ForsideØstkystenEt havmiljø i krise: Hjælp med at plante ålegræs ved Als Odde

Et havmiljø i krise: Hjælp med at plante ålegræs ved Als Odde

- Annonce -

Et havmiljø i krise: Hjælp med at plante ålegræs ved Als Odde

Nu offentliggør Tænketanken Hav de 32 steder langs de danske kyster, hvor danskere kan møde op den 8. juni – på havets dag – og hjælpe med at plante ålegræs. En plante, som er helt essentiel for dyrelivet og fiskene i Danmarks pressede fjorde og kystområder.

D. 8. juni kan du tage kæresten, ungerne eller vennerne i hånden og sammen med andre danskere være med til at sætte fokus på det skrantende danske havmiljø. Det sker, når Tænketanken Hav, i samarbejde med blandt andet Syddansk Universitet, arrangerer “Danmark Planter Ålegræs” ved 32 udvalgte kyster fordelt over det meste af det danske land – fra Læsø i nord til Sønderborg i syd.  

Arrangementet sker efter et år, hvor det er blevet tydeligt for danskerne, at vores fjorde og farvande mange steder er dybt pressede. Et historisk højt iltsvind har resulteret i fiskedød og ørkenlignende havbunde. Og set i et længere perspektiv har blandt andet det store iltsvind været med til at reducere udbredelsen af ålegræs med to tredjedele siden år 1900. 

“Danmark Planter Ålegræs” er en del af Det Store Ålegræsinitiativ, som er støttet af Nordea-fonden, og er et nyt og unikt videnskabeligt projekt, hvor der laves testudplantninger, der bidrager til indhentning af data om Danmarks ålegræsbestand med hjælp fra frivillige danskere. Formålet er at skabe engagement blandt danskere om havets krise og samtidig skabe et større vidensgrundlag om hvor, ålegræsset kan genoprettes i Danmark. Ålegræsudplantningen kan nemlig ikke lykkes i hele landet, fordi havet mange steder er presset af bl.a. kvælstofudledning og miljøfarlige stoffer. Derfor kræver det viden om, hvor ålegræs kan gro under de forhold, som er til stede i dag. 

“Jeg er rigtigt glad for, at vi nu kan præsentere de 32 steder, hvor danskere kan møde op og sammen med andre være med til at sætte fokus på havet d. 8. juni. Presset på havet skal reduceres – det vil blandt andet sige, at der skal være færre næringsstoffer i havmiljøet – og naturen i havet skal genoprettes. Med ålegræsudplantningerne sætter vi fuld fokus på naturgenopretning, men det betyder ikke, at vi skal glemme, at der også skal ske en reduktion af eksempelvis næringsstofudledninger til det pressede danske havmiljø. Jeg håber derfor, at mange danskere vil møde op til en hyggelig dag ved vandet til gavn for vores havmiljø,” udtaler adm. direktør i Tænketanken Hav, Liselotte Hohwy Stokholm. 

Hvad skal der ske den 8. juni?  

“Danmark Planter Ålegræs” involverer og mobiliserer danskerne i en vigtig sag om at plante ålegræs langs de danske kyster en gang om året og gennem en konkret handling bidrage til at sætte fokus på dansk havnatur.  

På hvert af de 32 udplantningssteder vil der være minimum én teamleder til stede, som vil hjælpe de første fremmødte danskere med at binde ålegræs på søm og herefter vil teamledere og erfarne dykkere plante ålegræs på havbunden på 1.5-2 m dybde. Desuden vil der være en havvært, der vil tage godt imod alle fremmødte, og der er planlagt aktiviteter, så alle kan gå på opdagelse på stranden og i vandet og lære mere om havet og ålegræs.  

Der er udsigt til en hyggelig dag ved vandet, hvor man i fællesskab sætter fokus på behovet for handling til gavn for den danske havnatur.  

Du kan finde mere information om den nationale udplantningsdag og de enkelte udplantningssteder på  https://www.taenketankenhav.dk/aalegraes

Se kortet for at blive klogere på, hvor det nærmeste udplantningssted er for dig.  

Foto: Tænketanken Hav

Fakta om Det Store Danske Ålegræsinitiativ: 

 • Projektet løber over en 3-årig periode fra 2024 til 2026. Nordea-fonden bidrager med 8.845.000 kr. til finansieringen, mens Tænketanken Hav bidrager med 1.251.000 kr. i medfinansiering.  
 • Projektet er centreret om en årlig national udplantningsdag“ “Danmark Planter Ålegræs”. Den 8. juni 2024 på World Ocean Day kan frivillige danskere på 32 lokaliteter landet over udplante ålegræs. 
 • Tænketanken Hav er projektleder på projektet og samarbejder med Syddansk Universitet (SDU) og Center for Marin Naturgenopretning, som har nogle af landets førende forskere inden for ålegræs og marin naturgenopretning.  
 • Projektet er designet som et såkaldt ”citizen science projekt”, hvor frivillige landet over bidrager med indsamling af data til en national database, så både forskerne og danskerne kan følge projektets fremgang. 
 • Projektet består af 3 storskalaudplantninger (der varetages af SDU) og 29 testudplantninger med frivillige teamledere. Testudplantningerne er helt centrale for projektet, da de giver den nødvendige viden om, hvor havet får størst udbytte af vores ålegræsindsats over den næste årrække. 

Fakta om ålegræs: 

 • Udplantning af ålegræs kan IKKE stå alene. Først og fremmest skal der ske handling og initiativer, der reducerer presfaktorerne på havmiljøet, herunder en reduktion af kvælstofudledningen, udledningen af miljøfarlige stoffer, en omlægning til mere skånsomme fiskeredskaber og reel beskyttelse af naturen i naturbeskyttede områder. 
 • Ålegræs er en blomsterplante, der gror på havbunden. Det er den mest almindelige plante i de danske fjorde og langs mange af vores kyster.  
 • Ålegræs har i årtier været i kraftig tilbagegang. Det anslås, at der er en tredjedel ålegræs tilbage i Danmark sammenlignet med for godt hundrede år siden. 
 • Tilbagegangen skyldes forurening med næringsstoffer (eutrofiering), fiskeri med bundslæbende redskaber, havopvarmning og anlægsprojekter langs kysten, som tildækker ålegræsbede. Derfor kan udplantning af ålegræs heller ikke stå alene. Først og fremmest skal der iværksættes initiativer, der reducerer presfaktorerne på havmiljøet.  
 • Ålegræs har en lang række positive effekter. Ålegræsenge øger biodiversitet og er et vigtigt levested for fisk og fugle, det stabiliserer havbunden og dæmper erosion af de danske kyster samt optager næringsstoffer og CO2.  
 • Ålegræs er fiskebørnehave for de små torsk, indtil de er klar til livet på åbent hav.   
Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -
RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler