ForsideMariagerfjordIngen ændringer på kirkeskatteprocenten i Mariagerfjord i 2023

Ingen ændringer på kirkeskatteprocenten i Mariagerfjord i 2023

- Annonce -

Byrådet i Mariagerfjord Kommune behandlede på møde den 13. oktober fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2023.

Byrådet skulle i denne sag fastsætte kirkeskatteprocenten for 2023 i Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Borgmesteren indstillede til Byrådet at kirkeskatteprocenten for 2023 fastsættes til 1,15%.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 5. oktober 2022, pkt. 218: Indstilles godkendt.

Enhedslisten kunne ikke tilslutte sig indstillingen. De øvrige 28 byrådsmedlemmer godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Byrådet skal hvert år senest 15. oktober meddele Social- og Indenrigsministeriet kirkeskatteprocenten for det kommende år i Mariagerfjord Kommune.

Kirkeskat består af landskirkeskat samt skat til alle kirkekasserne i Mariagerfjord Kommune.

Kirkeskat pålignes folkekirkens medlemmer efter samme regler som opkrævning af indkomsskat.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag bliver udmeldt af Indenrigs- og Boligministeriet. Udskrivningsgrundlaget i 2023 for Mariagerfjord Kommune er 6,338 mia. kr.

Kirkeministeriet har 6. juli 2022 udmeldt landskirkeskatten for 2023. For Mariagerfjord Kommune er beløbet til landskirkeskat 9.643 t.kr., samt udligningstilskud på minus 2.434 t.kr.

Ifølge lov om folkekirkens økonomi, er det Provstiudvalgene i kommunerne, der skal fastsætte det lokale skattebehov.

Provstierne i Mariagerfjord Kommune har et forslag til samlet budget i 2023 for kirkekasserne på 65.680 t.kr. (Kirkekasserne, Provstiudvalgskasser og 5% midler).

Nedstående tabel viser fordelingen af kirkeskat 2023:

Landskirkeskat 9.643 t.kr.

Udligningstilskud -2.434 t.kr.

Kirkekasserne i Mariagerfjord Kommune 60.652 t.kr.

Provstiudvalgskasser i Mariagerfjord Kommune 2.359 t.kr.

5% midler i Mariagerfjord Kommune 2.669 t.kr.

I alt 72.889 t.kr.

Med en kirkeskatteprocent på 1,15 % og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 6,338 mia. kr. vil kirkeskatteindtægten i 2023 blive 72.889 t.kr.

Budgetudvalget for Provstierne i Mariagerfjord Kommune har arbejdet med de kirkelige budgetter med det klare formål, at kirkeskatteprocenten fastholdes uændret på 1,15% i 2023.

Økonomi

Økonomi forventer, at mellemregningskontoen for kirkekasserne i Mariagerfjord Kommune er 0 ved udgangen af 2022 og med ovennævnte forslag også 0 ved udgangen af 2023.

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -
RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler