ForsideMariagerfjordÆldreboliger i Assens og Arden nedlægges

Ældreboliger i Assens og Arden nedlægges

- Annonce -

Udvalget for Sundhed og Omsorg i Mariagerfjord Kommune holder årets første ordinære møde den 10. januar 2023, hvor der bl.a. på dagsordenen er:

Godkendelse af kapacitetstilpasning på ældreområdet

Byrådet sendte 27. oktober 2022 forslag om kapacitetstilpasning på ældreområdet i høring. I denne sag fremlægges høringssvar, og sagen indstilles til godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Byrådet:

1. At nedlæggelse af De Gamles Gård godkendes.

2. At nedlæggelse af de tretten ældreboliger på Solgårdscentret godkendes.

Inddragelse

Der har været inviteret følgende til at afgive høringssvar:

  • Beboere på De Gamles Gård og deres pårørende.
  • Beboere i ældreboligerne på Solgårdscentret og deres pårørende.
  • Seniorrådet
  • Handicaprådet
  • LokalMED De Gamles Gård
  • AfdelingsMED plejecentre
  • FagMED Ældre og Omsorg.

Sagsfremstilling

Der bliver stillet større og større krav til fremtidens boliger til ældre, der forventes at være moderne og kunne danne rammerne om det gode ældreliv. Samtidig står vi over for markante strukturelle udfordringer, hvor der er flere ældre med behov for hjælp og færre til at levere hjælpen til de ældre. Derfor er der et generelt behov for at kigge på boligstrukturen på ældreområdet for at sikre, at den er moderne og rustet til de fremtidige udfordringer.

På den baggrund har administrationen efter ønske fra Udvalget for Sundhed og Omsorg igangsat et større arbejde med at få kortlagt den nuværende boligstruktur- og kapacitet på ældreområdet og undersøge mulighederne for fremtidige løsninger.

Med baggrund i bl.a. boligernes standard og tomgangsudgifter besluttede Byrådet den 27. oktober 2022;

  • at sende forslag om nedlæggelse af De Gamles Gård i høring.
  • at sende forslag om nedlæggelse af de tretten ældreboliger på Solgårdscentret i høring.

Der er i høringsperioden modtaget høringssvar fra Seniorrådet, Handicaprådet, AfdelingsMED Plejecentre og Lokal MED De Gamles Gård samt FagMED Ældre og Omsorg.

Opsamling på høringssvar om nedlægning af de Gamles Gård

Høringssvarene bakker op om, at boligerne på De Gamles Gård er nedslidte og ikke tidssvarende. Situationen med udgifter til tomgangsleje er ikke holdbar i længden. Det fremhæves også, at De Gamles Gård er et plejecenter med en god atmosfære, hvor beboere og personale er glade for at være.

Høringssvar fra Seniorråd og Handicapråd beskriver vigtigheden af, at der bliver taget hånd om beboere ifm. nedlukning og flytning til andet plejecenter.

Høringssvar fra LokalMED, afdelingsMED og fagMED beskriver, at det er vigtigt at have fokus på arbejdsmiljøet og tage godt hånd om medarbejderne i forbindelse med en eventuel lukning af De Gamles Gård.

Både Seniorråd og afdelingsMED plejecentre ønsker, at lokalområdet bliver involveret i en proces om den fremtidige brug af lokalerne på De Gamles Gård, hvis denne nedlægges.

Opsamling på Høringssvar om nedlægning af Ældreboligerne på Solgårdscentret

Seniorrådet er eneste høringspart, som har fremsendt kommentarer til ældreboligerne på Solgårdscentret.

Seniorrådet tilslutter sig nedlægningen af ældreboligerne, da boligerne ikke lever op til forventningerne til en ældrebolig. Det er vigtigt, at der bliver taget godt hånd om de nuværende beboere, når de skal flytte til en anden bolig.

Seniorrådet anbefaler, at lokalerne anvendes til kommunalt formål. De nævner Hjemmeplejen i Arden samt at beboere på Glasgangen har et ønske om et værelse med overnatningsmulighed til besøgende.

Seniorrådet pointerer, at Solgårdscentret ikke må påvirkes af lukningen. Det er vigtigt at fastholde aktivitetscenter og cafeteria.

Høringssvar er vedhæftet som bilag

Administrationens bemærkninger

På baggrund af høringssvarene anbefaler administrationen at nedlægge De Gamles Gård og ældreboligerne på Solgårdscentret.

I forbindelse med nedlukningen er det vigtigt, at der bliver en god proces for beboere, pårørende og medarbejdere.

Byrådet har i forbindelse med behandling af sagen den 27. oktober besluttet, at administrationen udarbejder et oplæg til den fremtidige brug af lokalerne, hvis Byrådet godkender nedlukningerne. I dette arbejde kan indgå overvejeler om involvering i forbindelse med brugen af lokaliteten, De Gamles Gaard.

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler