Forside112Aflever billed- og videomateriale til politiet

Aflever billed- og videomateriale til politiet

- Annonce -

Aflever billed- og videomateriale til politiet

Hvis du har billed- eller videomateriale, der kan hjælpe politiet med at opklare en forbrydelse, bør du aflevere det til dem. Det kan fx være et billede fra et overvågningskamera af en indbrudstyv eller en videooptagelse af et voldeligt overfald.

Her kan du aflevere billed- og videomateriale

Du kan ikke sende billeder og videoer til politiet samtidig med, at du anmelder en forbrydelse digitalt. Du kan i stedet henvende dig personligt i ekspeditionen på en politistation eller sende det til politiet på udskrift eller USB-nøgle. Ring 114, hvis du er i tvivl om, hvordan du afleverer materialet.

Find politistation her: https://politi.dk/kontakt-politiet/find-politistation

Det gør politiet, når du har afleveret materiale

Sagen vurderes:

Det billed- og videomateriale, du afleverer til politiet, vil indgå i deres vurdering af sagen, og kan indgå som bevis i en straffesag. Materialet kan være afgørende for, om politiet beslutter at indlede efterforskning eller fortsætte en allerede påbegyndt efterforskning. Et billede eller en video kan fx hjælpe politiet med at identificere gerningsmanden eller fastlægge, hvordan en forbrydelse er begået.

Der vurderes om materialet skal offentliggøres:

Politiet må ikke altid offentliggøre dit billed- og videomateriale. Hvis politiet ikke kender gerningsmandens identitet, kan de offentliggøre et billede af den formodede gerningsmand, hvis

  • der er begrundet mistanke om, at personen har begået en lovovertrædelse, der efter loven kan medføre fængsel i et år og seks måneder eller derover, og
  • offentliggørelsen af billedet må antages at være af væsentlig betydning for efterforskningen, herunder for fastlæggelse af identiteten, eller for at forebygge yderligere lovovertrædelser. Hvis politiet kender den formodede gerningsmands identitet, kan de efterlyse den pågældende gennem offentliggørelse af et billede, hvis
  • der er særlig bestyrket mistanke om, at personen har begået en lovovertrædelse, der efter loven kan medføre fængsel i et år og seks måneder eller derover, og
  • efterlysningen må antages at være af afgørende betydning for straffeforfølgningens gennemførelse eller for at forebygge yderligere lovovertrædelse af tilsvarende grovhed.

Offentliggørelse af et billede af en formodet gerningsmand kan være meget indgribende for den person, der er på billedet. Politiet må derfor kun offentliggøre sådan et billede, hvis de ikke på en anden – mindre indgribende – måde kan identificere den formodede gerningsmand.

Det er derfor ikke sikkert, at politiet offentliggør et billede, du har afleveret til dem. Du kan læse mere om disse regler i retsplejelovens §§ 818 og 819.

Kilde: politi.dk

Læs også: Nordjyllands Politi opfordrer: Registrer dine overvågningskameraer 

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -
RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler