ForsideMariagerMorgenstund har guld i mund - Political Festival of Europe bevilget lån...

Morgenstund har guld i mund – Political Festival of Europe bevilget lån og tilskud til 2023

- Annonce -

Morgenstund har guld i mund – Political Festival of Europe bevilget lån og tilskud til 2023

Byrådet i Mariagerfjord Kommune var her til morgen, d. 9. november 2022, indkaldt og samlet til ekstraordinært møde med få punkter på dagsordenen. Ét af punkterne var Tilskud til Political Festival of Europe, der havde anmodet Byrådet i Mariagerfjord Kommune om en trækningsret på op til 2.797.000 kr. til understøttelse af festivalen i 2023. Desuden anmodes om afskrivning af udlæg på i alt 4 mio. kr. for festivalen i 2022.

Der var afbud fra Jørgen Pontoppidan (V), Lone Sondrup (V), Helle Mølgaard (V) og Peter Muhl (A).

Tilskud til Political Festival of Europe er tidligere behandlet i økonomiudvalget og har også været sat på oktober-måneds byrådsdagsorden, dog for at blive pillet af igen forud for mødet, med den begrundelse af at sagen skulle belyses yderligere.   

Borgmester Mogens Jespersen indledte punktet med at ridse op, at formålet med at støtte opstarten af Political Festival of Europe i Mariagerfjord, var at lave et fyrtårn i Mariagerfjord Kommune, der år efter år kan skabe lokalt glæde, nationalt og europæisk synlighed på vores kommune.

Debatlysten hos de 25 deltagende byrådsmedlemmer var stor, flere ytrede bekymring for økonomien i forhold til andre økonomiske poster i kommunen – men et stort flertal besluttede at bevilge Political Festival of Europe den fremsendte ansøgning. 

Byrådet besluttende med et flertal af: Alle for undtagen Malene Ingwersen (Ø)som stemte imod og Jan Andersen (V) der undlod at stemme. 

Jørgen Hammer Sørensen (Dansk Folkeparti) stillede et ændringsforslag:

At der bevilges en trækningsret på op til 2.797.000 kr. til at understøtte Political Festival of Europe i 2023, og at de økonomiske ressourcer Political Festival of Europe indhenter i ekstern støtte, som må anvendes til drift af sekretariatet, løbende reducerer kommunens trækningsret.  

Og at de to udlæg på henholdsvis 500.000 kr. og 3,5 mio. kr. vedrørende festivalen i 2022 afskrives. 

I bestyrelsen for Political Festival of Europe sidder borgmester Mogens Jespersen og byrådsmedlem Jane Grøn, som repræsentanter for Mariagerfjord Kommune. Mogens og Jane vil løbende holde Byrådet orienteret om fremdriften og økonomien i forhold til Political Festival of Europe 2023. 

Sagsfremstilling

Den første Political Festival of Europe blev afholdt 25.-28. august 2022 i Mariager By. Festivalens formål er at skabe en stærk platform for en styrket demokratisk samtale, de europæiske nationer, borgere og politikere imellem.

Festivalen havde i 2022 over 200 talere til diverse workshop, 100 partnere og sponsorer fra mere end 30 europæiske lande, og det blev vurderet, at der var op mod 20.000 besøgende. En stor del af afviklingen af festivalen var baseret på lokalsamfundets indsats i form af omkring 300 frivillige.

Political Festival of Europe er organiseret med en selvstændig bestyrelse og sekretariat og er finansieret af tilskud fra kommune, region, fonde, sponsorater og indtægter fra omsætning i forbindelse med festivalen.

Mariagerfjord Kommune har ligesom mange andre bidraget til at gøre festivalen til virkelighed. Kommunen har givet kontante tilskud til at understøtte tilblivelsen af festivalen og har stillet faglig ekspertise fra især Teknik og Miljø til rådighed til løsning af logistiske udfordringer. Til grund for byrådets beslutning om støtte til festivalen lå også en vurdering af et stort potentiale for lokalområdet i opbygning af et årligt festival-event.

Bestyrelsen for festivalen har nu ansøgt kommunen om en trækningsret på 2.979.000 kr. med henblik på afholdelse af festivalen i 2023. Trækningsretten giver festivalen mulighed for at bruge kommunale midler op til det afsatte beløb, hvis det bliver nødvendigt. Trækningsretten kommer kun i spil, hvis der ikke opnås fuld finansiering via fonde, sponsorater med videre.

Det vurderes at festivalens formål og potentiale understøtter flere elementer i byrådets nyligt udarbejdede vision. Det gælder intentionerne om kulturelle fyrtårne og en øget kendskabsgrad som forudsætning for bosætning. Men også fællesskabstanken er indlejret i festivalen – både i forhold til det europæiske udsyn og det lokale frivillige engagement.

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER

Dødsfald – Assens

- Annonce -

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet