ForsideMariagerfjordKL har taget temperaturen: Tilfredshed med Jobcenterets virksomhedsservice i Mariagerfjord Kommune

KL har taget temperaturen: Tilfredshed med Jobcenterets virksomhedsservice i Mariagerfjord Kommune

- Annonce -

KL har taget temperaturen på de lokale virksomheders tilfredshed i 38 af landets kommuner. Her placerer Jobcenteret i Mariagerfjord Kommune sig i toppen sammenlignet med de øvrige kommuner i undersøgelsen.

Den samlede undersøgelse bygger på mere end 3000 besvarelser fra virksomheder, der har været i kontakt med jobcenteret i første kvartal af 2022. Lokalt i Mariagerfjord har 407 virksomheder modtaget et spørgeskema, hvoraf 144 virksomheder har besvaret spørgeskemaet.

Overordnet set viser undersøgelsen, at der er en høj grad af tilfredshed med samarbejdet, da 84 % af virksomhederne samlet set har været meget tilfredse eller tilfredse med forløbet i Jobcenteret. Det fremgår ligeledes, at der især er stor tilfredshed med jobcenterets kommunikation og responstid. I sammenligning med de øvrige kommuner i undersøgelsen er den generelle tilfredshed bedre end gennemsnittet. Særligt er de lokale virksomheder mere tilfredse med Jobcenterets information i sammenligning med de øvrige kommuner.

Virksomhedernes hyppigste årsag til kontakt med Jobcenteret er rekruttering og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere. Og her påpeger virksomhederne, at de vigtigste parametre for at skabe et godt samarbejde mellem kommune og virksomhed er Jobcenterets responstid og forståelse for virksomhedernes behov. Baseret på virksomhedernes erfaringer har de i undersøgelsen vurderet, hvor sandsynligt det er, at de vil anbefale et samarbejde med Jobcenteret til andre virksomheder. Ud fra skalaen 1-10, hvor 10 er meget sandsynligt, ligger 88 % på 6 eller derover. I sammenligning med de øvrige kommuner i undersøgelsen ligger Jobcenteret i Mariagerfjord også her over gennemsnittet.

– Vi er stolte af de flotte resultater i undersøgelsen, og det gode samarbejde vi har med vores lokale virksomheder i Mariagerfjord. Det skaber et godt udgangspunkt for vores kommende arbejde med at øge graden af virksomhedsrettede aktiviteter. Et arbejde vi også som offentlig arbejdsplads skal gå forrest i. Det er glædeligt at se, der er tydelig sammenhæng mellem Jobcenterets virksomhedsstrategi, og det virksomhederne efterspørger og anerkender os for. Vi har et stærkt erhvervsliv i Mariagerfjord, som tager et stort ansvar på sig, hvilket der skal lyde en kæmpe tak for. Dette er nemlig afgørende for, at vi kan lykkes med vores fælles opgave, siger formand for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse Edin Hajder.

Et af de steder, der er forbedringspotentiale i Mariagerfjord, er i samarbejdet med Jobcenteret omkring rekruttering. Her er 67 % af virksomhederne meget tilfredse eller tilfredse med Jobcenterets evne til at finde passende kandidater, der passer til virksomhedernes behov. Dette resultat er under gennemsnittet i forhold til tilfredsheden sammenlignet med undersøgelsens øvrige kommuner.

– Overordnet afspejler tilfredshedsmålingen, at Jobcenter Mariagerfjord prioriterer det tætte samarbejde med vores lokale erhvervsliv i form af én indgang, hurtig responstid, højt serviceniveau, forståelse for virksomhedernes behov med videre. Men der er også udviklingspotentialer, så vi læner os ikke tilbage i de flotte resultater, tværtimod. Vi ønsker at fortsætte det gode arbejde og udvikle os endnu mere, siger chef for Familie, Arbejdsmarked og Uddannelse i Mariagerfjord Kommune Simon Poulsen Mæng.

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -
RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet