ForsideMariagerfjordShetlandsponyer får slugten gennem Dalsminde til at blomstre igen

Shetlandsponyer får slugten gennem Dalsminde til at blomstre igen

- Annonce -

Shetlandsponyer får slugten gennem Dalsminde til at blomstre igen

Biodiversitetsrådets nyeste rapport er dyster læsning for alle, der kerer sig om naturen. Den danske natur nyder blot beskyttelse i 2,3 procent af landet. Derved er vi milevidt fra at bidrage ordentligt til målsætningen om, at 30 procent af Europa skal være beskyttet natur i 2030, som EU-landene har givet hinanden håndslag på. 

Heldigvis er der solstrålehistorier, hvor lodsejere ganske frivilligt giver naturen plads til at blomstre og gro. Slugten ved Dalsminde, som ligger seks kilometer syd for Hadsund, er et skoleeksempel herpå. 

I de gode gamle dage var slugten dækket af et sandt blomsterflor af fine danske arter, der lyste op i sommermånederne og fungerede som et slaraffenland for summende bier og farvestrålende sommerfugle. I dag er slugten, som mange andre steder i landet, desværre vokset til i græsser, der har presset de sjældne og sarte blomster væk og gjort de flaksende sommerfugle en saga blot. 

Det vil Dalsminde Lodsejerforening og Mariagerfjord Kommune lave om på. De har hegnet området ind og sat shetlandsponyer på græs. De hårdføre små heste græsser året rundt og deres vedholdende gumlen skaber lys og luft, så den sjældne natur igen får plads og kan udfolde sig på ny.

Robuste racer
Ifølge biolog Mette Vesterhaab Nielsen er det især ponyernes vintergræsning, som presser de konkurrencedygtige græsarter i defensiven.  

– Når vi skal have de vilde blomster tilbage, er det væsentligt at sikre den nødvendige afgræsning af området. Her er vintergræsning effektivt i forhold til at give pladsen tilbage til de sjældne arter i naturen. Græsset bliver stresset af dyrenes bid, men også af deres slid fra dyrenes blotte tilstedeværelse. De blomstrende og sjældne urter får dermed en reel chance for at etablere sig og trives, fortæller biolog Mette Vesterhaab Nielsen. 

Derfor satser kommunen på dyr til at græsse naturområder hele året. 

– Der findes flere robuste racer, heriblandt shetlandsponyer, som trives glimrende med at gå ude hele året, så længe der er mad nok, frisk vand og ly for vind og vejr. Og det er der skam, forsikrer biologen. 

Farverige urter til bier og sommerfugle
Om et par år vil der være en klar forskel i blomstringen i sommerhusområdet ved Dalsminde. 

Der vil komme blomster som Blåhat, Hedelyng, Rundbælg, Blåmunke, Djævelsbid, Hunde-viol og forhåbentlig flere arter, og de mange blomstrende urter vil tage godt imod de nektarsøgende bier og sommerfugle i slugten.  

Allerede nu emmer det af natur og hygge for lodsejerne i Dalsminde. Ud over det smukke område og det flotte kig til Mariager Fjord, kan de nyde de dyr, som græsser området. Det er ikke kun de flittige shetlandsponyer, de har fornøjelsen af. Der er også køer og geder, som påvirker området på hver deres måde og dermed skaber en endnu større variation af levesteder. Dog er de endnu ikke ude hele året rundt.

Dalsminde Lodsejerforening ejer et større areal, der er såkaldt §3 beskyttet med overdrev og mose. Ud over indhegning af det beskyttede område er også et mindre krat indhegnet. Det er foreningens faste og loyale dyreholder Jan Rasmussen, der har været med til at udvikle området med græssende dyr. 

Samarbejdet blomstrer
Både dyreholder og Dalsminde Lodsejerforening er meget begejstret for samarbejdet med biologerne i kommunen:

– Samarbejdet viser virkeligt, hvad dyrene kan gøre for naturen, siger dyrholder Jan Rasmussen.  

– Vi kan allerede tydeligt se, hvordan dyrene har været med til at rydde op, så slugten, træer og buske kommer til sin ret og syner smukkere. Det er imponerende, at der ikke skal mere til end et godt samarbejde, et par hegn og dyr, så vi er rigtig godt tilfredse. Nu venter vi bare spændt på de mange blomster, bierne og sommerfuglene, slutter Jan Rasmussen.  

Blomsterprojektet i Dalsminde er formet i tæt samarbejde mellem Dalsminde Lodsejerforening, det vil sige bestyrelsen og ildsjælene i foreningen, og Mariagerfjord Kommune, som en del af kommunens biodiversitetspolitik. 

Projektet vil løbe i fem år og derefter blive evalueret for at se, om projektet kræver justeringer. 

I Mariagerfjord Kommune er der helårsgræssende dyr på strandengene nord for Als Odde, på Låenhus ved Kielstrup Sø, i fredningen ved Katbjerg Odde og i de fredede områder Hegedal og Valsgård Bæk, øst for Hobro. Kommunen arbejder konstant på at udvide arealer med helårsgræsning og håber, at flere områder kommer til i de kommende år.

LÆS OGSÅ: Torbens første år som medlem af Regionsrådet i Nordjylland

- Annonce -
RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler