ForsideHadsundAnsøgning om opnormering, Privat Institutionen Kirsebærhaven, Veddum

Ansøgning om opnormering, Privat Institutionen Kirsebærhaven, Veddum

- Annonce -

Ansøgning om opnormering, Privat Institutionen Kirsebærhaven, Veddum

Udvalget for Børn og Familie i Mariagerfjord Kommune holder møde den 29, november 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Ansøgning om opnormering, Privat Institutionen Kirsebærhaven, Veddum

Den private institution Kirsebærhaven i Veddum, har indsendt en ansøgning om opnormering fra 30 til 35 børnehavebørn.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Udvalget for Børn og Familie

1. At opnormering med fem ekstra børnehavepladser i den private institution Kirsebærhaven godkendes.

Sagsfremstilling

Den private institution Kirsebærhaven har i dag en normering med plads til 30 børnehavebørn. For at få normeringen til at gå op henover hele skoleåret, ønsker den private institution fremadrettet at have en normering med plads til 35 børnehavebørn.

Det ønskes at opnormeringen træder i kraft fra 1. januar 2023.

De gældende krav for godkendelse af bygninger til private institutioner foreskriver, at der skal være 2m2 frit gulvareal pr. børnehavebarn. De gældende krav til gulvareal er overholdt i lokalerne i Kirsebærhaven.

Mariagerfjord Kommune stiller krav om driftsgaranti svarende til 1,5 måneders drift for at kunne oprette en privatinstitution. Den private institution, Kirsebærhaven, har stillet med en driftsgaranti, svarede til den krævede driftsgaranti på 302.877 kr. Beregning fra Økonomiafdelingen samt garantistillelse fra Privatinstitutionen er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Dagtilbudsområdets tildelingsmodel består dels af en fast tildeling til eksempelvis bygningsdrift, uddannelse og ledelse og dels af en børnetalsafhængig tildeling. Mens den variable tildeling følger antallet af børn forbliver den faste tildeling den samme uanset ændringer i børnetallet.

Når et barn fra Mariagerfjord Kommune indmeldes i en privat institution, skal Mariagerfjord Kommune yde et tilskud til den private institution. Tilskuddet udgør 75 % af udgifterne til et tilsvarende kommunalt pasningstilbud. Når disse udgifter beregnes, indgår både de faste- og børnetalsafhængige tildelinger i beregningsgrundlaget, da det viser den reelle udgift for en kommunal dagtilbudsplads.

Hvis et barn, som ellers skulle have været indmeldt i et kommunalt tilbud, indskrives i et privatpasningstilbud medfører det som udgangspunkt en merudgift for Mariagerfjord Kommune. Det skyldes, at kommunen skal betale for både variable og faste udgifter til det private pasningstilbud, mens det kun er den variable udgift, der spares på det kommunale tilbud.

I det konkrete tilfælde vil opnormeringen fra 30 til 35 børnehavepladser pladser i privatinstitutionen medføre en merudgift på 43.268 kr. årligt for Mariagerfjord Kommune.

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler