ForsideMariagerfjordHele byrådet står bag budget 23 i Mariagerfjord Kommune

Hele byrådet står bag budget 23 i Mariagerfjord Kommune

- Annonce -

Politikerne i Mariagerfjord fortsætter traditionen med brede budgetforlig

– Jeg er glad for, at vi har et samarbejdende byråd, hvor alle bidrager til at finde fælles løsninger – ikke mindst, når det gælder budgetlægningen. Det giver borgerne tryghed og vores ansatte arbejdsro, når vi er enige om økonomien. I både gode og dårlige tider løfter vi i flok. Derfor har vi et solidt økonomisk fundament, så vi kan investere langsigtet i vores fælles fremtid, siger Mogens Jespersen.

Skønt kommunens økonomi er sund, bliver der også brug for det politiske samarbejde i de kommende år. Her spår prognoserne, at der som i mange andre kommuner bliver flere plejekrævende ældre og færre i den arbejdsdygtige alder.

Det betyder, at kommunen på sigt kommer til at mangle både arbejdskraft og skatteindtægter. Den udvikling skal byrådets nye vision blandt andet råde bod på. Bosætning er nemlig en af kommunens helt store satsninger i de kommende år.

– Mange flere skal få øje på, at Mariagerfjord Kommune er et enestående sted at stifte familie, hvor du kan bo tæt på skoven, stranden og Danmarks smukkeste fjord. Vi vil skabe de bedste rammer for vores borgere, styrke vores unikke kvaliteter i land og by og dyrke de lokale fællesskaber. Det har vi politikere givet hinanden håndslag på, at vi skal samarbejde om i de kommende år, udtaler borgmesteren.

Forliget rummer både indskrænkninger og udvidelser på driften. Herudover er der i 2023 afsat hele 116 mio. kr. til anlægsinvesteringer. Med forliget er rammerne for service og anlæg, som fastsættes på landsplan, udnyttet til fulde.

Budgettet for 2023 sikrer kommunens langsigtede økonomi. Forligspartierne budgetterer med en kassebeholdning, der honorerer målsætningen på mindst 140 millioner kr. Desuden lægger forligspartierne vægt på, at kommunens gæld løbende nedbringes.

Som led i budgetaftalen fastholdes indkomstskatten på 25,9 procent og grundskylden på 34 promille.

Grønt budget

Som det efterhånden også er blevet en tradition i Mariagerfjord Kommune, har budgettet en grøn profil. Således er politikerne enige om at afsætte 1 million kr. til klimavenlige initiativer, som Udvalget for Klima og Landdistrikter får fornøjelsen af at udmønte. Desuden afsætter parterne 800.000 kr. til at styrke behandlingen af sager, som vedrører anlæg, der producerer grøn energi ved hjælp af sol, vind og brint. Ydermere er der afsat midler til at støtte foreninger og andre private aktører, der på frivillig basis bortskaffer affald i naturen.

Bosætning og byudvikling

Forligspartierne afsætter 800.000 kr. til at styrke bosætningsindsatsen. Det skal ske i tæt samarbejde med det lokale foreningsliv, kulturliv, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og detailhandlen.

I den forbindelse ønsker forligspartierne at understøtte hovedbyernes udvikling. Derfor afsættes økonomiske midler til udvikling af Hobro, Hadsund, Mariager, Arden, samt Øster Hurup og Als på Kattegatkysten. I alt udmøntes 1,3 millioner kr. fordelt på 400.000 til henholdsvis Hobro og Hadsund, 200.000 kroner til henholdsvis Mariager og Arden, mens Kattegatkysten får 100.000 kr. Det er en forudsætning for støtten, at de enkelte byers foreninger går sammen om at etablere et byforum, som sikrer det lokale samarbejde og tager initiativer, der fremmer udvikling, bosætning og turisme.

Selvom Staten har begrænset kommunens anlægsbudget, fastholder forligsparterne niveauet for opsparing til anlægsinvesteringer. De opsparede midler reserveres til store fremtidige fyrtårnsprojekter som eksempelvis campus på Hobro Havn, sundhedshus på sygehusgrunden og et kultursted med bibliotek, borgerservice og biograf ligeledes i Hobro.

Desuden har byrådet bevilget 4,5 millioner kr. fordelt over de to kommende budgetår til renovering af Mariager Saltcenter. Det sker som påskønnelse af Saltcentrets status som et af kommunens kulturelle fyrtårne. Der er også afsat midler til renovering af Hadsundhallerne og Hobro Idrætscenter i 2024 og 2025.

Sundhed

Sundhed er et andet af budgettets fokusområder. Her afsætter forligspartierne 800.000 kr. om året til at videreføre samarbejdet med ‘Headspace’, som driver en åben rådgivning i Hobro for børn og unge med psykiske problemer. Her kan børn og unge henvende sig uden tidsbestilling via fysisk fremmøde, sms, chat eller telefon.

Forligspartierne tilkendegiver desuden, at de agter at medfinansiere et nyt sundhedshus i Hobro. Sundhedshuset skal give borgerne et integreret sundhedstilbud og underbygge intentionerne bag en kommende sundhedsreform. Projektet skal realiseres i samarbejde med Region Nordjylland og bliver til dels finansieret via opsparede anlægsmidler.

Endeligt tilføres Handicapområdet 6 millioner kr. årligt for at skabe balance i områdets samlede budget.

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet