ForsideHobroJernbanegade Hobro, færdiggørelse af belægning ved Gl. Posthustorv

Jernbanegade Hobro, færdiggørelse af belægning ved Gl. Posthustorv

- Annonce -

Jernbanegade Hobro, færdiggørelse af belægning ved Gl. Posthustorv

Udvalget for Teknik o g Miljø i Mariagerfjord Kommune holder møde den 11. september 2023, hvor der blandt andet på dagsordenen er: Jernbanegade Hobro, færdiggørelse af belægning ved Gl. Posthustorv

Udvalget for Teknik og Miljø har ønsket en politisk revurdering af kommunens gravetilladelse til Mariagerfjord Vand A/S’s ledningsarbejder i Jernbanegade i Hobro.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

  1. At Udvalget for Teknik og Miljø drøfter og beslutter omfanget af Mariagerfjord Vand A/S’s retablering af brostensbelægning i Jernbanegade.

Sagsfremstilling

Alle ledningsanlæg i offentlige veje ligger efter det såkaldte gæsteprincip. Dette indebærer, at forsyningsselskaber vederlagsfrit kan placere sine ledningsanlæg i offentlige veje, men omvendt også selv skal afholde udgifterne til drift og eventuel omplacering af anlæg. Placeringen og tilstedeværelsen skal ske efter Mariagerfjord Kommunes anvisninger. Skal ledningsejeren ned til deres ledning kræver dette en opgravningstilladelse fra Mariagerfjord Kommune som vejmyndighed.

En sådan tilladelse er også søgt og givet i nærværende sag, hvor Mariagerfjord Vand A/S har gennemført et langvarigt ledningsarbejde i Jernbanegade. Tilladelsen er givet med blandt andet henvisning til DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord samt Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje. Disse anviser, at efter endt arbejde skal vejen retableres, som den var før arbejdet blev påbegyndt.

Betingelserne for Mariagerfjord Vand A/S’s gravearbejde har således været klare siden de indledende orienteringmøder før opgravningen blev igangsat.

På grund af udfordringer i undergrunden blev Mariagerfjord Vand A/S forsinket i deres fremdrift. Derfor nåede entreprenøren kun ca. 50% af belægningsarbejdet i første omgang. For at opretholde den lovede plan for genåbning af vejen i forhold til butikkerne, blev vejen midlertidigt asfalteret og afstribet. Det er fortsat situationen frem til nu.

Mariagerfjord Vand A/S har flere gange foreslået at droppe retableringen med chaussesten, så vejstykket opretholdes med den udlagte asfalt. En fjernelse af de designede belægninger (røde chaussesten på kørebaner og grå chaussesten på helleanlæg) vil ændre det æstetiske indtryk af torvets kvalitetsfulde belægningsvalg. Derfor har fagenheden for Teknik og Miljø hidtil fastholdt gravetilladelsens vilkår. Trafikantadfærd og trafiksikkerhed vil også ændres, hvis vejbelægningen ændres til asfalt.

Udvalget for Teknik og Miljø bedes tage stilling til, i hvilket omfang gravetilladelsens vilkår skal fastholdes eller lempes.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Mariagerfjord Kommune.

LÆS OGSÅ: Pulje på 500.000 kr. til at gøre Mariager Fjord endnu smukkere – som du kan søge

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler