæller, men det har været en meget lang og hård kamp at få sikret. Det er virkelig værd at fejre, og vi kvitterer regeringen og partierne bag aftalen om styrket kontrol fra 2018 for at holde fast i forslaget trods megen modstand fra erhvervet,” siger Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse.

For transporter af grise med en gennemsnitlig vægt på 35 kilo kræver de nye regler en loftshøjde på minimum 68 centimeter, hvilket giver cirka 19 centimeter luft over ryggen på grisen. I dag transporteres smågrisene på lastbiler i fem etager uden nogle krav til, hvor meget luft der som minimum skal være over dyrene. Grisene må dog vente til 2031 på den ekstra plads, da regeringen har valgt at indfase kravene med en overgangsperiode på 7 år af hensyn til erhvervets investeringer i den nuværende vognpark.

”Det er utroligt og helt uacceptabelt, at smågrisene ender med at have ventet 25 år på denne beskyttelse. Men det oprindelige forslag fra fødevareministeren var, at reglerne først skulle træde i kraft i 2034. Så i det lys er en overgangsperiode på syv år bedre.,” siger Britta Riis.

Massiv modstand mod krav

Kravene kommer til at betyde noget for ufatteligt mange dyr. De er en udmøntning af EU’s transportforordning, og siden den blev vedtaget i 2005, er antallet af eksporterede smågrise fra Danmark steget markant fra knap 4 millioner til 14 millioner årligt. Dyrenes Beskyttelse har lige så længe arbejdet for forbedrede vilkår, og det har været med massiv modstand.

De mange eksporter af levende grise betyder store erhvervsinteresser. Landbruget og transportfirmaerne har forsøgt at forhale, eller helt stoppe, højdekravene med påstande om manglende dokumentation for forbedringer af dyrevelfærden og urimeligt høje omkostninger for erhvervet. Men til trods for at disse indsigelser er blevet forelagt EU-Kommissionen, er de danske regler blevet blåstemplet – eller notificeret, som det hedder. Dette giver blod på tanden hos Dyrenes Beskyttelse.

”Tilstrækkelig luft over ryggen på alle grise under transport er en fundamental forudsætning for bedre dyrevelfærd på transporterne. Men der er en række andre forhold, som også skal forbedres for at sikre smågrise, når man vælger at transportere dem. Dette inkluderer bedre temperaturkontrol, passende adgang til vand samt markant reducering af transporttider. Her vil Dyrenes Beskyttelse også bide sig fast.,” siger Britta Riis.

Første mål er, at få regeringen til at støtte op om et loft for dyretransporter på otte timer i EU, når EU-Kommissionens forslag til revision af transportforordningen skal behandles i EU-Rådet. I aftalen fra Grøn Trepart om en klimaafgift på landbruget står der, at regeringen vil arbejde for, at ”den maksimale transporttid for dyr til levebrug begrænses yderligere i forhold til EU-Kommissionens forslag.” Det skal modvirke, at klimaafgiften gør det mere attraktivt at sende smågrise ud af landet. Men det er ikke nok.

”Den endelige aftale om klimaafgift på landbruget bør indeholde en dansk målsætning om otte timers loft på dyretransporter i EU. Det vil effektivt reducere en del af de negative konsekvenser for dyr under transport.,” siger Britta Riis.

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -
RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler