ForsideMariagerfjordHvad skal Byggesagsgebyrer i Mariagerfjord Kommune være i 2024?

Hvad skal Byggesagsgebyrer i Mariagerfjord Kommune være i 2024?

- Annonce -

Hvad skal Byggesagsgebyrer i Mariagerfjord Kommune være i 2024?

Udvalget for Teknik o g Miljø i Mariagerfjord Kommune holder møde den 11. september 2023, hvor der blandt andet på dagsordenen er: Byggesagsgebyrer 2024

Byrådet skal fastsætte byggesagsgebyret for 2024 og godkende grundlaget for opkrævningen.

Fagenheden for Teknik og Miljø fremlægger gebyrmodeller for byggesagsgebyret.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

  1. At der fastsættes en takst for byggesagsgebyr for 2024.
  2. At instruksen godkendes som grundlag for opkrævning af byggesagsgebyr.

Sagsfremstilling

Byrådet skal fastsætte timeprisen for byggesagsbehandlingen i Mariagerfjord Kommune for 2024. Det er op til Byrådet at fastlægge gebyrniveauet, men gebyrindtægterne må ikke overstige de faktiske udgifter i forbindelse med byggesagsbehandlingen (se bilag).

Med udgangspunkt i tallene fra 2022 kan der faktureres for cirka 20% af tiden i byggesagsteamet. Årsagen til, at en større del ikke kan faktureres, er hovedsagligt, at størstedelen af byggesagsbehandlingen indbefatter arbejde, som det ikke er muligt at opkræve timebetaling for (dispensationer fra lokalplaner, fra bygge- og beskyttelseslinier og landzonetilladelser). Desuden har Byrådet tidligere besluttet, at der ikke skal opkræves gebyr for de forudgående bygherredrøftelser, som ofte indleder en byggesag.

Byggesagsgebyr 2023

I 2023 fastsatte Byrådet et byggesagsgebyr på 550 kr. i timen. Det har i de første seks måneder af 2023 givet en indtægt på 496.000 kr., som direkte fremskrevet giver en anslået indtægt for 2023 på ca. 1,0 mio. kr. Dermed ser indtægterne ud til at blive ca. 160.000 kr. mindre end forventet i forbindelse med fastlæggelsen af byggesagsgebyret i Budget 2022 og ca. 130.000 kr. højere end den budgetterede indtægt på 870.000 kr. Forskellen mellem indtægten i 2023 i forhold til 2022 hviler på et midtvejsskøn, men skyldes først og fremmest, at faktureringsprocenten er faldet fra 26% til 20%. Faldet skyldes, at der kan være forskel på omfanget af fakturerbare opgaver fra år til år. Da dette afgøres af indholdet i de indkomne byggeansøgninger, er det et forhold, som fagenheden ikke har indflydelse på.

Byggesagsgebyr 2024

Fagenheden har skitseret oplæg til fire forskellige gebyrmodeller. Forudsætningerne for beregningerne i modellerne er erfaringstal for de første syv måneder i 2023.

Model 1 – Fastholdelse af nuværende timepris:

Fastholdes byggesagsgebyret på nuværende niveau, vil det give en timepris på 550 kr. pr. time (indeksreguleres), hvilket giver en anslået samlet indtægt i 2024 på cirka 1.030.000 kr.

Model 2 – Fastholdelse af budgettet:

I forslag til Budget 2024 er der budgetteret med en samlet indtægt på 870.000 kr. Med en fastholdelse af budgettet kan byggesagsgebyret sænkes til 460 kr. pr. time.

Model 3 – Fuld timebetaling:

Fastlægges et byggesagsgebyr med fuld dækning for de faktiske udgifter, skal timeprisen hæves til 672 kr. pr. time, hvilket giver en anslået samlet indtægt i 2024 på 1.260.000 kr.

Model 4 – Gratis byggesagsbehandling:

Endelig er der mulighed for at afskaffe byggesagsgebyret og lade byggesagsbehandlingen blive helt skattefinansieret.

Byggesagsgebyrer i andre kommuner i Nordjylland 2023

KommuneTimepris – kr/time
Aalborg590 (*)
Brønderslev899
Frederikshavn650
Hjørring608 (**)
Jammerbugt650
Læsø600
Morsø550
Rebild612
Thisted637 (***)
Vesthimmerland604
Mariagerfjord550

(*) Fast gebyr på 590 kr. for mindre sekundære bygninger, der overholder byggeretten

(**) Fast gebyr på 1.000 kr. for nedrivningssager

(***) Fast gebyr på 1.124 kr. for nedrivningssager

Instruks for tidsregistrering i byggesager

Som grundlag for opkrævning af byggesagsgebyret skal der vedtages en instruks. Fagenheden anbefaler, at hidtidige instruks fortsætter, så “Instruks for tidsregistrering i byggesager 2023” (se bilag) godkendes som grundlag for opkrævningen i 2023. Overordnet betyder det, at alle typer af byggerier og alle faser af byggesagsbehandlingen udløser et timebetalt gebyr. Undtaget fra gebyr er tilbud om en kort, indledende dialog mellem ansøger og byggesagsbehandler.

Bilag

LÆS OGSÅ: Pulje på 500.000 kr. til at gøre Mariager Fjord endnu smukkere – som du kan søge

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler