ForsideHobroStatistik over ankesager 2023 og sagsbehandlingsklager i Mariagerfjord

Statistik over ankesager 2023 og sagsbehandlingsklager i Mariagerfjord

- Annonce -

Statistik over ankesager 2023 og sagsbehandlingsklager i Mariagerfjord

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse orienteres på udvalgsmøde den 4. april 2024 om Ankestyrelsens opgørelse over antal klagesager og afgørelser på beskæftigelsesområdet i 2023 og der orienteres om fagområdets egen registrering af klager over sagsbehandlingen. 

Indstilling: Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse: 1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Ankestyrelsen har i 2023 afgjort i alt 87 sager fra Mariagerfjord Kommune på beskæftigelsesområdet. Det er klager over de afgørelser Arbejdsmarked og Uddannelse har truffet. For at sætte dette tal i perspektiv, kan det oplyses, at Arbejdsmarked og Uddannelse i 2023 havde kontakt med 10.063 personer (Kilde: Jobindsats.dk). 

I 2023 er Ankestyrelsen enig i kommunens afgørelse i 59 % af de påklagede afgørelser. Af de resterende 41 %  af afgørelserne, er 19 % af sagerne hjemvist til yderligere behandling og 21 % af sagerne er ændret eller omgjort. I 2022 var Ankestyrelsen enig i 67 % af kommunens afgørelser. På landsplan har Ankestyrelsen i 2023 været enig i 77 % af de påklagede afgørelser.

Det største antal hjemvisninger og omgørelser ligger på sygedagpengeområdet, og det er særligt afgørelserne om uarbejdsdygtighed, der er blevet hjemvist og ændret. Det afspejler de udfordringer der i andet halvår af 2022 og 2023 har været på sygedagpengeområdet. Det næststørste antal hjemvisninger og omgørelser ligger under aktivloven, hvor de fleste ydelser administreres. Der er på begge områder et potentiale for at skabe en bedre kvalitet i afgørelserne, og det er der i løbet af 2023 arbejdet systematisk med det. Det forventes at kunne afspejles i statistikkerne senest i 2025.

Det fremgår af tabellen i bilaget, hvordan afgørelserne fordeler sig på sagsområder og afgørelsestyper.

Klager over sagsbehandlingen i 2023
I 2023 har 19 borgere har klaget over sagsbehandlingen i Arbejdsmarked og Uddannelse. De behandlede klager er oftest sendt til borgmesteren, udvalgsformanden, et byrådsmedlem eller fagchefen.

Alle klager over sagsbehandlingen er fra og med 2022 behandlet og besvaret gennem fagchefen for at skabe læring af borgerens oplevelse og sikre en ensartethed i håndteringen af borgernes klager.

I 2022 var der 13 klager over sagsbehandlingen. Stigningen fra 2022 afspejler først og fremmest, at procedurerne nu er indarbejdet i alle dele af organisationen. Det skal også ses i lyset af de udfordringer, der i andet halvår af 2022 og 2023 har været på sygedagpengeområdet.

Når borgeren har klaget over sagsbehandlingen, har det hovedsageligt omhandlet sagsbehandlingstiden, manglende overblik over sagen og manglende inddragelse. De samme temaer afspejles også i Borgerrådgiverens årsberetning for 2023.

Arbejdsmarked og Uddannelse har i løbet af andet halvår af 2023 og primo 2024 gennemført et samlet kompetenceløft, som forventes at have en positiv effekt på både kvaliteten i afgørelserne og borgerens oplevelse af mødet med beskæftigelsesområdet.   

Bilag: Bilag ankestatistik 2023

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler