ForsideHadsundEndelig vedtagelse af lokalplan 155/2022 for et offentligt område ved Stadionvej i...

Endelig vedtagelse af lokalplan 155/2022 for et offentligt område ved Stadionvej i Hadsund

- Annonce -

Endelig vedtagelse af lokalplan 155/2022 for et offentligt område ved Stadionvej i Hadsund

Forslag til lokalplan 155/2022 for et offentligt område ved Stadionvej i Hadsund har været i offentlig høring i perioden 6. maj til 11. august 2022.

Lokalplanen muliggør opførelse af nye idrætshaller og haller til tennisklubben. Samtidig gives der mulighed for opførelse af etageboliger i op til 4 etager.

Byrådet skulle på møde den 22. december 2022 tage stilling til, om lokalplanen skal vedtages endeligt. Byrådet besluttede at følge indstillingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

At lokalplan 155/2022 vedtages endeligt med følgende ændringer:

– Arealet øst for Kjeld H. Jensens Vej tages ud af lokalplanen jf. vedhæftede kort.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 5. december 2022, pkt. 207:

Indstilles godkendt.

Per Kragelund (V) var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. december 2022, pkt. 291:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Hadsund Hallerne og tennisklubben i Hadsund ønsker at udvide deres faciliteter samt at tilføje nye funktioner til området f.eks. multihal, kold hal til tennis og til paddeltennis, wellness og sundhed, overnatningsfaciliteter og nye parkeringspladser. Desuden ønskes der mulighed for at opføre en integreret etageboligbebyggelse ovenpå de planlagte nye omklædningsrum og gæsteværelser.

Formål

Det overordnede mål med lokalplanen er at muliggøre udvidelsen af Hadsund Hallerne m.v. og erstatte de boldbaner, der inddrages til parkering og byggeri med et nyt areal til boldbaner på den østlige side af Kjeld H. Jensens Vej.

I lokalplanen gives der også mulighed for opførelse af etageboliger inden for et præcist udpeget byggefelt, hvor de kommende beboere kan have glæde af at bo helt tæt på områdets idrætsfaciliteter. Det er således et ønske med lokalplanen, at der vil opstå en synergieffekt i at blande flere forskellige funktioner i ét område.

Høringssvar

Forslag til Lokalplan 155/2022 har været i offentlig høring i 10 uger (pga. sommerferien) med en efterfølgende forlængelse af høringen med 4 uger, og der er i løbet af høringsfasen indkommet fem høringssvar. Høringsfasen blev forlænget af hensyn til en manglende planlægningstilladelse fra Bolig- og Planstyrelsen.

Veto fra Indenrigs- og Boligministeriet

Indenrigs- og Boligministeriet har efterfølgende nedlagt veto mod planerne, da de omfatter arealer i Natura 2000-område nr. 14 – Aalborg Bugt, Randers Fjord samt Mariager Fjord, og da der ikke er opnået planlægningstilladelse fra Bolig- og Planstyrelsen.

Ministeriet vil ophæve sit veto, hvis arealet øst for Kjeld H. Jensens Vej tages ud af lokalplanen.

Øvrige høringssvar

Fagenheden Teknik og Miljø har været i dialog med Bolig- og Planstyrelsen omkring opfyldelse Sommerhuslovens hotelbegreb. Styrelsen vurderer, at hotelbegrebet er opfyldt hvad angår udlejning af værelser til brug for brugerne af hallen f.eks. i forbindelse med stævner mv.

Fagenheden har ligeledes været i dialog med Hadsund Boldklub omkring behovet for foldbaner i området, efter at det ikke længere er muligt at etablere nye baner øst for Kjeld H. Jensens Vej.

Høringssvarene fra de private grundejere omhandler anvendelsen af arealet øst for Kjeld H. Jensens Vej.

Fagenheden henviser til vedhæftede høringsnotat, hvori høringssvarene er nærmere beskrevet.

Fagenhedens indstilling

Fagenheden anbefaler at arealet øst for Kjeld H. Jensens Vej tages ud af lokalplanen, så Indenrigs- og Boligministeriets veto kan ophæves. Den ændrede lokalplanafgrænsning fremgår af vedhæftede kort.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C) og Erik Kirkegaard Mikkelsen (V)

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler