ForsideMariagerKystturistprojekt Mariager

Kystturistprojekt Mariager

Kystturistprojekt Mariager

- Annonce -

Økonomiudvalget i Mariagerfjord Kommune holder møde den 8. februar 2023, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Kystturistprojekt Mariager

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har åbnet for ansøgninger om medfinansiering af større turismeudviklingsprojekter, som vurderes at være relevant i forhold til turismeudviklingen omkring Mariager Havn. Direktøren for Saltcenteret i Mariager har henvendt sig til kommunen med forslag om et projekt, der vil passe ind i puljens ansøgningskriterier. Økonomiudvalget bedes drøfte det kommunale engagement i projektansøgning. Saltcenterets direktør vil i forbindelse med mødet deltage med en præsentation af ideen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At den – på mødet – præsenterede ide til en projektansøgning vedrørende Saltcenteret samt udvalgte havnearealer drøftes

2. At det besluttes, hvorvidt kommunen skal engagere sig i det videre arbejde med projektideen.

Inddragelse

En eventuel projektansøgning vil involvere flere eksterne, potentielle parter med relation til turismeudvikling

Sagsfremstilling

Et attraktivt turismeprodukt med kapacitet, plads og faciliteter, som matcher kundernes efterspørgsel, er en vigtig forudsætning for, at den danske turismebranche kan få del i den forventede fremtidige vækst i den globale turisme. Med afsæt i en samlet pulje på 97 mio. kr. har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse derfor åbnet for ansøgninger fra operatører, der vil gennemføre en indsats inden for temaet
Udvikling af turismeområder. Indsatsen skal – via støtte til turismerelateret infrastruktur – bidrage til at fremme private investeringer i turismeområder.

Ansøgere forventes at være kommuner – enten alene eller i partnerskab med andre kommuner eller private aktører og ansøgninger skal være indsendt senest d. 23. maj 2023 – dog med en foreløbig præsentation medio Marts 2023. Der kan søges op til 62% finansiering fra programmet, som både vedrører EU-finansiering og nationale erhvervsfremmemidler. I Vedlagte bilag kan læses mere om det udbudte program.

Direktøren for Mariager Saltcenter har præsenteret en ide til en ansøgning, som helt overordnet kobler:

  • Kommunale investeringer i publikumsrelateret havneinfrastruktur
  • Udvikling af Mariager Saltcenters turismefaciliteter
  • Potentialerne for lokale overnatningsfaciliteter.

Der tages i den foreliggende ide til ansøgning afsæt i en forudsætning om, at den lokale medfinansiering vil kunne skabes ud fra allerede beskrevne eller bevilgede anlægs- og støtteprojekter samt eksisterende grundværdier.

Forudsat Økonomiudvalgets godkendelse vil der, frem mod en senere politisk godkendelse af en egentlig ansøgning, blive arbejdet med de nærmere vilkår for en ansøgning og det specifikke indhold i projektet. Dette vil ske med Mariager Saltcenter som primær ressource i selve ansøgningsarbejdet og i samarbejde med relevante fagområder og eksterne ressourcepersoner og eventuelle partnere.

Økonomi

Der vil i mindre omfang eventuelt blive disponeret midler til ekstern assistance i forhold til kommunens bidrag til ansøgningsarbejdet.

Økonomien i et egentligt, ansøgt projekt vil blive klarlagt i forbindelse med det videre arbejde og inden endelig politisk stillingtagen til ansøgningen.

LÆS OGSÅ: Sparekassen Danmark byder velkommen i nye lokaler i Mariager 

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet