ForsideArdenEndelig vedtagelse af lokalplan 195/2023 for et boligområde ved Hesselholt Skovhuse i...

Endelig vedtagelse af lokalplan 195/2023 for et boligområde ved Hesselholt Skovhuse i Arden

- Annonce -

Endelig vedtagelse af lokalplan 195/2023 for et boligområde ved Hesselholt Skovhuse i Arden

Udvalget for Teknik og Miljø oi Mariagerfjord Kommune holder møde den 4. december 2023, hvor der bl.a. på dagsordene er: Endelig vedtagelse af lokalplan 195/2023 for et boligområde ved Hesselholt Skovhuse

Forslag til Lokalplan 195/2023 for et boligområde ved Hesselholt Skovhuse i Arden har været i offentlig høring fra perioden 12. oktober 2023 til 10. november 2023.

I den gældende Lokalplan 100/2016 for boligområdet Hesselholt Skovhuse i Arden er der udlagt et delområde til både parcelhusbebyggelse og rækkehusbebyggelse. For dette delområde er den gældende lokalplan kun en rammelokalplan, og der skal derfor udarbejdes en ny lokalplan, før området kan bebygges.

Mariagerfjord Kommune har som grundejer haft arealet udbudt til salg til tæt/lav boligbebyggelse, da kommunen ønsker at boligområdet Hesselholt Skovhuse tilføres en ny boligform, hvor fællesskab og seniortilgængelighed skal være den bærende faktor. Hesselholt Skovhuse er udlagt til parcelhuse i den gældende lokalplans øvrige delområder.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om Lokalplan 195/2023 skal vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

  1. At lokalplan 195/2023 for et boligområde ved Hesselholt Skovhuse vedtages med redaktionelle ændringer om spildevand i redegørelsens afsnit 4.9 og § 7.5.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den nye grundejer ønsker at opføre op til 33 rækkehuse, et fælleshus og andre fællesfaciliteter såsom grillhytte, legeredskaber, borde og bænke med videre på de fælles friarealer, som udlægges i området.

I kommunens udbud af ejendommen er der lagt vægt på, at bebyggelsen og dets nære omgivelser skal indrettes med udgangspunkt i arkitekt Jan Gehls principper for at skabe gode byer særligt med vægt på følgende forhold:

  • Fællesskab og privatliv
  • Tryghed – socialt og fysisk
  • Klima
  • Skala og æstetik

Bebyggelsesplanen, som danner grundlag for lokalplanforslaget, tager udgangspunkt i disse principper.

Formål

Fagenheden for Teknik og Miljø har på grundejers ønske udarbejdet forslag til Lokalplan 195/2023 for boliger ved Hesselholt Skovhuse i Arden. I lokalplanen gives der mulighed for opførelse af højst 33 boliger i størrelsen 90 m2 til 120 m2 samt opførelse af et fælleshus med en størrelse på mindst 150 m2.

Boligerne skal placeres omkring de centralt beliggende fælles udendørs opholdsarealer samtidig med, at der til hver bolig kan etableres et privat opholdsareal/haveareal på højst 40 m2. På denne måde får beboerne mulighed for at vælge, hvilken grad af fællesskab de ønsker.

I lokalplanens sikres der stiadgang mod både nord og syd, hvorved det bliver muligt for de bløde trafikanter at komme til Skovvej og til Vestergade via stier.

Høringssvar

Forslag til Lokalplan 195/2023 har været i høring i fire uger, og der er i løbet af høringsfasen indkommet fire indsigelser.

Høringssvarene er kommet fra Arden Fællesråd og tre private grundejere. Høringssvarene omhandler tilgængelighed, boligstørrelser, boligtype og boligernes ydre fremtræden.

Fagenheden henviser til vedhæftede høringsnotat, hvori høringssvarene er nærmere beskrevet.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet