ForsideMariagerBehandling af tilskud til Political Festival of Europe blev udsat

Behandling af tilskud til Political Festival of Europe blev udsat

- Annonce -

Behandling af tilskud til Political Festival of Europe blev udsat

På dagsordenen til byrådsmødet i Mariagerfjord kommune den 27. oktober 2022 var tilskud til Political Festival of Europe. Borgmester Mogens Jespersen foreslog under godkendelse af dagsordenen at punktet udsættes i det, at der i sagsfremstillingen manglede oplysninger.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V), Jan Andersen (V) og Jens Riise Dalgaard (A)
Punktet blev udsat.

Bestyrelsen for foreningen ’Political Festival of Europe’ har anmodet Byrådet i Mariagerfjord Kommune om en trækningsret på op til 2.797.000 kr. til understøttelse af festivalen i 2023. Desuden anmodes om afskrivning af udlæg på i alt 4 mio. kr. for festivalen i 2022.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 12. oktober 2022, pkt. 228:

Økonomiudvalget videresendte sagen til Byrådets behandling uden indstilling med den bemærkning, at der planlægges et temamøde forud for byrådsmødet 27. oktober, hvor den overordnede økonomi, herunder regnskab for 2022 og forventelige planlægning for kommende festival præsenteres.

Sagsfremstilling

Den første Political Festival of Europe blev afholdt 25.-28. august 2022 i Mariager By. Festivalens formål er at skabe en stærk platform for en styrket demokratisk samtale, de europæiske nationer, borgere og politikere imellem.

Festivalen havde i 2022

over 200 talere til diverse workshop, 100 partnere og sponsorer fra mere end 30 europæiske lande, og det blev vurderet, at der var op mod 20.000 besøgende. En stor del af afviklingen af festivalen var baseret på lokalsamfundets indsats i form af omkring 300 frivillige.

Political Festival of Europe er organiseret med en selvstændig bestyrelse og sekretariat og er finansieret af tilskud fra kommune, region, fonde, sponsorater og

indtægter fra omsætning i forbindelse med festivalen.

Mariagerfjord Kommune har ligesom mange andre bidraget til at gøre festivalen til virkelighed. Kommunen har givet kontante tilskud til at understøtte tilblivelsen af festivalen og har stillet faglig ekspertise fra især Teknik og Miljø til rådighed til løsning af logistiske udfordringer. Til grund for byrådets beslutning om støtte til festivalen lå også en vurdering af et stort potentiale for lokalområdet i opbygning af et årligt festival-event.

Bestyrelsen for festivalen har nu ansøgt kommunen om en trækningsret på 2.979.000 kr. med henblik på afholdelse af festivalen i 2023. Trækningsretten giver festivalen mulighed for at bruge kommunale midler op til det afsatte beløb, hvis det bliver nødvendigt. Trækningsretten kommer kun i spil, hvis der ikke opnås fuld finansiering via fonde, sponsorater med videre.

Det vurderes at festivalens formål og potentiale understøtter flere elementer i byrådets nyligt udarbejdede vision. Det gælder intentionerne om kulturelle fyrtårne og en øget kendskabsgrad som forudsætning for bosætning. Men også fællesskabstanken er indlejret i festivalen – både i forhold til det europæiske udsyn og det lokale frivillige engagement.

Økonomi

I august 2020 bevilgede byrådet et tilskud på 750.000 kr. til understøttelse af festivalen i 2022.

Derudover var forventningen, at der fremadrettet var behov for et årligt tilskud fra kommunen på 750.000 kr.

Desuden bevilgede byrådet 25. august 2021 en trækningsret på 500.000 mod tilbagebetaling over fire år med start i 2023.

Endelig bevilgede byrådet 25. november 2021 en trækningsret på op til 4 mio. kr. mod tilbagebetaling efter afholdelsen af første festival i august 2022. Af denne er der brugt 3,5 mio. kr.

Festivalen er på nuværende tidspunkt ikke i stand til at tilbagebetale de to sidstnævnte udlæg på i alt 4 mio. kr., som derfor indstilles til afskrivning.

Desuden anmoder festivalen om en trækningsret på op til 2.797.000 kr. i 2023.

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

1 KOMMENTAR

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler