ForsideArdenWillestrup slotssø - risikovurdering af dæmning og stemmeværk

Willestrup slotssø – risikovurdering af dæmning og stemmeværk

- Annonce -

Willestrup slotssø – risikovurdering af dæmning og stemmeværk

Fagenheden Teknik og Miljø orienterer på møde i Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune den 6. maj 2024 om foreløbige resultater fra igangsat undersøgelse af dæmning og stemmeværk ved Willestrup Gods, herunder også om forventet påbud om udbedring af dæmning og bygværker.

Indstilling: Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø: At orienteringen tages til efterretning.

  Sagsfremstilling
  Willestrup Gods ligger på et voldsted ved Villestrup Å, hvor en dæmning tilbageholder vandet til opretholdelse af en slotssø. Slotssøens vandniveau reguleres via et stemmeværk, som dermed også regulerer den nedstrøms vandføring i Villestrup Å. Willestrup Gods ejer både dæmning og stemmeværk.

  I løbet af 2023 og starten af 2024 bemærkede både ejeren af Willestrup Gods og fagenheden for Teknik og Miljø en forværret tilstand af dæmningen og bygværkerne, der leder åvandet om ejendommen og videre til Villestrup Å. Som respons påtog fagenheden sig at foretage en tilstands- og risikovurdering gennemført af den rådgivende ingeniørvirksomhed Rambøll.

  Rambølls vurdering omfatter tre dele; først et besigtigelsesnotat (bilag 1), derefter en geoteknisk stabilitetsberegning af dæmningen, og til sidst en fuld risikovurdering af både dæmning og bygværker. Resultaterne fra besigtigelsen indikerer, at der er akut behov for indgreb for at sikre både dæmning og bygværker. En langsigtet løsning er også nødvendig.

  På baggrund af dette forbereder fagenheden for Teknik og Miljø sig på snart at udstede et påbud til ejeren af Willestrup Gods om nødvendige sikkerhedstiltag. Dette følger et lignende påbud fra 3. november 2017, som blev anket til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som hjemviste påbuddet af dokumentationsgrunde (bilag 2). Det resulterede i yderligere undersøgelser og udbedringer udført af lodsejeren. Reparationerne er dog ikke længere tilstrækkelige, og situationen er nu akut med risiko for videre erosion og forringelse af dæmningens og bygværkernes tilstand.

  Forholdet betyder at der strømmer en betydelig, men ikke kvantificeret mængde vand uden om stemmeværk og bygværker. Det underminerer dæmningen og udgør en umiddelbar fare for sammenbrud med alvorlige miljømæssige konsekvenser, særligt udvaskning af slam nedstrøms i Villestrup Å. Der er desuden risiko for varige skader på vigtig kulturarv, hvis der ved lav vandføring, ikke kan opretholdes det nødvendige vandniveau i søen ved Willestrup Gods.

  Økonomi

  Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Mariagerfjord Kommune ud over afholdte konsulentudgifter til tilstands- og risikovurdering.

  Såfremt et påbud ikke efterkommes, kan en selvhjælpshandling blive aktuel – som udgangspunkt på grundejers regning.

  Bilag
  Bilag 1 Inspektionsrapport
  Bilag 2 Willestrup Gods – afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet

  Print Friendly, PDF & Email
  - Annonce -

  EFTERLAD ET SVAR

  Indtast venligst din kommentar!
  Indtast venligst dit navn her

  RELATEREDE ARTIKLER
  - Annonce -

  Seneste artikler

  error: Indholdet er beskyttet