ForsideHadsundStøj fra rågerne i Hadsund er uacceptabel

Støj fra rågerne i Hadsund er uacceptabel

- Annonce -

Støj fra rågerne i Hadsund er uacceptabel

Af Christoffer Kold Mortensen, Himmerlandsgade Hadsund

Jeg har den 29. marts 2024 skrevet en klage over støj fra rågerne til Mariagerfjord Kommune.

Mariagerfjord Kommune har svaret, at de gør hvad de kan.

Jægerne gør en stor indsats, men Mariagerfjord Kommune og Jægerne skal naturligvis have tilladelse fra miljøstyrelsen til at skyde de “voksne” råger og ikke kun rågeungerne.

Jeg mener også der skal iværksættes et arbejde med at fjerne rågerederne, uafhængig af at rågerne i hast vil forsøge at bygge igen.

Jeg har den 20. maj skrevet til Miljøstyrelsen, og vedlagt følgende målinger taget på egen grund.

Jeg er uforstående over, at der accepteres et så højt støjniveau i Hadsund by.

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

8 KOMMENTARER

 1. Hej Christoffer !

  Så sandt som skrevet – HELT HELT uacceptabelt med den støj over bymidten.

  PÅ vegne af RÅGEGRUPPEN HADSUND, har jeg – med jævne mellemrum – skrevet adskillige indlæg om problemet RÅGER OVER BYENS TAGE – ja endda sendt mails direkte til borgmester Mogens Jespersen.

  Har du fulgt bare lidt med her i Mariagerfjordposten – ja så vil du vide, at jeg har haft adskillige indlæg om netop det du skriver om.

  UDEBLEVET HANDLING:

  Lige så meget som jeg har skrevet – ja lige så lidt er der blevet gjort.

  Den siddende borgmester og flokken af politikere der sidder med beslutningerne i forhold til netop RÅGER OVER BYENS TAGE – – de er helt enkelt total tonedøv i forhold til byens borgere – i det mindste vedr. støjen fra rågerne.

  Støjen forringer i den grad de berørte borgeres livskvalitet og uagtet, at der i 2014 blev indsamlet 10.000 underskrifter i Hadsund og omegn – – afleveret til politikerne – ja så er problemet og støjen kun blevet værre og værre.

  TEFLON:

  Forvaltningen og politikerne er – skal du vide – totalt ligeglade med hvad du og jeg + mange andre mener og er berørt af, når det gælder RÅGER OVER BYENS TAGE – begrebet hedder TEFLON POLITIKER

  NAIVITET:

  Man har gennem årene spist de plagede borgere af med trut trut og grydelåg – en helt utilstedelig farse og latterliggørelse af borgerne.

  Helt utåleligt for Jer der bor bla. der hvor du bor – jeg er helt på det rene med Jeres situation.

  Lige nu – her 21.05. kl. 06:15 er det da helt galt !

  ØKONOMI:

  Til din orientereing har MJ i byrådssalen udtalt: det drejer sig ikke om penge – – øhhh – hvad drejer det sig så om – måske ligegyldighed i forhold til borgerne.

  Jeg vil faktisk gå så vidt som til at udnævne rågeplagen som byens største problem.

  Ønsket om bosætning i bla. Hadsund og dermed en bedring af økonomien ser jo lidt sort ud al den stund byen er plaget af larmen fra omkring 2000 råger – når støjen topper.

  NEMESIS:

  Du vil nok bemærke, at ingen af politikerne i byrådet bor i nærheden af dette daglige lydinferno – bortset fra “vores” borgmester – Mogens Jespersen – nu indhentet af sin egen mangelfuldhed på toppen af Sundhuset – nemesis – må man fryde sig ? – tja – det afgør du med dig selv – jeg har oplevet støjplagede borgere fryder sig med et stille smil ! – menneskeligt tja – Sundhuset og MJ – fuld plade :>))

  KOMMUNALVALG:

  Nu er vi så så fantastisk heldige, at den siddende borgmester Mogens Jespersen trækker sig ved det kommende kommunalvalg – armene op !!! MEN – næste step bliver så, at være opmærksom på, hvad der bliver sagt fra de politikere der stræber efter stolen.

  Det kunne jo være nyttigt, hvis nogle af de siddende politikere hvade mandshjerte nok til at komme på banen – – ikke mindst Mogens Jespersen – altså med noget der gør en forskel – ikke den gamle sang om miljø – EU etc. – fælde træer – pille reder ned – være på – resolut – målrettet.

  Hermed opfordring til Jer siddende politikere om at komme på banen og forholde Jer til netop problemet med RÅGER OVER BYENS TAGE – hvem tør byde ind – – skal jeg gisne – – INGEN

  Evt. indkalde til borgermøde og træde i karakter som en handlingsmand – – – på den anden side formentlig dybt naivt fra min side, al den stund der er skrevet tusindevis af ord om problemet – RÅGER OVER BYENS TAGE – – gennem de sidste mange år og intet – som i ABSOLUT intet er der sket – øhhh jo – antallet af rågereder og råger er vokset år for år – se dét er hvad der er sket.

  TIL CHRISTOFFER !

  Min opfordring til dig Christoffer – spids pennen – gå til stålet – skru op for retorikken – læg pænheden til side – pæne tålmodige borgere – klap klap og trut trut – – har der været nok af gennem tiden – OG – måske netop derfor er problemet i den grad eskaleret.

  PEG INDEFTER:

  Vendt indefter har Hadsund´ borgere været for pæne – for føjelige – for naive. Vi har jo de politikere vi selv har stemt ind – – på den vis er aktien jo vores egen !

  Desuden er der formentlig mange af Jer plagede borgere, der stemte os ind i EU i ´72 – et EU, som jo i stor stil beskytter rågerne – så også der peger pilen på Jer selv.

  Set med dé briller , ja så ligger vi som vi har redt.

  EXIT:

  Blæsten går friskt over Hadsund – her er smukt og fin fin morgensol – en ny dag med handlekraftige mænd og kvinder der får dette land til at hænge sammen men – desværre også en stor del inkompetente politikere der primært går deres eget ærinde.

  GOD DAG TIL SMUKKE DK !

  Nisser har jeg ikke styr på :>))

  Hadsund – smukt beliggende ved een af danmarks smukkeste fjorde – sol og grønne bøge OG en helvedes larm fra råger – en larm der er ved at tage pipper fra borgere i bymidten.

 2. Jeg skal da love for, det var noget af en udmelding. Sådan helt stilfærdigt sagt ligger normal samtale mellem mennesker på ca. 60 dB. En plæneklipper ligger på ca. 90 dB medens et jagtgevær når op på et støjniveau på 165 dB. Tja… jeg tror nu ikke man behøver gnide sig i hænderne over vores borgmester er flyttet i Sundhuset. Han var i forvejen klar over rågekolonien ved Himmerlandsgade overfor Midtpunkt. Det gælder også resten af beboere i Sundhuset. Men for dem og vores borgmester er en snak fra råger ikke et problem. Så ingen grund til sarkasme. Mange i Dansk Ornitologisk Forening er af den samme mening og mange af dem fryder sig over den smukke og nyttige fugl. Men det ville nok være for meget forlangt af de herrer. Men i al venskabelighed ønsker jeg de herrer god kamp mod naturen. Må den bedste vinde

  • Jeg har skrevet indlægget fordi jeg har et problem med larmen fra rågerne, fordi vi bor under en rågekoloni og at jeg lidt endnu, har en nogenlunde intakt hørelse!

   Kl. 4:05 overdøves dejlig fugle lyde af “rågesnak”, som du kalder det, som netop kan høres inde i huset.

   Jeg har ingen problemer med larm fra en græsslåmaskine, fra biler eller skud.
   Tvært imod glæder jeg mig over hvert skud fra jægerne, da det er en hjælp til at få reduceret rågebestanden.

   Jeg kan kun igen rose jægerne for deres ekstrem stor arbejde, men ønsker deres arbejdsbetingelser forbedret.

   Lyden fra rågerne er mere eller mindre konstant, i modsætning til lyden fra en plæneklipper eller et skud, men ja lyden er meget lokal i det område rågerne opholder sig.

   Jeg mener ikke det kommer sagen ved, hvor borgmesteren er bosat, eller hvad borgmesteren har gjort eller ikke gjort, som Ole Sand, desværre genstarter med hans skriv. Ole har igennem mange år forsøgt at gøre opmærksom på problemet, men hvis man ikke bliver lyttet til, kan jeg godt forstå, at man på et tidspunkt i udmattelseskampen bliver frustreret over mangelende handling.

   Fokus på rågerne!

   Vi har boet i Hadsund siden 2004. På det tidspunkt var rågebestanden slet ikke samme udfordring. Jeg har arbejdet hjemmefra de sidste 5 år, hvor støjen fra rågerne bare har været tiltagende.

   Lone, hvis du eller andre ikke forstår problemstillingen, syntes jeg du skal gå en tur på stigen i skoven under rågekolonien, bag børnehaven “Lærkereden”, snart omdøbt til “rågereden”, f.eks. kl. 4:15 om morgen i denne uge.

   Jeg er ret overbevist om, at støjen fra rågerne også forstyrrer børnehaven i dagtimerne, og at støjen kan have en skadeligeffekt på børn og voksne, så hvis du og “naturforeningen” som du henter medhold hos, vil kalde kampen imod råger for en kamp imod naturen, vil jeg anlægge kampen mod rågerne, som en kamp for folkesundheden.

   Det er meget lettere, at sige “lev med det”, hvis man ikke selv er påvirket af det.

   I naturen sker der en regulering, og det bør også ske her, og derfor håber jeg vi kan få en ugle, der er i stand til at ændre på rågebestanden, men jeg er ikke i stand til at tiltrækken en ugle!

   Det vi kæmper med er lovgivningen, der siger, at jægerne kun må skyde rågeungerne i en given periode, når rågeungerne er på vej fra reden og der er blade på træerne, men at de ikke må skyde de voksne råger.

   Du latterlig gør nogen støjforhold, men jeg kan oplyse at en virksomhed i et industrihavneområde ville blive pålagt at lave støjundersøgelse. Efterfølgende pålagt at reducere støjen og alternativt lukket, hvis den fortsat laver det støjniveau eller en teoretisk støjmodel ville vise det støjniveau, som rågerne medfører i dele af Hadsund.

 3. Kære Christoffer. Tak for dit skriv. Jeg accepterer selvfølgelig dine argumenter og holdninger, men det ændrer ikke ved mit eget standpunkt, da jeg anskuer det omhandlede ud fra et videre perspektiv. God sommer 🌞

 4. Kære Lone – følg opfordringen fra Christoffer – gå dig en tur i området en tidelig morgn – nu her 05:15.

  Det er helt ude af proportioner at nævne dB – niveauet fra diverse lyde som er af kortvarrig karaktér ! –

  Larmen fra rågerne er konstant – det er jo netop her forskellen er.

  Uanset hvor meget jeg selv skatter naturen ved jeg, at netop støjen fra rågekolonierne i bymidten i den grad forringer livskvaliteten for rigtig mange mennesker – tro mig – det er virkelig en daglig plage for rigtig mange borgere.

  Den der har skoen på ved hvor den trykker – et udtryk du helt sikkert kender.

  Fordi nogle få borgere har vennet sig til støjen – ja så er det jo urimeligt, at et meget stort flertal borgere dagligt bliver plaget af støjen.

  PÅ den vis bliver det jo et meget lille mindretal der kommer til at sætte dagsorden mht. rågerne og derfor på ingen måde demokratisk.

  Politikerne læner sig behageligt op ad de få borgere som har tilpasset sig støjen.

  I alle andre sammenhænge vil den demokratiske tilgang jo ikke blive accepteret men – når det gælder rågerne er det tydeligvis i orden.

  Politisk dovenskab er nok det nærmeste jeg kan komme.

  I øvrigt blev der ved et møde i byrådssalen – for nu omkring et år siden lovet, at myndighederne ville se på et forslag fra min side – om bestøvning af rederne med eks. et svovlpulver – – forventeligt nok – tavsheden fylder mere end handling – Skov – og Naturstyrelsen – som lovede at se på forslaget, har ikke ladet høre fra sig – overrasket . NEJ !

  Her 23. maj kl. 05:15 – kan jeg her på Fuglebakken 6 – selv med lukkede døre – høre den konstante larm fra rågerne.

  Uacceptabelt JA – Mariagerfjord Kommune der gør noget radikalt ved problemet – NEJ !

  Årlig nedskydning af omkring 1000 fugle hjælper tydeligvis ikke – snik snak fra politikerne om en forventelig nedgang i antallet af råger, holder borgerne hen i et håb der ikke bliver indfriet.

  Som skrevet – trut trut og grydelåg – altså hallo – hvem har nogen side troet på dén medicin.

  Fra Mariegerfjord Kommune´ side – skal der graves meget dybere i værktøjskassen !

  Som du – som den opmærksomme læser og deltager i debatten måske vil vide – ja så har jeg fremlagt forslag om forhøjelse med 7 øre/ kvm. i ejendomsskat – 7 øre / kvm. som ville kunne løbe op i samlet omkring 520.000,- – – – anvendelige kroner til udfordringen med rågerne – kassetænkning gør jf. politikerne, at forslaget blev lagt til side :>((

  Taler vi betrængt økonomi i Mariagerfjord Kommune – ja så kunne man bla. ha skrinlagt de 2,5 km. cykelsti mellem Assens og Å Mølle til 11,4 millioner.

  Sådan er der så meget i “Lidenlund” / Hadsund – en by i provinsen hvor borgerne holder lav profil og køres rundt med af en flok politikere vi selv har valgt så igen – vi ligger som vi har redt – længere er den historie ikke.

  Nu ikke mere for i dag – sol og vind tilsmiler Hadsund på en smuk morgen og tak for dét – ja hatten med høreværn.

 5. Hej Christoffer !

  Lige et par strofer mere fra mit tastatur.

  Rigtig fint med dine målinger og stor opbakning fra min side til det du skriver !

  Og ja – jeg har skrevet om problemet med rågerne over de seneste par år og samtidig erfaret, at de borgere der bor lige lodret under rågerne er tavse – har du et bud på hvorfor ?

  OG – hvis jeg nu spørger ind til dig om hvorvidt du tror, at det du så fint dokumenterer har nogen som helst virkning i forhold til handling fra Mariagerfjord Kommune – hvad er så dit ærlige svar ?

  Gad vide om der er politikere der kommer ind i kampen – træder i karakter og står inde for handling – om jeg tror det – sorry – mit svar bliver nej !

  Hatten af for de jægere der bruger deres fritid til at beskyde rågerne – jeg selv praktiserer med resultat – det samme på egen matrikel.

 6. Ole, tak for opbakningen 👍
  Jeg giver ikke op, men er i tænkeboks i rågestøjen.

  Jeg tror godt vi kunne blive enig om besparingsforslag og politiske beslutninger, som vi ikke er enig i, men da hverken du eller jeg er i byrådet, og at jeg i hvert fald ikke ønsker at komme det, vil jeg lade politikkerne om den økonomiske del.

  Som borger og virksomhedsejer betaler jeg min del til den fælles kasse, og jeg forventer at kommune løser problemet med rågerne!

  Når det er sagt, så tror jeg ikke der sker ret meget, udover at jægerne får lov at skyde indenfor de rammer, der er udstukket og det er desværre overhovedet ikke nok.

  Jeg ved nu, at det er udenfor råge ynglesæson, at Kommunen skal gøre rigtig meget, da rågens ve og vel, i ynglesæsonen sættes over folkesundheden. Rågeungerne må ikke fryse eller dø af sult, men de må skydes, når de kan bevæge sig ud af redden. Det er derfor nødvendigt at sikret at rågen ikke bosætter sig inden ynglesæson.

  Jeg er helt overbevist om, at der er mange, der er plaget af problemet. Det bekræfter 10.000 underskrifter i 2014 og problemet er kun blevet større i Hadsund siden 2014.

  Jeg tror folk tøver, da der er den bagside, at man ved at ytre sig, samtidig erkender en udfordring, der kan påvirke ejendomsværdien i en salgssituation, der kan blive konsekvensen, hvis problemet ikke tages politisk alvorligt.

  Samtidig reagerer folk grundlæggende mest på overskrifter, så det bliver nok desværre nødvendigt at trække lidt overskrifter 😊

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler