ForsideMariagerfjordHåndtering af asbest på genbrugspladserne i Mariagerfjord

Håndtering af asbest på genbrugspladserne i Mariagerfjord

- Annonce -

Udvalget for Klima og Landdistrikter holder møde den 5. januar, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Håndtering af asbest på genbrugspladserne

Fagenheden Teknik og Miljø vil undersøge, hvordan vi kan forebygge og håndtere det asbestholdige affald, som borgere og virksomheder afleverer på kommunens genbrugspladser. Formålet er at etablere en ny og mere sikker ordning end i dag.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Udvalget for Klima og Landdistrikter:

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er stor fokus på asbest i mange lande, herunder også i Danmark. Den store bevågenhed skyldes blandt andet øget risiko for udvikling af bestemte typer af kræft ved eksponering for asbest.

Arbejdstilsynet har gennemført en række besøg på landets genbrugspladser med fokus på håndtering af det indleverede asbestholdige affald. Tilsynet viste blandt andet stor usikkerhed omkring korrekt håndtering af asbestaffaldet på pladserne i forhold til, at medarbejderne kan udføre deres arbejde på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Besøgene fra Arbejdstilsynet resulterede i “Branchevejledning om transport og håndtering af asbest på genbrugspladser”.

Med afsæt i branchevejledningen er formålet med planlægning af den fremtidige håndtering af asbestaffald i Mariagerfjord Kommune at minimere risikoen for spredning af asbest til det eksterne miljø, herunder minimere risikoen for eksponering af de personer (medarbejdere og borgere), der håndterer det asbestholdige affald.

En ny plan kræver kortlægning af det samlede flow af asbestaffald fra nedtagning af asbestholdige tage ved borgere/virksomheder, videre over emballering, opbevaring, indsamling samt transport og helt frem til slutdeponeringen på Nordværk I/S’s deponi i Rærup. Fagenheden har indgået et tværfagligt samarbejde med blandt andet Aalborg Kommune om den fremtidige håndtering af asbestholdigt affald i Mariagerfjord Kommune i overensstemmelse med Handlingsplanen for Cirkulær Økonomi (Den Nationale Affaldsplan).

Med afsæt i kortlægningen vil der være fokus på, at der gennem hele flowet er mindst mulig kontakt med affaldet, så der sikres mindst mulig frigivelse af asbestfibre fra affaldet til omgivelserne, hvormed de miljømæssige og sundhedsmæssige forhold tilgodeses bedst muligt.

I dag kan borgere og mindre virksomheder aflevere asbestplader på genbrugspladserne i Mariagerfjord Kommune i en lukket container. Der er ingen mængdebegrænsning for, hvor meget der må afleveres, så længe pladerne afleveres i et køretøj under 3.500 kg, og borgere/virksomheder selv håndterer asbestpladerne på pladsen.

De modtagne mængder pr. plads i 2020, 2021 og til og med oktober 2022 fremgår af nedenstående tabel. Af tabellen ses også udgiften til afsætningen pr. år for ordningen.

202020212022 (tom. 03-10)
Samlet mængde (ton)Samlet mængde (ton)Samlet mængde (ton)
Als204201172
Arden260253213
Hadsund189206131
Hobro460431347
Mariager174176117
I alt ton12861268980
I alt kr.1.212.4341.239.149976.404
I alt kr./ton943977997

Flere kommuner i Danmark, har igangsat arbejdet vedrørende ændringer i håndteringen af asbestaffald. Nogle kommuner har iværksat ordninger med afhentning af asbestaffald i tætte bigbags direkte ved borgerne eller på byggepladser tilsvarende kommunens ordning for storskrald. Nogle kommuner stiller krav om, at der kun må afleveres begrænset mængde ikke-støvende asbestplader på genbrugspladserne, og i nogle kommuner kun på bestemte pladser. Mange kommuner stiller krav om, at asbestaffaldet skal dobbeltemballeres i plast inden aflevering på pladsen. Endelig tilbyder nogle kommuner en kombination af ovennævnte løsninger. Alle erfaringer fra kommunerne bliver inddraget i det igangsatte planlægningsarbejde om den fremtidige håndtering af asbestaffald i Mariagerfjord Kommune.

Planlægningsarbejdet vil endvidere ske i samarbejde både internt og med nabokommuner, Nordværk og Nordværks medlemskommuner, så der opnås den bedste og mest ensrettede håndtering på tværs af kommunerne. En ensretning der endvidere sikrer, at der ikke sker materialestrømme på tværs af kommunegrænserne afhængigt af, hvor det er lettest (og billigst) for borgere/virksomheder at komme af med asbestaffaldet.

Det må forventes, at der kan blive en væsentlig økonomi forbundet med den kommende nye håndtering af asbestaffald. Oplægget til en ny ordning/håndtering, finansieringen og eventuelle nye takster vil være en del af planlægningsarbejdet. Ligeledes vil ændringen af regulativ for håndtering af husholdningsaffald og erhvervsaffald være en del af opgaven.

Den endelige indstilling til ordningen for håndtering af asbestaffald i Mariagerfjord Kommune, forventes fremsendt til godkendelse i Udvalget for Klima og Landdistrikter i første halvår af 2023.

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler