ForsideArdenForslag til lokalplan 181/2023 for boligområde ved Brovej i Arden

Forslag til lokalplan 181/2023 for boligområde ved Brovej i Arden

- Annonce -

Forslag til lokalplan 181/2023 for boligområde ved Brovej i Arden

Fagenheden Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til lokalplan 181/2023 for et boligområde til tæt-lav boligbebyggelse ved Brovej i Arden – Levefælleskabet Lindemosehuse. I lokalplanen gives der blandt andet mulighed for at opføre 25 huse i størrelsen 40-110 m2.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal sendes i offentlig høring i otte uger. Lokalplanforslaget behandles i fagudvalget for Teknik og Miljø den 9. januar 2023.

LÆS OGSÅ: Tre postkasser sprængt i luften

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

  1. At forslag til Lokalplan 181/2023 sendes i offentlig høring i otte uger.

Sagsfremstilling

Baggrund

Levefællesskab Lindemosehuse har søgt om at etablere et økosamfund bestående af 25 alternative boliger på Brovej 7 i Arden. De alternative boligtyper, der arbejdes med, er bæredygtige træ- og halmhuse, tinyhouses og domes (se side 6 i lokalplanforslaget). Bebyggelsen tænkes etableret som tre klynger af boliger, hvor der etableres en lav skovhave imellem.

Ansøger beskriver bebyggelsens grundtanke som et permakultur bo- og levefællesskab, hvor bæredygtighed, socialt fællesskab, natur, nærvær, sunde og energirigtige huse og personlig udvikling er grundværdierne. Permakulturens tre etikker, omsorg for jorden, omsorg for mennesker og fair fordeling af ressourcer gennemvæver alle aktiviteter inden for Levefællesskabet Lindemosehuse. Dette betyder, at levefællesskabet vil bestræbe sig på at være 80% selvforsynende med produkter fra deres egen skovhave/skovlandbrug.

Udvalget for Teknik og Miljø har tidligere behandlet sager omkring projektet:

  • Til møde 14. april 2021 besluttede udvalget at igangsætte planarbejdet.
  • Til møde 14. marts 2022 besluttede udvalget at igangsætte lokalplanarbejdet med forventning om, at vejadgangen skal ske ved ekspropriation.

Formål

I lokalplanen gives der mulighed for at opføre op til 25 boliger i størrelsen 40 m2 til 110 m2. Boligerne skal opføres enkeltvis eller som sammenbyggede dobbelt- og rækkehuse.

Vejadgangen til boligerne sker fra Brovej, hvor den eksisterende vej skal udvides til et udlæg på mindst 7 meter og en anlagt kørebane på mindst 5,5 meter. Udvidelsen skal ske frem til et fælles parkeringsområde, som skal etableres i den sydlige del af boligområdet. Herfra skal beboerne gå frem til deres bolig.

De eksisterende bygninger på ejendommen skal anvendes til fælleshus, som lokalplanen giver mulighed for at indrette med op til seks gæsteværelser.

I den nordlige del af lokalplanområdet, som forbliver i landzone, kan der etableres fællesanlæg som drivhuse, skovhave med videre.

Særlige forhold

Det er en forudsætning for realisering af lokalplanen, at den eksisterende vej udvides primært mod vest. Dette forudsætter sandsynligvis, at arealer skal eksproprieres fra de tilgrænsende ejendomme.

Anbefaling af høringsperiode

Fagenheden anbefaler en høringsperioden på otte uger. Forslaget vil dermed følge høringsperioden for forslaget til det tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 71, der i henhold til Planloven skal være i offentlig høring i otte uger.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser for Mariagerfjord Kommune ud over udarbejdelse af lokalplan.

LÆS OGSÅ: Nyt printsystem og ny pris på print og kopi på Mariagerfjord Bibliotekerne

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler