ForsideHobroBørnehuset Jernbanegade mangler børn - Politikere har sendt en lukning i høring

Børnehuset Jernbanegade mangler børn – Politikere har sendt en lukning i høring

- Annonce -

Udvalget for Børn og Familie har på udvalgsmøde den 3. januar behandlet en kapacitetsanalyse for dagtilbudsområdet i Mariagerfjord Kommune, herunder drøftet analysens opmærksomhedspunkter.

Et af punkterne:

At forslaget om, at børn og personale fra Børnehuset Jernbanegade flyttes til Børnehuset Rosenhaven sendes i høring.

Udvalgsformand Leif Skaarup (A) fortæller i dette klip om beslutningen:

Sagsfremstilling:

Flytning af børne- og medarbejdergruppe fra Børnehuset Jernbanegade til Børnehuset Rosenhaven.

Børnehuset Jernbanegade er et mindre børnehus med 44 børnehavepladser. Der har i de seneste år været forholdsvis få familier, der har haft Børnehuset Jernbanegade som deres 1. prioritet i deres dagtilbudsansøgning. Det gennemsnitlige årlige børnetal i Jernbanegade har været ca. 32 børn, hvilket svarer til 2/3 af børnehusets normering.

Børnehuset Rosenhaven er derimod et af de mest efterspurgte børnehuse i kommunen. I den del af Børnehuset Rosenhaven som tidligere husede Særligt dagtilbud vil det efter en renovering være muligt udvide med yderligere 30 børnehavepladser. Flere børnehavepladser vil derfor betyde, at flere familier vil opleve at få tilbudt en plads i Rosenhaven.

Det forventes derfor, at en udvidelse af Rosenhaven vil medføre et markant lavere børnetal i Børnehuset Jernbanegade. Dette vil betyde, at børnehuset ikke vil være fagligt- eller økonomisk bæredygtigt fremadrettet. Den faglige og økonomiske bæredygtighed kan samlet set imødekommes ved, at børn og personale fra Børnehuset Jernbanegade flyttes til Børnehuset Rosenhaven. Herefter vil de indgå som en del af det pædagogiske læringsmiljø i Rosenhaven.

LÆS OGSÅ: Opfordring fra Nordjyllands Politi: Lås bilen – også hjemme i indkørslen

Det anbefales, at flytningen af børn og personale vil ske med virkning fra 1. juli 2023. Det vil betyde, at der vil være færrest mulige skift for børnene. I juli måned, er der sampasning i Dagtilbud Hobro Nord, hvor børnene samles i færre børnehuse. Ligeledes vil de kommende skolebørn ikke opleve et skift inden deres skolestart. Der er på nuværende tidspunkt 11 børn i Børnehuset Jernbanegade, som skal starte i skole til august. Der vil pr. 1. april være ca. 22 børn, som vil skulle flytte med til Rosenhaven. Dette tal forventes at stige en smule frem mod 1. juli.

Forvaltningen anbefaler, at der forud for en sammenlægning af Børnehuset Jernbanegade og Børnehuset Rosenhaven vil være en inddragende proces. Formålet er, at børn, forældre og medarbejdere oplever, at der er blevet informeret om baggrunden for flytningen, samt at alle involverede parter får mulighed for at bidrage til en god overgang.

Forvaltningen anbefaler følgende procesplan:

Primo 2023: Orienteringsmøde for forældre og personale i Børnehuset Jernbanegade

Januar til marts: Høring i eksempelvis forældrebestyrelsen.

Januar til marts: En dialog med forældrene om deres ønsker til en kommende børnehaveplads.

Marts: Politisk behandling i UBF, ØK og BY

Den 1. juli: Ikrafttræden og bygningen Jernbanegade er herefter ikke en del af bygningsdriften i Dagtilbud Hobro Nord

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler