ForsideHadsundOmbygning Botilbud Vestergade i Hadsund

Ombygning Botilbud Vestergade i Hadsund

- Annonce -

Ombygning Botilbud Vestergade i Hadsund

Grundet ændringer i borgerbehov samt utidssvarende boliger og deraf afledte behov for driftsoptimerende justeringer af kapaciteten anmodes om udvalgets godkendelse af at igangsætte proces med ændringer inden for botilbud specifikt Vestergade Hadsund. 

Sagen behandles på møde i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 7. maj 2024.

Indstilling: Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

  1. At ombygning/tilpasning af de fysiske rammer i Botilbud Vestergade iværksættes hurtigst muligt og at der overordnet set nedgraderes med to botilbudspladser i Botilbud Hadsund.
  2. At udgifterne til ombygning af Vestergade finansieres via lån på 1.9 mio. kr. fra lånepuljen til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet.
  3. At der enten:
    1. Indrettes soverum (rådighedsvagt) og lille kontor i sundhedscenteret og indrettes og deles badeværelse på midterste etage.
    2. Sker indfrielse af det oprindelige lån med ca. 800.000 kr., svarende til støtten til de arealer, der nedlægges som fællesareal på 45m2, således dette fremadrettet kan benyttes til serviceareal.

Inddragelse: Beboere og pårørende skal inddrages i forbindelse ombygningen. Særligt skal beboerne høres, hvis der nedlægges et fællesareal og dette omdannes til serviceareal. 
Det forventes, at beboerne vil være positive i forhold til dette da det betyder at f.eks. den sovende nattevagt kommer til at befinde sig midt i bygningen fremfor som nu i den underste etage. 

Der vil ske orientering af MED og Handicapråd såfremt udvalget tiltræder indstillingerne. 

Såfremt løsning A vælges skal MED Sundhed og Træning inddrages i forhold til at et enkelt lokale i Sundhedscenteret inddrages. 

Sagsfremstilling

Vestergade
Botilbud Hadsund består af: Aalborgvej og Hedevej samt Vestergade. 
Vestergade består af 12 boliger opført efter almenboligloven §105 til borgere med udviklingshæmning. Beboerne har lejekontrakter og bygningen ejes af Mariagerfjord Kommune. Bygningen ligger centralt i byen, som en forlængelse af Sundhedscenteret i Vestergade. 
Bygningen er i tre etager. De to øverste etager består af 6 lejligheder og fælles køkken alrum og dagligstue på hver etage. I den nederste etage er der servicefaciliteter for personalet i form af kontor, mødelokale og soverum for nattevagten (rådighedsvagt). 

Udvide Botilbud Vestergade
Det foreslås at udvide Botilbud Vestergade med to boliger. Det vurderes rentabelt at udvide antallet af pladser til 14 beboere. Dette henset til, at kommunen i dag køber tilsvarende pladser i andre kommuner og/eller i private tilbud og at dette kan ske med en mindre udvidelse af personalenormeringen. 

De to lejligheder kan opføres som fleksible boliger efter Servicelovens §107 / §108 midlertidige/varig botilbudsplader. Mariagerfjord Kommune har i øjeblikket ingen boliger der er opført efter § 107 eller §108. 
Boligerne er tiltænkt yngre borgere, der skal have støtte i botilbud i overgangen fra at bo hos forældre til at flytte i selvstændig lejlighed. 
Boligerne er modsat de øvrige boliger i Vestergade ikke forbundet med lejekontrakt, idet det forventes at beboerne flytter ud, når de er i stand til at flytte i en mere selvstændig bolig. Beboerne har en egenbetaling svarende til den husleje, man ellers ville betale for boligen. 

Ændring af bygningen
For at kunne etablere de to boliger inddrages servicearealet i den underste etage. Her er der mulighed for at ombygge de eksisterende fire rum, badeværelse og toilet til ombygningen. 

Som erstatning for det nuværende serviceareal er der to muligheder.
A: Der ombygges et toilet til badeværelse i sundhedscenteret og dette kan benyttes af både personalet i botilbuddet og sundhedscenterets personale. Herudover inddrages et kontor i sundhedscenteret til soverum for nattevagten (rådighedsvagt) og der et lille kontor. Herudover forventes det at mødefaciliteter til personalemøder kan bookes i sundhedscenteret eller på det nærliggende rådhus. 

B: Der inddrages et enkelt fællesareal på 45m2 til servicefaciliteter for personalet i form af kontor og soverum for nattevagten (rådighedsvagt). Disse placeres midt i bygningen for bedst at tilgodese beboernes behov. Herudover forventes det at mødefaciliteter til personalemøder kan bookes i sundhedscenteret eller på det nærliggende rådhus. 
Der skal søges om tilladelse til inddragelse af fællesareal.  Der skal laves nye huslejekontrakter til beboerne idet deres fællesrum indskrænkes.

Der skal søges om byggetilladelse til ændring af bygningen. Byggeriet forventes at kunne afsluttes inden årsskiftet såfremt vedtagelse sker hurtigst muligt.

Administrativ bemærkning til beslutningspunkt 3

Den administrative anbefaling under beslutningspunkt 3 er at der gås videre med model A.

Økonomi

  • Der er fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet givet lånedispensation på 1.900.000 kr. Jf. betingelser skal anlæg være gennemført i 2024. Byggeriet skal være afsluttet i 2024 for at lånedispensation er gældende. Afdrag på lånet sker via beboernes egenbetaling til husleje m.m.
  • Der skal ved denne løsning ske indfrielse af en forholdsmæssig andel af det oprindelige støttede lån. Det anslås, at beløbet vil udgøre ca. 800.000 kr. såfremt plan B vælges – ellers udgår beløbet.
  • Vurderingen er, at der kun i begrænset omfang skal opnormeres på personale for at kunne varetage opgaven med de to ekstra beboere idet vagtpersonale og basispersonale allerede dækker de øvrige beboere.  Forbedret driftsøkonomi på botilbudsområdet 650.000 kr. årligt. 
Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet