ForsideMariagerfjordAfsætning af pap fra genbrugspladserne i Mariagerfjord

Afsætning af pap fra genbrugspladserne i Mariagerfjord

- Annonce -

Udvalget for Klima og Landdistrikter skal på deres første udvalgsmøde i 2023 bl.a. behandle: Afsætning af pap fra genbrugspladserne

Fagenheden Teknik og Miljø har indgået ny kontrakt om afsætning af pap fra kommunens genbrugspladser pr. 1. januar 2023.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Udvalget for Klima og Landdistrikter:

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Til udvalgets møde i august informerede fagenheden om den kommende udbudspligt for afsætning af affald, der træder i kraft 1. juli 2023. I den forbindelse var fagenheden blevet opmærksom på, at afsætningen af blandt andet pap fra genbrugspladserne kan optimeres både økonomisk og miljømæssigt. Udvalget bad om at få casen til orientering, når den er på plads.

Fagenheden har udarbejdet en businesscase på afsætning af pap fra genbrugspladserne med udgangspunkt i mængder og priser i 2022 (januar-oktober). Der indsamles ca. 500 ton pap årligt fra de fem genbrugspladser. Pappet afsættes p.t. via Nordværk I/S til Stena Recycling i Nørresundby og derfra videre til papirfabrikker i Tyskland.

I Hobro ligger et modtageanlæg (Compsoil) tilsvarende Stena Recycling. Den lokale beliggenhed gjorde det interessant at regne på CO2-belastning og økonomi ud fra følgende overvejelser:

  • Når pap afsættes til et anlæg i Nørresundby, transporteres det først nordpå til behandling og dernæst til genanvendelse sydpå. Der kan spares både CO2 og kr. ved at transportere affaldet kortere. Fyldningsgraden i en pap-container er i gennemsnit 2,59 tons, og med en pris på ca. 1.000 kr./container for transport til Nørresundby, er transportudgiften en væsentlig del af den samlede afsætningspris.
  • Stena Recycling afsætter primært sit pap til tyske papirfabrikker, hvor Compsoil har en aftale om afsætning til Skjern papirfabrik i Danmark, hvilket alt andet lige giver en mindre CO2-belastning.
  • Pappet har haft en positiv afregningspris i 2022 – varierende fra 500 -1.500 kr. pr. ton i Mariagerfjord kommunes favør.
  • Nordværk har en større mængde at udbyde og kan derfor – alt andet lige – opnå en bedre afsætningspris på pappet. Samlet set for 2022 gælder dette også de fleste måneder, men ikke alle. Afsætningsprisen forventes at være ca. 50 kr. mindre pr. ton ved at afsætte til Compsoil.
  • Transportprisen udgør ca. 1.000 kr./container fra genbrugspladserne til Nørresundby, men transportprisen til Compsoil udgør mellem 300 og 625 kr./container. Transporten alene varierer således fra 157 til 235 kr./ton pap, og der er derfor væsentlige besparelser at hente ved at kigge på den samlede bundlinje og ikke ensidigt på afsætningsprisen.

Businesscasen viser følgende:

Der er regnet på baggrund af mængder og priser pr. måned i 2022. Stena Recycling vil sandsynligvis kunne tilbyde en bedre pris for pappet i størrelsesordenen 50 kr./ton, men selv hvis de måneder, hvor Compsoils priser er bedre end Stena Recyclings, fratrækkes, er businesscasen positiv for Mariagerfjord Kommune alene pga. den sparede transport.

Afsætning af affald er omfattet af Nordværks “á la carte model”, og Mariagerfjord kommune kan således selv stå for afsætningen af affaldet. Fagenheden har opsagt den eksisterende aftale om afsætning af pap med Nordværk I/S og indgået kontrakt med Compsoil A/S med virkning fra 1. januar 2023. Kontrakten kan opsiges med 3 måneders varsel og evalueres efter 6 måneder.

Økonomi

  • CO2-belastningen mindskes med 67 ton/år
  • Besparelsen ved afsætning af pap forventes at udgøre 60.000-80.000 kr./år og øger budgettets robusthed
  • Kontrakten bidrager til at understøtte grøn erhvervsudvikling lokalt
Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler