ForsideMariagerfjordRåger er en plage i Hadsund og Hobro - Rågeplan behandles i...

Råger er en plage i Hadsund og Hobro – Rågeplan behandles i politisk fagudvalg

- Annonce -

Plan for regulering af råger i Mariagerfjord Kommune behandles i politisk fagudvalg

Mariagerfjord Kommune gennemfører årligt regulering af råger på kommunale arealer. For at sikre en ensartet regulering og give offentligheden indsigt i arbejdet, har Fagenheden Teknik og Miljø udarbejdet en rågeplan, hvor indsatsen beskrives. Planen justeres i takt med, at der kommer ny viden på området.

Udvalget for Teknik og Miljø bedes tage rågeplanen til orientering. Udvalget behandler Rågeplanen på møde den 9. januar 2023.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

  1. At Rågeplanen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Rammerne for regulering af råger er beskrevet i Vildtskadebekendtgørelsens § 13. Enhver form for regulering kræver Naturstyrelsens forudgående tilladelse.

Mariagerfjord Kommune har siden 2007 årligt reguleret råger på kommunale arealer. Reguleringen har fundet sted, fordi tilstedeværelsen af råger i kolonier inde i byerne er til stor gene for naboerne. Rågerne er meget støjende i og omkring kolonien i yngleperioden (ca. 1. marts – 15. juni), og deres afføring er til stor gene omkring beboelser, institutioner m.v. Indsatsen kan enten foregå som regulering af voksne fugle ved kolonierne i det tidligere forår eller som regulering af udfløjne unger i perioden 1. maj – 15. juni. Derudover har kommunen gennem årene afprøvet en række metoder til enten at begrænse antallet af reder eller stresse fuglene op til yngleperioden for derigennem at få dem til at forlade kolonien. Ingen af disse metoder har vist sig effektive og er derfor droppet igen.

På baggrund af de indsamlede erfaringer, og efter rådføring med Naturstyrelsens Vildtkonsulent, har fagenheden valgt at arbejde videre med følgende tre metoder til regulering:

  1. Regulering af voksne fugle før ynglesæsonen (januar/februar)
  2. Forstyrrelse i perioden før æglægning (januar/februar)
  3. Regulering af unger i perioden 1. maj – 15. juni

Reguleringen sker primært i de store kolonier i Hadsund samt ved to mindre kolonier i Hobro. Reguleringen sker i tæt samarbejde med de lokale jagtforeninger. Også naboer, der ønsker at bidrage til at stresse fuglene før æglægning, inddrages i arbejdet. Ved rågekolonier på ikke-kommunale arealer bistår kommunen med råd og vejledning samt med kontakter til lokale jagtforeninger.

For at synliggøre og ensarte arbejdet med regulering af råger har fagenheden udarbejdet en Rågeplan, hvor både den nuværende og tidligere indsatser beskrives. Planen vil løbende blive opdateret og justeret, i takt med at der kommer nye erfaringer og viden. Planen indeholder blandt andet oversigtskort, der viser, hvor der i dag foregår regulering af rågebestande.

Målet med reguleringen er ikke at udrydde fuglene fra kommunens arealer, men at stresse dem i de områder, hvor de generer flest borgere, mod at fuglene får fred i områder, hvor de ikke er til stor gene. Det er ikke muligt helt at fortrænge fuglene fra de bynære områder.

Kommunen kontaktes løbende af borgere, som oplever gener fra de støjende råger. Henvendelserne indeholder ofte konkrete forslag til at minimere støjgenerne. Borgernes forslag bliver løbende vurderet, og i tidens løb er flere af forslagene blevet afprøvet – dog med begrænset effekt.

Rågeplanen er udarbejdet efter inddragelse af Naturstyrelsens Vildtkonsulent.

Økonomi

Der er ikke økonomi involveret for Teknik og Miljø i sagen.

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet