ForsideMariagerfjordSOSU-elevers mulighed for bibeskæftigelse i ældreplejen i Mariagerfjord Kommune

SOSU-elevers mulighed for bibeskæftigelse i ældreplejen i Mariagerfjord Kommune

- Annonce -

Udvalget for Sundhed og Omsorg har ønsket en orientering om social- og sundhedselevers (SOSU) muligheder for bibeskæftigelse samtidigt med uddannelsesforløbet. Denne orientering behandles på udvalgsmøde den 6. december 2022.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At orientering om muligheden for social- og sundhedselevers (SOSU) muligheder for bibeskæftigelse samtidigt med uddannelsesforløbet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget for Sundhed og Omsorg har ønsket en orientering om social- og sundhedselevers (SOSU) mulighed for bibeskæftigelse samtidigt med uddannelsesforløbet. jf. udvalgsmøde den 8. november 2022. Nærværende orientering ligger også i forlængelse af seneste orientering til Udvalget jf. udvalgesmøde den 6. juni 2022.

SOSU elever er ansat med en uddannelsesaftale svarende til 37 timers arbejde om ugen. Elevansættelsen betragtes dermed som fuldtids-beskæftigelse.

Når Mariagerfjord Kommune tilbyder egne social- og sundhedselever bibeskæftigelse, skal det blandt andet ske inden for rammerne af den interne retningslinje om ansættelse og afskedigelse, der er vedtaget i Hovedudvalget.

Efter denne retningslinje kan ansatte som udgangspunkt ikke være beskæftiget ved Mariagerfjord Kommune med et højere timetal end fuld tid.

Kun hvis bibeskæftigelse har et mindre omfang og er foreneligt med hovedbeskæftigelsen i forhold til gældende bestemmelser i overenskomster, arbejdsmiljølovgivningen mv. kan det accepteres, at ansatte er beskæftiget i flere timer end fuld tid.

Overenskomstmæssigt vil en ansættelse som vikar/afløser i Ældreområdet betragtes som en selvstændig ansættelse, og elevansættelsen vil dermed ikke have overenskomstmæssige konsekvenser for vikar-/afløseransættelse.

Det bemærkes, at FOA ikke er enige i denne tolkning, og at spørgsmålet derfor søges afklaret centralt mellem KL og FOAs hovedforbund.

I forhold til arbejdsmiljølovens bestemmelser betragtes de to ansættelser hos Mariagerfjord Kommune ikke som adskilte. Overholdelse af den lovmæssigt fastsatte daglig hviletid på 11 timer og det ugentligt fridøgn skal derfor overholdes samlet set på tværs af arbejdspladser ved Mariagerfjord Kommune.

Herudover er det i EU-direktiv fastsat, at en ansat ikke må arbejde mere end 48 timer pr. uge i gennemsnit over 4 måneder ved samme arbejdsgiver.

Overholdelse af disse bestemmelser er arbejdsgivers ansvar.

Administrativt er der fastsat en ramme for ansættelse af elever som vikarer, der skal sikrer, at ansættelserne sker under hensyn til de nævnte bestemmelser, og at omfanget af vikartimer holdes på et niveau, hvor elever fortsat har de tilstrækkelige ressourcer til at kunne gennemføre uddannelses-forløbet inden for den normerede tid.

Bibeskæftigelsens omfang er i den administrative ramme fastsat til maksimalt 16 timer over 4 uger. Dermed vil elever, der ønsker bibeskæftigelse, få mulighed for at arbejde maksimalt 41 timer pr. uge. Det er vurderet, at dette antal timer er foreneligt med hovedbeskæftigelsen, og at omfanget har et niveau, hvor vikararbejdet samtidigt ikke hindrer gennemførsel af uddannelsesforløbet inden for den normerede tid. Den administrative ramme er vedlagt som bilag.

Under punktets behandling vil personalekonsulent deltage.

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet