ForsideMariagerMariager Vand: Drikkevandet tilhører os alle

Mariager Vand: Drikkevandet tilhører os alle

- Annonce -

Mariager Vand: Drikkevandet tilhører os alle

Når du åbner vandhanen en varm sommerdag og nyder en kølig og forfriskende slurk vand, får du adgang til noget af det bedste drikkevand, Danmark kan tilbyde.

– I Mariager er vi heldige at have vand af fremragende kvalitet! Dette drikkevand tilhører os alle, og derfor har vi alle en fælles forpligtelse til at passe godt på det, og sikre en stabil forsyning til alle Mariager Vandforbrugere, udtaler Keld Enslev, formand for Mariager Vand a.m.b.a.

Han fortsætter: Alle, der forbruger Mariager Vand og ejer fast ejendom, er også medejere af andelsselskabet. Hvert år afholder vi generalforsamling, hvor alle er velkomne til at deltage. Ejerne af fast ejendom har stemmeret og kan derigennem påvirke beslutningerne. Ved generalforsamlingen i marts 2024 var der en god del fremmøde, og bestyrelsen satte pris på opbakningen. Vi håber, at endnu flere vil vise interesse for Mariager Vand og dets drift i fremtiden.

Siden 1909 har der været et vandværk i Mariager. Det oprindelige vandværk blev etableret på Mariagergårds marker nord for det nuværende Fælledvej. Vandet blev hentet fra kilder og opsamlet i en stor beholder, som stadig står på stedet i dag. Fra vandværket blev vandet ført ned til byen gennem Munkholmanlægget.

I oktober 2006 blev det besluttet, at forbrugerne kunne overtage vandværket og oprette et andelsselskab til at drive det videre. Således leverer Mariager Vand a.m.b.a. i dag vand til Mariager by samt områder mod vest til Katbjerg, Broløs og V. Tørslev, mod syd til Kjellerup og Gunderup og mod øst til Hou By, Hou Skov, Jomfrubakken og Havndalvej.

Hou By er det seneste område, der er kommet med, og har modtaget vand fra Mariager Vand siden 2023. Samlet set strækker vandværkets ledningsnet sig over cirka 110 km. Vandet pumpes fra to sammenhængende vandværker ved Fælledvej og Himmelkol, og her bliver vandet iltet og løber gennem trykfilter for at fjerne jern og forbedre smagen, inden det når forbrugerne. Sidste år, 2023, udgjorde den samlede vandmængde ikke mindre end 201.730 kubikmeter. Mariager Vand spiller en central rolle i lokalsamfundets kritiske forsyning og stræber efter at sikre en pålidelig vandforsyning til forbrugerne. Derfor arbejder vi på at have en backupgenerator klar til at træde i funktion i tilfælde af strømafbrydelse, så forbrugerne ikke bliver uden vandforsyning.

Drikkevandet har en afgørende rolle i dagligdagen og opfylder forskellige behov som at slukke tørsten, sikre hygiejnen og rengøre. Men når det kommer til håndteringen af drikkevand, kræver det et langsigtet perspektiv, hvor de beslutninger, der træffes i dag, vil påvirke kommende generationer. Derfor har bestyrelsen for Mariager Vand iværksat en proces med fokus på at implementere de Verdensmål, der er relevante for vandforsyningen.

– Vores primære mål og opgave er at sikre rent vand og sanitet i overensstemmelse med Verdensmål 6. Vi arbejder på at bevare og forbedre vandkvaliteten og driftssikkerheden ved at udvikle planer for vedligeholdelse og samarbejde med andre. Vi lægger vægt på beskyttelse frem for rensning af grundvandet og kompenserer landmænd for ikke at bruge pesticider i boringsnære områder. I 2023 omdannede vi vores vandværksarealer til vilde vandværker under projektet: Vilde blomster og rent drikkevand til dig. Vi har også fokus på bæredygtig energi og ansvarligt forbrug og produktion i vores arbejde. Vi søger løsninger til at omlæg- ge vores elforbrug til vedvarende energi og forbedre energieffektiviteten i vores procesanlæg, pumper og styring, forklarer Keld Enslev.

– I mange år har vores bestyrelse primært bestået af mænd, men vi ønsker at af- spejle vores mangfoldige forsynings- område. Derfor opfordrer vi kvinder til at deltage i bestyrelsesvalgene. Vi har i øjeblikket to kvindelige medlemmer, og vi håber på flere i fremtiden. Derudover ønsker vi at tiltrække yngre menne- sker til bestyrelsesarbejdet og arbejde hen imod ligestilling mellem kønnene i overensstemmelse med Verdensmål 5. Vi er en åben bestyrelse, der byder nye visioner og perspektiver velkommen. Mariager Vand er afhængig af engage- rede enkeltpersoner med lokal viden for at opretholde et højt serviceniveau, siger Keld Enslev.

Inden for vandforsyningsområdet er der regulering fra Miljøstyrelsen vedrø- rende kvalitetsstandarder, herunder re- gelmæssige vandkvalitetsprøver. Disse prøver tages automatisk og rapporteres centralt for at sikre, at drikkevandet op- fylder de fastsatte krav. Resultaterne af vandprøverne kan findes på Mariager Vands hjemmeside på www.mariager- vand.dk. Mariager Vand arbejder des- uden på at øge bevidstheden om vandforbrug blandt forbrugerne og opfordrer dem til at kontrollere deres vandmålere regelmæssigt for at undgå spild og unødvendigt vandforbrug.

Selvom Mariager Vandværkerne på Fælledvej og Himmelkol ligger i boligområder, er det sjældent, at forbrugerne har et tæt forhold til stederne. Men fremtiden kan ændre på det.

– Vi ønsker at skabe en mere nærværende forbindelse mellem forbrugerne og vores vandvær- ker. For eksempel kunne vi forestille os, at forbrugerne kunne få en oplevelse med drikkevandet, hvor de bruger det, som fx i Mariager Hallen efter en sports- aktivitet, hvor de kan tage en slurk vand direkte fra vandhanen. Vi ønsker også at tilbyde undervisning til skoleelever på Mariager Skole for at give dem en bedre forståelse af vores drikkevand og opfordre dem til at tage ansvar for vores fælles ressource, afslutter Keld Enslev.

Rentvandshal med pumper Himmelkol Foto: Privat
Rent vand i tanke Himmelkol Foto: Privat
Filtersal med filtrer Himmekol Foto: Privat
Boring Himmlkol Foto: Privat
Vandpost Mariager Hallen Foto: Privat
Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler