ForsideØstkystenMariagerfjord Kommune tiltræder EU LIFE-projekt i Mariager Fjord

Mariagerfjord Kommune tiltræder EU LIFE-projekt i Mariager Fjord

- Annonce -

Byrådet i Mariagerfjord Kommune holder møde den 27. oktober 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Mariagerfjord Kommune tiltræder EU LIFE-projekt i Mariager Fjord

Mariagerfjord Kommunes ansøgninger til henholdsvis Landbrugsstyrelsen og EU om etablering af et stort naturgenopretningsprojekt ved Lounkær og Helberskov er nu imødekommet. Der er tale om det største og mest ambitiøse naturgenopretningsprojekt i kommunens historie, hvor næsten 400 ha. landbrugsjord gives tilbage til naturen til gavn for vandmiljø, klima, biodiversitet og oplevelser langs fjorden.

På grund af projektets størrelse og aktørinddragelsen gives Byrådet en orientering før igangsætning.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At orienteringen om, at Landbrugsstyrelsen og EU har meddelt tilsagn om at bidrage til realisering af et stort naturgenopretningsprojekt ved Lounkær og Helberskov, tages til efterretning.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 3. oktober 2022, pkt. 169:
Taget til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 12. oktober 2022, pkt. 229:
Jens Riise Dalgaard (A) anmodede Økonomiudvalget om at få vurderet sin habilitet i sagen.

Økonomiudvalget vurderede, at Jens Riise Dalgaard (A) var habil i sagen.

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Vådområdeprojekt:

Projektet omfatter et næsten 400 ha. inddiget landbrugsjord ved Lounkær og Helberskov. Se oversigtskortet som er vedlagt dagsordenen. Lodsejerne har selv henvendt sig til kommunen og anmodet om hjælp til at komme af med den fjordnære landbrugsjord, som er vanskelig at dyrke på grund af store mængder vand og store udgifter til dræn og pumper. Som led i projektet tilbydes lodsejerne enten at bytte sig til dyrkningssikker jord længere inde i landet, eller at få en økonomisk kompensation for at afgive jorden. Digerne flyttes ind til Havnøvej. Området foran de nye diger vil på sigt udvikle sig til strandenge.

Projektet er beregnet til at reducere den årlige mængde kvælstof til Mariager Fjord med 16,5 ton. De fremvoksende strandenge vil endvidere opsuge og lagre store mængder kulstof under jorden, og dermed bidrage til at opfylde kommunens klimaambitioner. Dertil kommer, at strandenge er en vigtig naturtype, som tiltrækker mange ynglende og trækkende vandfugle, som hvert år besøger fjorden. Området vil endvidere være en attraktion for kommunens borgere og besøgende turister. Projektet er omtalt i kommunens Fjordstrategi.

CostalLIFE:

Den anden del af projektet omhandler samme knap 400 ha. plus et areal i Mariager Fjord ud for det omhandlende areal. Denne del er omhandlet af EU’s LIFE Nature program. LIFE programmet er et EU-program, der finansierer projekter, der bidrager til udvikling og gennemførelse af politik og lovgivning på miljøområdet. Denne del af projektet indebærer blandt andet udplantning af ålegræs i Mariager Fjord. Målet er at kickstarte en genindvandring af ålegræs på 100 ha. med mulighed for yderligere spredning med tiden. Projektet har endvidere fokus på at sikre den mest hensigtsmæssige pleje af de nye strandenge. Endelig bidrager projekt til formidling og rekreative faciliteter, hvilket fint spiller sammen med udmøntning af Fjordstrategien.

Mariagerfjord Kommunes LIFE-projekt indgår som en del af et større LIFE-projekt. Ud over Mariagerfjord Kommune deltager Limfjordsrådet, Nordfyn Kommune, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Ørsted NBS, Syddansk Universitet, DTU Aqua, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, GEUS, Ornit.dk og Limfjordsmuseet som partnere. Projektet er yderligere støttet økonomisk af Aage V. Jensen Naturfond, Aalborg Kommune, Jammerbugt Kommune, Thisted Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Limfjordsrådet står som projektejer. Projektet løber over i alt 6 år.

Økonomi

Budgettet for vådområdet er 98 mio. kr., som fuldt ud betales af Landbrugsstyrelsen. Mariagerfjord Kommunes projektledelse betales af projektet.

Det samlede budget for CostalLIFE er godt 98 mio. kr., hvoraf Mariagerfjord Kommune bidrager med 1,2 mio. kr. Beløbet finansieres af Fagenheden Teknik og Miljøs driftsbudget. Projektet forventes at indebære aktiviteter i kommunen for 8,5 mio. kr. Af dette beløb bliver godt 3 mio. kr. tilbageført til kommunen som betaling for aktiviteter og administrationsomkostninger.

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Tidligere artikel
Næste artikel
RELATEREDE ARTIKLER

Dødsfald – Als

- Annonce -

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet