ForsideMariagerfjordNyt ålegræs til Mariager Fjord - 15.000 skud udplantes ved Als Odde

Nyt ålegræs til Mariager Fjord – 15.000 skud udplantes ved Als Odde

- Annonce -

Nyt ålegræs til Mariager Fjord – 15.000 skud udplantes ved Als Odde

I løbet af de sidste 100 år er kystzonen i Danmark blevet dramatisk ændret. Vandet i søer, fjorde og havområder er blevet overfyldt med næringsstoffer som fosfor og kvælstof, som i altovervejende grad kommer fra landbrugsudledninger.

Når der er for mange næringsstoffer i vandet, kan det føre til en voldsom vækst af alger. Algerne kan blokere sollyset og forhindre, at andre planter i vandet kan vokse. Når algerne så dør og nedbrydes, bruger det store mængder ilt, som kan skabe iltmangel i vandet. Det kan i sidste ende føre til fiskedød og skade vandmiljøet.

Ny chance for dyre- og planteliv
For at genoprette den naturlige balance i Mariager Fjord bliver der i disse dage plantet 15.000 ålegræsskud på nøje udvalgte steder, hvor forholdene er optimale for plantens vækst og overlevelse. Lokaliteterne er udpeget efter et års grundige forundersøgelser udført af Syddansk Universitet (SDU) og Mariagerfjord Kommune, som en del af det EU-finansierede Coastal LIFE projekt.

Projektet fokuserer på at finde og teste forskellige metoder til at forbedre havmiljøet i kystzonen, hvor udplantning af ålegræs sammen med reetablering af strandegne er en del af strategien.

Udplantning i den ydre del af Mariager Fjord ved Als Odde. Foto: Mariagerfjord Kommune

Ålegræs optagernæringsstofferne og hjælper med at stabilisere havbunden, mindske vandets grumsethed og forbedrer lysforholdene i vandet. Ålegræs er også et vigtigt levested for mange arter som fisk, krebsdyr og bløddyr, da planterne giver arterne ly og beskyttelse mod rovdyr og giver dem et sted at lægge deres æg.

Kristian Laustsen, biolog og projektkoordinator i Mariagerfjord Kommune, er en af dem, der er hoppet i vandet ved Als Odde for at plante de mange skud i bunden af Mariager Fjord:

– Vi er så spændte og ikke mindst begejstrede for, at vi er kommet dertil, at vi nu kan få plantet ålegræsskuddene, så vores ydre del af Mariager Fjord forhåbentlig kan få mere liv tilbage. Det er en ubeskrivelig glæde, hvis vi på denne måde kan bidrage til naturens genopretning, siger Kristian Laustsen.

Det er Mariagerfjord Kommune som sammen med SDU vil gennemføre den ambitiøse udplantning af 15.000 ålegræsskud i den ydre del af Mariager Fjord ved Als Odde fra 2. til 7. juli.

Stærkt ålegræs
Udplantningen finder sted ved havnen i Als Odde. Først høstes skuddene tæt ved Als Odde. De bliver så bragt på land og fastgøres til små jernsøm. Sømmene sørger for, at planterne kan fæstne sig i havbunden og vokse sig stærke, inden sømmene, som er lavet af rent jern, ruster væk i løbet af cirka fem år.

Rune Steinfurth, postdoc i marinøkologi og habitatrestaurering ved Syddansk Universitet, er meget begejstret for at være en del af udplantningen ved Als Odde.

– Vi har det seneste år haft mange ture til Mariager Fjord, hvor vi har testet potentielle udplantningssteder. Det glæder mig, at vi har fundet et godt sted ved Als Odde, hvor der er ideelle betingelser for, at ålegræsset kan fæstne sig og vokse sig stærk. Ålegræs er bare essentielt for et sundt kystøkosystem, og udplantningen er et betydningsfuldt skridt mod at genoprette biodiversiteten i den ydre del af Mariager Fjord, siger Rune Steinfurth.


Hjælp os i weekenden 6. -7. juli
Nu er det bare med at få de 15.000 skud plantet, og det vil den frivillige forening ‘Os om Havet’ gerne hjælpe med. Det betyder, at alle der har lyst til at give et nap med til at forbedre miljøet i Mariager Fjord kan kigge forbi i weekenden. Det foregår ved Als Oddevej 100, 9560 Hadsund.

Tilmelding her: https://www.facebook.com/events/372039195744424?ref=newsfeed 

Fakta om Coastal LIFE
Udplantningen af ålegræsskud er en del af et EU-finansierede Coastal LIFE projekt, som netop har til formål at bringe nyt liv til vores kystzoner og dermed forbedre dyre- og plantelivet.

COASTal LIFE. Navnet er en sammentrækning af COAST (kyst), al (all) og LIFE (liv) og skal symbolisere projektets mål om at genskabe liv i kystzoner ved blandt andet at genskabe ålegræsbede, strandenge, stenrev, muslingerev, øer og holme i lavvandede kystzoner.

Projektet er støttet af EU og løber frem til 2028 med aktiviteter i Limfjorden, Mariager Fjord og på Fyns nordkyst. Partnerskabet i projektet involverer kommunerne Mariagerfjord, Aalborg, Vesthimmerland, Jammerbugt, Thisted, og Nordfyn samt Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, DTU Aqua, Kystdirektoratet, Natur- og Miljøstyrelsen, Ørsted, Ornit.dk, Norddanmarks EU-kontor og Limfjordsmuseet. Du kan læse mere om Coastal LIFE: www.coastal-life.dk/

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -
RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler