ForsideMariagerfjordOrientering om projektet "Mere mobilitet for pengene i Mariagerfjord Kommune"

Orientering om projektet “Mere mobilitet for pengene i Mariagerfjord Kommune”

- Annonce -

Orientering om projektet “Mere mobilitet for pengene i Mariagerfjord Kommune”

Mariagerfjord Kommune har i samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab igangsat projekt “Mere mobilitet for pengene i Mariagerfjord Kommune”.

Der gives på udvalgsmøde den 8. april en orientering om projektet til Udvalget for Teknik og Miljø, herunder tidsplan for projektets gennemførelse.

Indstilling Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø: At orienteringen tages til efterretning.

  Inddragelse: Projektet vil blive sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet.

  Sagsfremstilling

  Baggrund og formål for projektet

  De 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Nordjyllands Trafikselskab (NT) har godkendt en fælles strategi, kaldet Fremtidens Kollektive Trafik, for udviklingen af den kollektive trafik i Nordjylland fra august 2024.

  Strategien bygger på en styrkelse af ekspresbusnettet suppleret med fleksible løsninger. Med baggrund i budgetmæssige sparekrav i Region Nordjylland var der i de økonomiske rammer for projektet ikke økonomi til at etablere et fuldt udbygget ekspresbusnet rundt om Mariager Fjord, som kunne styrke og understøtte mobiliteten mellem Hadsund og Hobro. Dette er meget væsentligt for Mariagerfjord Kommune i forhold til at understøtte ungdomsuddannelserne i Hobro, og det blev pointeret tydeligt i kommunens høringsbrev.

  På den baggrund er der i Mariagerfjord Kommune igangsat et projekt sammen med NT med titlen “Mere mobilitet for pengene i Mariagerfjord Kommune”. Projektet skal gennem en analyse af den nuværende kollektive trafik i Mariagerfjord Kommune komme med forslag, muligheder og konsekvenser for serviceniveau i den kollektive trafik. Det skal belyses, om der kan frigøres økonomiske midler indenfor den nuværende økonomiske ramme. Det er blevet beregnet, at en dækning med ekspresbus fjorden rundt vil udløse en merudgift i størrelsesordenen 1,8 mio. kr. årligt, hvorfor der som udgangspunkt skal findes tilsvarende besparelse på den øvrige kollektive bustrafik. Som følge af 2% råderumsskabelse til budgetlægningen for 2025-28 indarbejdes yderligere en besparelse på 600.000 kr. i projektet.

  Projektet vil omfatte en analyse af hele den kollektive trafik i Mariagerfjord Kommune samt et handlingskatalog med forslag til løsninger, som efterfølgende kan blive fremlagt til politisk behandling.

  Projektet er afgrænset til at belyse den kollektive trafik. Der er en igangværende intern analyse af den visiterede kørsel med Flextaxa, og resultaterne fra dette arbejde vil blive inddraget i projektet i forhold til eventuelle konsekvenser og synergier.

  I bilag 2 er angivet en præsentation af projektet.

  Organisering

  Der er nedsat en styregruppe og en projektgruppe i forhold til projektets gennemførelse.

  I Styregruppen er NT repræsenteret med en direktør og en projektleder, og Mariagerfjord Kommune er repræsenteret med fagchefen for Teknik og Miljø samt en projektleder.

  Projektgruppen er sammensat af en projektleder for henholdsvis NT og Mariagerfjord Kommune, relevante medarbejdere fra NT, en repræsentant for Ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune samt en repræsentant fra fagenheden for Dagtilbud og Skole. Det har været vigtigt i sammensætningen af projektgruppen, at både ungdomsuddannelserne og skoleområdet, som er væsentlige interessenter i forhold til den kollektive trafik, bliver inddraget som deltagere i projektet.

  Tidsplan
  Tidsplanen for projektets gennemførelse vedlægges som bilag 1.
  Der er i tidsplanen indlagt følgende politiske behandlinger:

  • 8. april: Udvalget for Teknik og Miljø (orientering om projektet og dets ramme)
  • 3. juni: Udvalget for Teknik og Miljø (orientering om statusbeskrivelse og foreløbigt indsatskatalog – hvad skal der arbejdes videre med)
  • 9. september: Udvalget for Teknik og Miljø (prioritere indsatskatalog og træffe beslutning)

  Det udarbejdede handlingskatalog vil formodentlig omfatte indsatser, som har betydning på tværs af fagudvalgene, og det skal derfor overvejes, hvordan den endelige politiske behandling skal ske i forhold til godkendelse af projektet.

  Økonomi

  Projektudarbejdelsen finansieres indenfor det gældende budget til kollektiv trafik. Gennemførelsen af en ny kollektiv trafikplan sker til et serviceniveau, som forventes at holde sig inden for det kommende Budget 2025-28.

  Bilag

  Print Friendly, PDF & Email
  - Annonce -

  EFTERLAD ET SVAR

  Indtast venligst din kommentar!
  Indtast venligst dit navn her

  RELATEREDE ARTIKLER
  - Annonce -

  Seneste artikler

  error: Indholdet er beskyttet