ForsideMariagerfjordUdmøntning af besparelse på administrationsområdet i Mariagerfjord

Udmøntning af besparelse på administrationsområdet i Mariagerfjord

- Annonce -

Udmøntning af besparelse på administrationsområdet i Mariagerfjord

Økonomiudvalget i Mariagerfjord Kommune holder møde den 21. februar 2024. På dagsordenen er der bl.a.: Udmøntning af besparelse på administrationsområdet

Økonomiudvalget sendte 6. december 2023 en række administrative besparelsesforslag til kvalificering i MED-systemet. Økonomiudvalget skal under dette punkt beslutte, hvilke besparelsesforslag der skal udmøntes. Besparelsesforslagene er en udmøntning af den besparelse, som Byrådet vedtog i forbindelse med Budget 2024 på administrationsområdet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At forslag til reduktion af teknisk servicebistand på rådhusene godkendes som beskrevet.

2. At forslag til reduktion ved ophør af kriseberedskabet godkendes som beskrevet i direktionens alternative forslag.

3. At forslag til reduktion i lønmidler ved SBPS godkendes som beskrevet.

4. At forslag til reduktion i Ejendomme godkendes som beskrevet i direktionens alternative forslag til reduktion i digitaliseringsopgaver/digitaliseringsprojekter.

5. At forslag til reduktion ved omorganisering af pladsanvisningen godkendes som beskrevet.

6. At forslag til reduktion ved øget sagstal på familieområdet godkendes som beskrevet.

7. At forslag til reduktion ved nedlæggelse af chefstilling godkendes som beskrevet.

8. At forslag til reduktion ved færre ledere i Arbejdsmarked godkendes som beskrevet.

9. At forslag til reduktion vedr. kantinedriften på rådhusene godkendes som beskrevet i direktionens alternative forslag.

10. At Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvorvidt der skal ske reduktioner i borgerservice som beskrevet i henholdsvis note 5 og 11, idet begge forslag ikke kan implementeres samtidigt.

Inddragelse

Besparelsesforslagene har været sendt til kvalificering i MED-organisationen. Hovedudvalget er det rette niveau for kvalificering i denne sag, da administrationsområdet formelt hører under Økonomimiudvalget. Hovedudvalget har derfor udarbejdet et samlet skriv med kvalificering af de fremsendte emner. De forslag, som berører konkrete medarbejdere, er blevet kvalificeret i det respektive Lokale MED-udvalg. Hovedudvalgets kvalificering er udarbejdet med udgangspunkt i inddragelse af baglandet.

Følgende bilag er vedhæftet:

  • Medarbejdersiden i HU – Kvalificering af administrative besparelser
  • Bilag 1 – referat fra Lokal MED Staben for Økonomi, IT, Ejendomme og Borgerservice
  • Bilag 2 – referat fra Personalemøde med MED status Stab for Byråd, Personale og Strategi
  • Bilag 3 – referat fra Lokal MED Staben for Økonomi, IT, Ejendomme og Borgerservice
  • Bilag 4 – referat fra Lokal MED Staben for Økonomi, IT, Ejendomme og Borgerservice
  • Bilag 5 – kvalificering fra Lokal MED Sekretariatet for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked
  • Bilag 6 – udtalelse fra Lokal MED Familierådgivning og Ressourcecenter
  • Bilag 7 – udtalelse fra medarbejder i Fag MED Arbejdsmarked, Uddannelse og Familie
  • Bilag 8 – referat fra Lokal MED Staben for Økonomi, IT, Ejendomme og Borgerservice

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har sendt en række forslag til budgetreduktioner på administrationsområdet til kvalificering. Baggrunden er den siddende regerings fokus på at reducere udgifterne i kommunernes og regionernes administration med samlet set 3 mia. kr. frem mod 2030. Allerede i 2024 tages et beløb fra kommuner og regioner, der beløber sig til 5 mio. kr. for Mariagerfjord Kommunes vedkommende. Byrådet besluttede således med Budget 2024 at indlægge en besparelse på administrationsområdet på 5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.

Administrationen har afventet en udmelding fra regeringen vedrørende fokus for de administrative besparelser i kommuner og regioner, idet den oprindelige udmelding var ledsaget af politiske løfter om mindsket bureaukrati. En sådan udmelding er imidlertid ikke kommet, og derfor fremlægges der nu et forslag til delvis udmøntning af de 5 mio. kr.

De vedhæftede konsekvensbeskrivelser er blevet opdateret med Hovedudvalgets bemærkninger til de konkrete forslag, ligsom direktionen har kommenteret medarbejdernes inputs. Det bemærkes, at direktionen på baggrund af kvalificeringerne har justeret i enkelte forslag i forhold til det oprindeligt beskrevne. Konkret anbefaler direktionen et alternativt forslag til udmøntning ved følgende forslag:

1) Ophør af det interne kriseberedskab – tidligere kaldet RITS. Det alternative forslag er udarbejdet på foranledning af Økonomiudvalget og er beskrevet i direktionens bemærkninger til Hovedudvalgets inputs.

2) Reduktion af stilling til digitaliseringsopgaver/digitaliseringsprojekter. Det alternative forslag er beskrevet i direktionens bemærkninger til Hovedudvalgets inputs.

3) Nedlæggelse af frokostordning på rådhusene. Det alternative forslag er beskrevet i direktionens bemærkninger til Hovedudvalgets inputs.

Beslutning

Bilag

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet