ForsideMariagerfjordPolitikere vil stramme rygepolitikken i Mariagerfjord Kommune

Politikere vil stramme rygepolitikken i Mariagerfjord Kommune

- Annonce -

Politikere vil stramme rygepolitikken i Mariagerfjord Kommune

Udvalget for sundhed & Omsorg ønsker at drøfte muligheden for, at Mariagerfjord kommunes rygepolitik også kommer til at gælde nikotinprodukter. Udvalgsformand og byrådsmedlem Jan Thorbøll Andersen (V) har på vegne af hele Udvalget for Sundhed og Omsorg fremsendt et ønske om, at der politisk tages en drøftelse af, om kommunens nuværende rygepolitik udvides til også at gælde alle andre nikotinprodukter.

Ønsket om politisk drøftelse af evt. ændring af rygepolitikken i Mariagerfjord Kommune, sker på udvalgsmøde i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 7. maj 2024.

Indstilling: Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller Udvalget for Sundhed og Omsorg: At udvalget drøfter den foreslåede ændring af Mariagerfjord Kommunes rygepolitik til at inkludere alle nikotinprodukter. Og at Udvalget for Sundhed og Omsorg beslutter om sagen skal sendes til behandling i Økonomiudvalg og i Byrådet.

Politikere i Mariagerfjord Kommune vil udvide den nuværende rygepolitik til også at gælde alle andre nikotinprodukter. Arkivbillede

  Sagsfremstilling
  Udvalget for sundhed & Omsorg ønsker at drøfte muligheden for at Mariagerfjord Kommunes rygepolitik også kommer til at gælde alle nikotinprodukter.

  Den 31. januar 2019 besluttede byrådet at indføre røgfri arbejdstid og et forbud mod rygning på Mariagerfjord kommunes bygninger og på udendørsarealer i og tilknytning til bygninger som en del af kommunens rygepolitik. Beslutningen var et vigtigt forebyggende skridt i forhold til medarbejdere, og et vigtigt signal til kommunens borgere.

  Beslutningen gav dengang anledning til flere diskussioner, da der ikke var politisk enighed om emnet. Siden 2019 er langt de fleste kommuner fulgt med med lignende beslutninger.

  Der har dog været en udvikling på nikotinmarkedet, hvor nye nikotinprodukter i høj grad har erstattet brugen af cigaretter. Dette medfører, at rygepolitikken ikke længere opleves som tidssvarende. Derfor foreslås det, at den nuværende rygepolitik revideres, så den også gælder de nye tobaks- og nikotinprodukter på markedet, som f.eks. nikotinposer, e-cigaretter med og uden nikotin, snus, tyggetobak m.m. Lægemiddelgodkendte nikotinprodukter som f.eks. nikotinplastre og nikotintyggegummi skal fortsat ikke være omfattet af politikken.

  Til inspiration kan der henvises til:

  https://www.dr.dk/drtv/episode/kontant_-afhaengig-af-snus_434373

  https://www.cancer.dk/om-os/det-arbejder-vi-for/det-mener-kb/roegfri-tobak

  Administrationens bemærkninger:

  Af kommunens sundhedspolitik, der relaterer sig til kommunens som helhed, fremgår i dag følgende: Sundhedsadfærd (positiv eller negativ adfærd, som påvirker livsstil og sundhed med fokus på faktorerne kost, rygning, alkohol og fysisk aktivitet).

  I Mariagerfjord Kommune er der allerede i dag forskellige forløb til borgere (og medarbejdere), der ønsker at blive nikotinfri. Der tilbydes hjælp til alle nikotinafhængige – uanset om du er afhængig af rygetobak, tyggetobak (herunder snus), e-cigaretter eller nikotinerstatning. Alle forløb varetages af uddannede stopvejledere. Læs evt. mere om tilbuddene her: Sundhedsindsatser | Mariagerfjord Kommune

  I Mariagerfjord Kommune er der røgfri arbejdstid. Det betyder, at ansatte i Mariagerfjord Kommune ikke må ryge i arbejdstiden. Da politiske anliggender vedrørende de ansattes rammer og vilkår henhører til Økonomiudvalgets kompetenceområde vil en evt. justering af rygepolitikken skulle initieres via Økonomiudvalget.

  Økonomi: Der forventes ikke at være økonomi tilknyttet beslutningen.

  Print Friendly, PDF & Email
  - Annonce -

  EFTERLAD ET SVAR

  Indtast venligst din kommentar!
  Indtast venligst dit navn her

  RELATEREDE ARTIKLER
  - Annonce -

  Seneste artikler