ForsideHadsundProvst Carsten Bøgh Pedersen fylder i dag 60 år

Provst Carsten Bøgh Pedersen fylder i dag 60 år

- Annonce -

Provst Carsten Bøgh Pedersen fylder i dag 60 år

Selvbiografi:

Jeg er født i København, 13. maj 1963 og opvokset i Thy på Vesløs præstegård. I 1982 blev jeg klassisk sproglig student fra Thisted Gymnasium. Efter et år på møbelsnedkeri flyttede jeg sammen med min nuværende hustru Kirsten i Århus, hvor jeg i 1983 begyndte det teologiske studium. Sideløbende med studiet arbejdede jeg som nattevagt på plejehjem og i fem år som handicaphjælper for en fysisk lammet mand. Jeg blev cand.theol. fra Aarhus Universitet den 31. maj 1989 med specialer i Kirkehistorie, Ny Testamente og Missionsteologi.

Allerede dagen efter sidste eksamen flyttede jeg, Kirsten og vores søn, Jonas ind i Vive præstegård. Jeg blev ordineret i Budolfi den 16. juni til sognepræst for Vive og Hadsund pastorater. Vi har siden hen fået endnu to børn, nemlig Anne og Astrid. Kirsten er ansat som folkeskolelærer på Hadsund skole. (Jonas er i dag 35 år og gift, Anne er 33 år og gift og har to børn, Astrid er 24 år og læser teologi i Aarhus).

I oktober 1999 tog vi alle fem til Californien, hvor jeg under en 2 årig orlov fra embedet i Vive-Hadsund var præst for menigheden i den danske kirke i Yorba Linda, Los Angeles. Jeg har stadig tæt kontakt til den danske kirke i Yorba Linda og besøger ofte kirken og prædiker gerne lejlighedsvis. Har arrangeret flere studieture til Californien i regi af DSUK og i 2009 en studierejse for provsterne og biskoppen i Aalborg Stift. Emnet: ”Evangelisk-luthersk i to verdner – grundlovssikret eller skarpt adskilt”   

November 2001 vendte jeg og familien tilbage til Vive-Hadsund og i juni 2004 blev jeg udnævnt til provst for Hadsund provsti. 

Jeg har aldrig fortrudt, at jeg valgte teologistudiet og blev sognepræst og efter 34 år som sognepræst og 19 år som provst glæder jeg mig stadig hver dag over mit liv og de mange gode mennesker, jeg har i mit liv – både privat og tjenstligt.

Efter de første 10 år i samme embede, trængte jeg dog i 1999 til nye udfordringer, og de 2 år i Californien som præst for den danske kirke blev en fantastisk tid for mig og min familie. Sundt for en folkekirkepræst at opleve, hvordan en evangelisk-luthersk kirke fungerer, når præsten og organisten er de eneste på lønningslisten og alt andet foregår vha. frivillige.

Jeg kunne have valgt at blive i Californien, men vurderede sammen med min hustru, at vores tre børn skulle bygge deres fremtid i Danmark, så efter de 2 år, jeg og min hustru kunne få orlov, vendte vi tilbage til Vive præstegård. Relationerne til den danske kirke i Yorba Linda og de mange gode venner, vi fik, opretholder vi stadig og vi besøger området så ofte, det lader sig gøre.

Tre år efter hjemkomsten til Vive-Hadsund søgte jeg provstestillingen for Hadsund Provsti og overtog i juni 2004 embedet efter nuværende biskop i Haderslev, Marianne Christiansen.

Provstiet bestod i 2004 af tre kommuner med tre forskellige kirkeskatteprocenter og tre forskellige kulturer, hvilket gav særlige udfordringer. Da kommunalreformen i 2007 gjorde det påkrævet at tilpasse provstigrænserne til de nye kommuner, måtte jeg afgive nogle sogne til det nye Rebild kommune, men fik så til gengæld en spændende udfordring med at nytænke det nye Hadsund Provsti – nu som et provsti i samme kommune, og sammen med menighedsrådene skabe en ny kultur at drive folkekirken i. Det blev til det, vi i dag kalder ”Hadsund-modellen”. Den går i store træk ud på at tænke hen over sognegrænser og samarbejde på flest mulige områder.

Gennem rationaliseringer på stort set alle områder i driften, fik vi allerede fra 2006 frigjort nok midler til at udfolde vores fælles vision om et provsti, der kunne tilbyde kirkelige tilbud til alle aldre og ønsker. Uden at hæve kirkeskatten kunne vi over en kort årrække ansatte 3 lokalfinansierede præster, som vi i dag betegner som resursepræster.

Provstiet er i dag inddelt i tre områder med hvert sit præsteteam. Hvert præsteteam har fået en resursepræst tilknyttet, hvilket gør det muligt for alle præsterne i provstiet at tilbyde en stor vifte af ekstra kirkelige tilbud til alle aldre i menigheden. De tre resursepræster skal ikke aflaste de normerede præstestillinger, men sammen med de normerede præster forøge mængden og kvaliteten af de mange kirkelige tiltag, som efterspørges af menigheden. Uden den ekstra resurse ville vi ikke kunne tilbyde det, vi gør i dag – og ja, vi tænker faktisk også, at den høje medlemsprocent i provstiet skyldes, at vi gør folkekirken relevant og synlig for vores lokalbefolkning.

Fritiden bruger jeg helst sammen med min hustru, vores børn, svigerbørn og børnebørn. Vi elsker samværet om madlavning, dyrkning af grønt og andet i haven. Vi rejser gerne i ferier – oftest til Sydcalifornien til gensyn med gode venner.

Provst Hadsund Provsti Carsten Bøgh Foto: Privat

CV for Carsten Bøgh Pedersen

Cand.theol. fra Aarhus Universitet maj 1989

Sognepræst Vive-Hadsund juni 1989

Præst for den danske kirke ved Los Angeles okt. 1999 – nov. 2001

Provst for Hadsund Provsti juni 2004

Ridder af Dannebrog 2011

Aktive tillidsposter:

Valgt til bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd i 2009 og fra 2013 næstformand i Landsforeningen af Menighedsråds bestyrelse.

Medlem af DSUK’s bestyrelse siden 2009 (udpeget af LM) 

Formand for bestyrelsen af Folkekirkens Familiestøtte siden 2016

Afsluttede tillidsposter og andet:

Medlem af legatbestyrelsen for ”Det Mylius-Holstein-Ratlouske Legat” 1989; Distriktssekretær i Hadsund provsti for Dansk Kirke i Udlandet 1989-2004; Medlem af stiftsudvalget i Aalborg Stift for Folkekirke og Nyreligiøsitet 1989-1999; Formand Aalborg Stiftsbestyrelse for Danske Sømands- og Udenlandskirker 2004-2012 ”Årets Borger i Hadsund kommune 1994”

Underviser på kurser i livskvalitet for Hadsund kommunes plejepersonale; censor i latin ved Hadsund aftenskole; lokal meddeler/skribent for Aalborg Stiftstidende; kontaktperson i Hadsund Provsti for Det Mellemkirkelig Stiftsudvalg i Aalborg Stift; medstifter og kasserer for Hadsund Provstis Kirkehøjskole; medlem af Hadsund Skolebestyrelse; repræsentant for præsterne i Hadsund kommune i Hadsund Provstis strukturudvalg; tillidsrepræsentant for præsterne i Hadsund Provsti; underviser på Hadsund kommunes skoler under forskellige temaer i ”Skole/Kirke samarbejde” efter Rødovre-modellen; foredrag om New Age og okkultisme, samt om livskvalitet, ægteskabet i krise, dansk præst i Los Angeles; ordstyrer ved politiske møder i Hadsunds valgkreds op til kommunalvalgene; praktikpræst for pastoralseminariet i København, medvirkende i TV 2’s seks programmer om præstens hverdag ”I Lyst og Nød”; medforfatter og redaktør af bogen: ”Vive menighedsråd i 100 år”

LÆS OGSÅ: 1.090 løbeglade kvinder Beauté Pacifique Kvindeløb i Hadsund

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -
RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet