ForsideMariagerfjordNu kommer der patient- og barselshotel ved Nyt Aalborg Universitetshospital

Nu kommer der patient- og barselshotel ved Nyt Aalborg Universitetshospital

- Annonce -

Nu kommer der patient- og barselshotel ved Nyt Aalborg Universitetshospital

Region Nordjylland har i budget 2024 afsat 120 mio. kr. over de næste 4 år til byggeriet af et nyt patient- og barselshotel i tilknytning til Nyt Aalborg Universitetshospital i Aalborg Øst. Hotellet forventes at kunne tages i brug i 2027.

Nyt hotel sikrer nærhed til professionel hjælp

Med vedtagelsen af Region Nordjyllands budget 2024 er det sikret, at et længe ventet ønske kan blive opfyldt. Der er nemlig afsat 120 mio. over de næste 4 år til at etablere et patient- og barselshotel som en integreret del af Hospitalsbyen i Aalborg Øst. I forvejen var der afsat 6 mio. kr. til projektet.

– Jeg er meget glad for, at det er lykkedes at finde en løsning, så alvorligt syge patienter indlagt på patienthotellet og nybagte forældre ikke skal fragte sig på tværs af byen, når de har brug for ro, nærhed og professionel hjælp lige ved hånden, siger regionsrådsformand Mads Duedahl (V).

I alt skal der være 40 hotelværelser, der forventeligt vil stå klar til at tage i brug i 2027. En del af det afsatte beløb skal gå til at indrette faciliteterne, så de kan anvendes som nødsengeafsnit i tilfælde af eksempelvis en pandemi.

Væsentlig bedre forhold for patienterne

Vibeke Engers, der er hotelchef på Aalborg Universitetshospitals patienthotel, ser det som en fantastisk nyhed, at der nu etableres et nyt patienthotel i Hospitalsbyen.

– Vi ved, at det betyder meget for patienterne såvel som klinikerne, at patienthotellet ligger i tæt tilknytning til sengeafdelingerne. Et patienthotel i Hospitalsbyen vil betyde væsentlig bedre forhold for patienterne, lyse værelser, bad og toilet på hvert værelse, pæne omgivelser, mere hotellignende forhold – og det gør mig virkelig glad at tænke på, siger Vibeke Engers.

Patient- og barselshotellet vil tilbyde up-to-date fysiske rammer til selvhjulpne patienter, f.eks. patienter til længerevarende stråle- eller kemoterapibehandling, patienter til IV-behandling, patienter til mindre kirurgiske indgreb, sårbare patienter, hvor et hotelophold kan understøtte hospitalsbehandlingen, eller onkologiske patienter indlagt på nuværende radio/jodstuer til observation.

Barselsstuer er efterspurgte af førstegangsfødende

Derudover vil en række værelser være reserveret til barselspatienter i efterfødselsforløb inklusive nyfødte og medforældre, hvilket glæder Sandra Bang-Schnack, chefjordemoder på Aalborg Universitetshospital.

– Vi har mange fødende, der har brug for barselspleje de første døgn efter fødslen, så det har rigtig stor betydning, at der er afsat penge til at bygge et barselshotel i Øst. Gode barselsstuer er efterspurgt af vores familier, men ukomplicerede førstegangsfødende har faktisk også ret til to døgns barselsophold. Det imødekommer vi i dag, og det skal vi selvfølgelig også kunne imødekomme, når vi flytter til Hospitalsbyen. Det har betydning for alle førstegangsfødende, men i endnu højere grad de førstegangsfødende, der bor langt fra hospitalet, siger Sandra Bang-Schnack.

Sådan fordeles de 40 værelser:

10 barselshotelværelser

26 almindelige hotelværelser

2 hotelværelser til handicap/bariatripatienter

2 stuer til radio/jod patiente

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -
RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler