Forside112Kender du regler og straf for spirituskørsel?

Kender du regler og straf for spirituskørsel?

- Annonce -

Kender du regler og straf for spirituskørsel?

Hvert år kommer mange personer alvorligt til skade i trafikken pga. spiritus.

Promillegrænsen i Danmark er 0,5.

Tager du bilen ud over Danmarks grænser – f.eks. på bilferie – så vær opmærksom på, at der kan gælde andre promillegrænser i andre lande. For flere europæiske lande gælder det, at promillegrænsen for nye bilister (bilister med få års køreerfaring) er 0,0 promille.

Hvilke trafikanter gælder promillegrænsen for?

Promillegrænsen gælder naturligvis for bilister.

Derudover gælder den for lastbiler, busser, motorcykler, små og store knallerter, og det der hedder ’motorredskaber’ (alt fra pølsevogne til arbejdsredskaber).

Det gælder også for nyere transportmidler såsom elektriske løbehjul, elektriske skateboard, uniwheels og lignende.

For cyklister gælder ikke en fast promillegrænse, men er man som cyklist påvirket i en sådan grad, at politiet vurderer, at man ikke er i stand til at køre sikkert på cykel, så kan man straffes med bøde. Undtagelsen fra reglen er elcyklen speed pedelec, der ikke her regnes som cykel, men regnes som et køretøj på linje med f.eks. et elektrisk løbehjul. Kører du på en speed pedelec, er du derfor forpligtet til at overholde promillegrænsen.

Kan du blive straffet for spirituskørsel, selvom din promille er under 0,5?

Ja, du kan godt blive straffet for spirituskørsel, også selvom din promille er under promillegrænsen på 0,5.

Hvis politiet vurderer, at du er så påvirket, at du ikke er i stand til at køre sikkert, så kan du straffes for spirituskørsel.

Hvad er straffen for spirituskørsel?

Straffen for spirituskørsel er bl.a. afhængig af størrelsen på førerens målte promille.

Straf ved promille på 0,5-1,2

Du får betinget frakendt dit kørekort. Det betyder, at du inden for 6 måneder skal bestå en kontrollerende køreprøve (både teori- og køreprøve).

Inden du går op til køreprøve, skal du gennemføre et ANT-kursus (et kursus i Alkohol, Narko og Trafik). 

Du får en bøde, der svarer til din netto månedsløn (dvs. efter skat) gange den promille, du er målt til.

Straf ved promille på 1,2-2,0

Du får frakendt dit kørekort ubetinget i tre år. Du kan søge Færdselsstyrelsen om i stedet at køre med alkolås i de tre år, og på den måde fortsat have lov til at køre bil.

Du får en bøde, der svarer til din netto månedsløn (dvs. efter skat) gange den promille, du er målt til.

For at generhverve dit kørekort/få tilladelse til at køre med alkolås, skal du bestå en kontrollerende køreprøve og gennemføre et ANT-kursus (et kursus i Alkohol, Narko og Trafik).

Straf ved promille over 2,0

Du får frakendt dit kørekort ubetinget i mindst tre år. Herefter kan du ansøge Færdselsstyrelsen om at køre med alkolås i de efterfølgende to år, eller vente med at forsøge at generhverve dit kort til efter de i alt 5 år er gået.

Du får 20 dages betinget fængsel.

Du får en bøde, der svarer til din netto månedsløn (dvs. efter skat).

Det køretøj, du har kørt i, kan blive konfiskeret.

For at generhverve dit kørekort/få tilladelse til at køre med alkolås, skal du bestå en kontrollerende køreprøve og gennemføre et ANT-kursus (et kursus i Alkohol, Narko og Trafik).

Stiger straffen ved gentagelsestilfælde?

Ja, straffen for spirituskørsel stiger, hvis du gentagne gange kører spirituskørsel.

Din helt konkrete straf vil afhænge af flere ting f.eks., hvor mange gange du har kørt spirituskørsel og din promille, men vil involvere følgende sanktioner:

Ubetinget frakendelse af dit kørekort i x år, en betinget fængselsdom, bøde og evt. konfiskation af det køretøj, der er brugt til spirituskørslen.

Hvornår kan en bil blive konfiskeret i forbindelse med spirituskørsel?

En bil kan beslaglægges med henblik på senere at blive konfiskeret og solgt, uanset om det er ejeren, der fører bilen. Du skal (også) af denne grund aldrig låne din bil ud til en person, du har mistanke om, vil bruge bilen til spirituskørsel.

En bil, der bliver brugt til spirituskørsel, kan beslaglægges med henblik på konfiskation:

-Hvis føreren to gange inden for tre år har kørt med en promille over 1,2.

-Hvis førerens promille er over 2,0. At køre med en promille over 2,0 karakteriseres som vanvidskørsel.

-Hvis føreren uagtsomt forvolder betydelig skade på nogen eller begår uagtsomt manddrab. Hvis du som beruset er involveret i en trafikulykke betragtes det som en særligt en skærpende omstændighed og karakteriseres/straffes som vanvidskørsel. 

Risikerer du at miste kørekortet, hvis din bil bruges til spirituskørsel?

Du risikerer at miste din bil, hvis en anden person bruger den til at køre spirituskørsel, men du risikerer ikke at miste dit kørekort.

Hvad sker der, hvis du låner din bil ud til en beruset person?

Det er ulovligt og straffes med bøde at overlade sin bil til en person, der ikke lovligt kan føre bilen. Har du givet dine bilnøgler – eller rattet – til en beruset person, så risikerer du dermed en bødestraf.

Kilde: fdm.dk

Hvordan griber man ind over for spirituskørsel?

Hos Rådet for Sikker Trafik har de lavet rådet “Grib Ind” over for spirituskørsel.

Det kan føles svært at sige til andre, at de har drukket for meget til at køre. Men det er vigtigt at gøre det alligevel.

Husk på, at hver gang du forhindrer en anden i at blive spritbilist, gør du vedkommende en stor tjeneste. Sådan gør du:

-Fortæl ham/hende, at du har det skidt med, at han/hun kører

-Forsøg at tale ham/hende fra at køre

-Allier dig med andre, så I er flere, der kan støtte hinanden

-Ring efter en taxa og lån evt. ham/hende penge til taxaen

-Tilbyd overnatning

-Giv et lift, hvis du ikke selv har drukket

-Hvis han/hun alligevel kører: Ring til politiet på 114

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -
RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler