ForsideMariagerfjordOpdatering af Mariagerfjord Kommunes retningslinjer for studieture til udlandet

Opdatering af Mariagerfjord Kommunes retningslinjer for studieture til udlandet

- Annonce -

Opdatering af Mariagerfjord Kommunes retningslinjer for studieture til udlandet

Økonomiudvalget i Mariagerfjord Kommune holder møde den 14. december 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Opdatering af Mariagerfjord Kommunes retningslinjer for studieture til udlandet

Direktionen har i oktober 2022 drøftet, om de gældende retningslinjer for politikeres og ansattes studieture til udlandet skal opdateres og i hvilket omfang. Direktionen har fundet anledning til at stille forslag om enkelte tilføjelser til de gældende retningslinjer, hvilket Økonomiudvalget skal behandle i denne sag. Derudover skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der skal afsættes ekstra ressourcer til studieture for Byrådets medlemmer.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

  1. At Økonomiudvalget godkender de opdaterede retningslinjer for politikeres og ansattes studieture til udlandet, herunder til udlandet.
  1. At Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal afsættes yderligere ressourcer til studieture for byrådsmedlemmerne

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune har siden 2007 haft retningslinjer for politikeres og ansattes studieture til udlandet. Retningslinjerne blev senest revideret i 2014, hvor der alene skete en mindre ændring. Herefter skulle der ikke længere ske halvårlig afrapportering om udlandsrejser til Økonomiudvalget.

Direktionen foreslår følgende ændringer og tilføjelser til de gældende retningslinjer:

  • At studieture til udlandet som udgangspunkt afholdes inden for Europas grænser af hensyn til rejseudgifter, klimaaftryk og sammenlignelighed med danske samfundsforhold
  • At hvert stående udvalg som udgangspunkt alene afholder én studietur til udlandet i hver funktionsperiode
  • At det som udgangspunkt alene er den relevante direktør og eventuelt relevante fagchefer og stabschefer, der fra administrationens side deltager i udvalgenes studieture til udlandet
  • At sidste afsnit vedrørende generelle retningslinjer for øvrige ansatte i kommunen slettes. Retningslinjerne vedrører derfor alene de politiske studieture

Staben for Byråd, Personale og Strategi (SBPS) har udarbejdet et sæt opdaterede retningslinjer indeholdende ovenstående tilføjelser. Udkastet hertil vedlagt som bilag 2. Foruden ovenstående er der foretaget en række mindre redaktionelle ændringer.

Økonomiudvalget bedes herudover drøfte, om at der skal afsættes yderligere ressourcer til studieture til udlandet. SBPS bemærker i den forbindelse, at Byrådet reducerede midlerne afsat til studieture med videre som led i budgetprocessen for 2019.

Økonomi

I det gældende budget er der afsat en økonomisk ramme til Byrådet og udvalgene til studieture, topmøder, kurser med videre på henholdsvis 3.000 kr. pr. byrådsmedlem og 5.000 kr. pr. udvalgsmedlem pr. år. Beløbene er efterfølgende blevet reguleret på baggrund af pris- og lønudviklingsstigninger. Byrådet har derfor 89.000 kr. til rådighed hvert år, Økonomiudvalget har 46.000 kr., og de stående udvalg har 37.000 kr. Hvis Byrådet eller udvalgene ikke bruger midlerne, overføres de til næste års budget.

Det kan som eksempel nævnes, at udgifterne til KL-topmøder varierer, men kan koste op til ca. 2.000 kr. pr. deltager plus udgifter til overnatning og transport, hvilket ofte beløber sig til et tilsvarende beløb som deltagerbetalingen for topmødet.

Hvis Økonomiudvalget ønsker at afsætte ekstra ressourcer til studieture, foreslås dette at indgå i kommende års budgetlægning.

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler