ForsideMariagerfjordNy råstofplan for Nordjylland i offentlig høring - Informationsmøde i Hobro

Ny råstofplan for Nordjylland i offentlig høring – Informationsmøde i Hobro

- Annonce -

Ny råstofplan for Nordjylland i offentlig høring – Informationsmøde i Hobro

Regionsrådet sender sit forslag til Råstofplan 2024 i offentlig høring. Planen indeholder de områder i Nordjylland, hvor der kan indvindes råstoffer i de kommende år og udstikker retningslinjer for indvindingen.

Borgere, råstofindvindere, kommuner og interesseorganisationer inviteres til at indsende bemærkninger til planen, som er i høring fra den 21. marts til den 23. maj.

Foto: Region Nordjylland.

Informationsmøde

Regionen inviterer til tre offentlige informationsmøder. Alle interesserede er velkomne til at møde op og høre mere om hvilken betydning den kommende Råstofplan 2024 vil få og deltage i debatten om forslaget til Råstofplan 2024. Møderne finder sted den:

-Den 23. april 2024 i Hobro Idrætscenter, kl. 19-21. Amerikavej 22, 9500 Hobro

-Den 30. april 2024 i Aalborg Kongres og Kulturcenter, kl. 19-21. Europaplads 4, 9000 Aalborg

-Den 8. maj 2024 i Idrætscenter Vendsyssel, kl. 19-21. Stadionvej 17, 9760 Vrå

Tilmelding til møderne kan foretages ved henvendelse til Birgitte Gorgin, tlf. 21749777 eller e-mail: bg@rn.dk senest en uge før.

Råstofplan skal sikre fremtidens forsyning

Indvinding af råstoffer er en forudsætning for vækst og udvikling i Nordjylland. Regionen er fra naturens side rig på råstoffer af forskellig art, og der indvindes hvert år 6-7 mio. kubikmeter råstoffer, hvoraf langt de største mængder er sand, grus og sten samt kalk.

Kort over grave- og interesseområder i Mariagerfjord området. Foto: Region Nordjylland.
Se mere her: https://rn.viewer.dkplan.niras.dk/plan/16#/6502

Den nye Råstofplan 2024 skal, ligesom den gældende råstofplan fra 2020, være med til at sikre, at der er tilstrækkelige mængder samt den rette kvalitet af disse råstoffer til de byggerier og anlægsarbejder, som vil se dagens lys de kommende år. Det betyder, at Region Nordjylland med sin planlægning skal udpege arealer til fremtidig råstofindvinding, hvor der senere kan søges om tilladelser til at grave.

Samtidig sætter råstofplanen fokus på, at råstoffer i jorden ikke er en ubegrænset ressource, hvilket betyder, at råstofferne skal anvendes med omtanke. Regionsrådet ønsker derfor en råstofforvaltning, hvor en bæredygtig udnyttelse af råstofferne sammen med en øget genanvendelse skal være med til at sikre forsyningen i fremtiden.

Udnyttelse af ressourcer under hensyn til borgere og miljø

Råstofferne i Nordjylland indvindes i det åbne land og selvom kun omkring 1,5 procent af regionens samlede areal er udlagt til råstofindvinding, så påvirkes både mennesker, natur og miljø af indvindingerne og den transport af materialerne der følger med.

Det betyder, at der er forskellige interesser i spil, hvilket Regionsrådet har stor forståelse for. Politikerne har derfor store forventninger til den offentlige høring, og ser meget frem til at komme i dialog med både erhvervslivet, kommunerne og interesserede borgere – særligt naboer til de kommende råstofgrave og borgere fra nærområdet:

– Vi ved af erfaring, at der er mange holdninger til, hvilke steder og hvor store mængder råstoffer, der skal indvindes rundt omkring i regionen. Og jo tættere man bor på et graveområde, jo mere vil det naturligvis betyde for en. De tilkendegivelser er vi meget lydhøre over for, da en tæt dialog, nye idéer og forslag er et afgørende grundlag for, at vi kan få vedtaget en god råstofplan, siger Lauge Larsen, der er formand for Regionsrådets udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling.

Offentlig høring af Råstofplan 2024

Den nye Råstofplan 2024 gælder foreløbigt for de næste 4 år, og den skal være med til at sikre Nordjyllands fremtidige forsyning med tilstrækkelige mængder råstoffer samt af de rette kvaliteter.

Råstofplan 2024 indeholder de områder i Nordjylland, hvor der kan indvindes råstoffer i de kommende år og udstikker desuden retningslinjer for indvindingen samt efterbehandling af tidligere graveområder.

Råstofplan 2024 er i offentlig høring fra den 21. marts til den 23. maj 2024.

Alle interesserede kan læse den digitale plan og indsende kommentarer og bemærkninger til Region Nordjylland på raastofplan2024.rn.dk

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -
RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet