ForsideØstkystenFolketingskandidater stillede skarpt på drikkevand

Folketingskandidater stillede skarpt på drikkevand

- Annonce -

Formand for Danske Vandværker, og formand for Øster Hurup Vandværk, inviterede i går en række kandidater til et arrangement for at få vores drikkevand på dagsordenen i valgkampen.

Jan Andersen fortæller: ” Populært sagt kan man sige, vi talte om vandets vej fra boring til forbrugerens hane, vores fælles ansvar for at passe på vores grundvand og de udfordringer, vi skal have løst. Det var et super godt møde, hvor vi kom rundt i mange kroge,”.

𝗕𝗲𝘀ø𝗴 𝘃𝗲𝗱 𝘃𝗮𝗻𝗱𝗯𝗼𝗿𝗶𝗻𝗴

Deltagerne begyndte dagen ved en vandboring, hvor kandidaterne fik fortællingen om, hvordan vandværket henter vand fra undergrunden, og sender det ud til forbrugernes vandhaner. Derefter gik turen til vandværket i Øster Hurup. Her blev der talt om vandsektorlov og andre love og regler, som vandværkerne er omfattet af. Også den unikke danske Jupiterdatabase, blev nævnt, da den er et af fundamenterne i den danske beskyttelse af grundvandet. Jupiter er GEUS’ landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske database. Også andre vandværksrelaterede emner blev vendt blandt kandidaterne for eksempel prøvetagning, nødforsyning og it-sikkerhed blev diskuteret. Kandidaterne skulle også forholde sig til helt konkret spørgsmål som: Skal det være forbudt for alle at bruge sprøjtemidler på egen grund? Hvordan sikrer vi, at også vores børn og børnebørn har adgang til godt vand? Og hvordan ser du på forbrugereje? Gør det en forskel, hvis forbruger og ejer er den samme?

𝗠ø𝗱𝗲 𝗺𝗲𝗱 𝘀𝘁𝗼𝗿𝘁 𝘂𝗱𝗯𝘆𝘁𝘁𝗲

”Det var et rigtig godt møde, og alle fik fremført deres synspunkter og gik klogere derfra. Jeg synes, kandidaterne var meget lydhøre over for de problemer og udfordringer, vi i dag har på vandværkerne. Noget af det jeg lagde vægt på at bibringe de opstillede er, at vi i vandbranchen meget gerne stiller os til rådighed for lovgivningsarbejdet, hvis kandidaterne er så heldige at blive valgt ind på Christiansborg. Jeg mener, at der så vigtigt, at vandværkerne bliver inviteret med i diskussionerne, for de mange frivillige på vandværkerne vil meget gerne være med til at finde løsninger. Dialog er så bare så vigtig, for det er sådan, vi bedst løser problemer her i landet”, understreger Jan Andersen.

𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗲𝗹 𝗼𝗽𝗯𝗮𝗸𝗻𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗹 𝗳𝗼𝗿𝗯𝗿𝘂𝗴𝗲𝗿𝗲𝗷𝗲

Jan Andersen er også meget glad for at høre kandidaternes opbakning til forbrugerejet. De synes, det er meget nemt at overskue, hvad der sker i de forbrugerejede vandværker.

”Alt er så gennemsigtigt, derfor var der også enighed om, at sammenlægninger i forsyningssektoren ideelt set bør ske i regi af forbrugerejet. Og sidst, men absolut ikke mindst, er jeg glad for at høre, at kandidaterne mener, at bureaukrati ikke bør spænde ben for den grønne omstilling”, fastslår formanden for Danske Vandværker og Øster Hurup Vandværk.

Følgende folketingskandidater deltog i arrangementet Charlotte Amdi Burgess fra Radikale Venstre, Susanne Zimmer fra Frie Grønne, Henrik Buchhave kandidat for Venstre, Per Husted kandidat for Socialdemokratiet samt Malene Ingwersen, som er folketingskandidat for Enhedslisten.

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -
RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler