ForsideMariagerfjordVAKS - ny model til politisk behandling i Mariagerfjord Kommune

VAKS – ny model til politisk behandling i Mariagerfjord Kommune

- Annonce -

VAKS – ny model til politisk behandling i Mariagerfjord Kommune

Økonomiudvalget i Mariagerfjord Kommune holder møde den 14. december 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er: VAKS – ny model

Byrådet besluttede 28. oktober 2022, at VAKS skal bevares og at administrationen skal afsøge mulighederne for finansiering, inden sagen forelægges Økonomiudvalget.

Direktører og fagchefer for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked samt Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til model for videreførelse og finansiering af VAKS i en nedskaleret form.

Indstilling
Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked samt direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

  1. At Byrådet godkender et af de tre scenarier.
  2. At valget konkretiseres, hvis scenarie 2 eller 3 godkendes.

Inddragelse
Direktionen har drøftet sagen.

Sagsfremstilling
Byrådet besluttede 28. oktober 2022, at VAKS skal bevares og at administrationen skal afsøge mulighederne for finansiering af projektet. Det er administrationens vurdering, at VAKS kan videreføres i en reduceret form, som stadig understøtter frivillige foreninger og målgrupper længst fra arbejdsmarkedet.

Den tilpassede model for VAKS vil kunne rumme 12 borgere og vil for 750.000 kr. sammen med de 400.000 kr. finansieret af Teknik og Miljø kunne videreføres i en form, der både kan løse opgaver for de frivillige foreninger og tilbyde en god ramme for de ledige borgere. Det anbefales derfor at fortsætte VAKS i en nedskalleret model.

Tilbudet kan samtidig tilpasses de nye rammer for beskæftigelsesindsatsen, hvor et markant større antal borgere skal i virksomhedsrettet indsats. Det betyder, at tilbuddet ændres fra at være et tilbud under vejledning og opkvalificering til at være nytteindsats og virksomhedspraktik. Borgerne vil fortsat modtage samme støtte i tilbuddet.

Arbejdsmarked og Uddannelse samt Teknik og Miljø aftaler de nærmere praktiske samarbejdsforhold, herunder beskrive et evalueringsdesign, som undersøger tilfredshed blandt de frivillige organisationer, resultater med borgernes progression samt det styrkede samarbejde omkring indsatsen. Den nye model vil blive evalueret i foråret 2024.

Ny model for VAKS:

VAKS løser fortsat opgaver, som ellers ikke ville blive løst, for de frivillige organisationer og lokale arbejdspladser.

VAKS giver fremadrettet borgere i Mariagerfjord Kommune træning i at deltage i opgaveløsningen på en arbejdsplads via virksomhedspraktik eller straksaktivering via nytteindsats.

Det vil være muligt at henvise gennemsnitligt 12 borgere i forløb på 13-26 uger af gangen. VAKS har tidligere kunnet rumme 28 borgere i gennemsnit. I 2021 og i 2022 har der i gennemsnit været 12-22 borgere i tilbud af gangen. Løsningen af opgaver for de frivillige organisationer bliver derfor også i et nedskalleret omfang.

Jobcenteret sikrer en tæt faglig opfølgning på den enkelte borger og der vil være fokus på den individuelle progression i forløbet i et samarbejde med VAKS.

Økonomi
Det eksisterende budget til VAKS er samlet på 1.9 mio. kr., hvoraf de 1.5 mio. kr. er finansieret af Arbejdsmarked og Uddannelse og de 0.4 mio. kr. er finansieret af Teknik og Miljø.

Som konsekvens af dut-reduktionerne, der følger af kommunernes medfinansiering af den såkaldte Arne-pension, har Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse besluttet at lukke for med-finansieringen af VAKS med 1.5 mio. kr. årligt fra 1. februar 2023. De lovmæssige ændringer på beskæftigelsesområdet betyder desuden, at dele af indsatsen skal omlægges til virksomhedsrettede indsatser for de målgrupper, som hidtil har været henvist til VAKS, for at nå de nye krav til virksomhedsrettet aktivering

Udgiften til en tilpasset indsats med 12 løbende pladser vil være 1.15 mio. kr. Med den fortsatte medfinansiering fra Teknik og Miljø mangler der således 750.000 kr.

Der foreslås følgende scenarier for finansiering:

Scenarie 1 – finansiering via ekstrabevilling
Der gives en ekstra bevilling på 750.000 kr. for 2023. Fremadrettet finansiering drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Scenarie 2 – finansiering via reduktion i øvrige budgetmidler

Som udgangspunkt vil dette kunne ske som følger:

Der reserveres 300.000 kr. fra Kultur og Fritids vedligeholdelsespulje for haller med videre. Vedligeholdelsespuljen er på i alt 1.5 mio. kr. og anvendes i dag til at understøtte haller og frivillige foreninger og har derfor et lignende formål som VAKS.

Arbejdsmarkedsområdet finansierer med 50.000 kr. Midlerne tages fra puljen ”De frie midler”, som herefter er reduceret til 40.000 kr. Midlerne anvendes for eksempel til aktiviteter i regi af Uddannelsesby Hobro.

De resterende 400.000 kr. findes blandt råderumsskabende forslag fra budgetprocessen, som ikke blev realiseret, for eksempel justering af klassetaksten i folkeskolerne op til 0.34 mio. kr., transportpuljen til styrkelse af samarbejdet mellem skoler og kulturinstitutioner op til 0.3 mio. kr., nedlæggelse af aftenværestedstilbud til udviklingshæmmede op til 0.6 mio. kr. og reduktion i åbningstid på ét værested op til 0.25 mio. kr.

Scenarie 3: En kombination af scenarie 1 og 2.

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

1 KOMMENTAR

  1. Vi har de sidste mange år, haft hjælp af VAKS teamet og følt, at de personer der var med, havde glæde ved at lave et godt stykke arbejde, som vi frivillige har svært ved at nå i fritiden. Derfor er mit håb også, at der findes en GOD økonomisk løsning vedr. VAKS, så det kan fortsætte til glæde for os foreninger og ikke mindst de personer, der har brug for et godt tilbud, for at komme videre på arbejdsmarkedet.
    På vegne af Als Borgerforening

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler