ForsideHadsundTilbagelevering af Den Bette Skole til Mariagerfjord Kommune

Tilbagelevering af Den Bette Skole til Mariagerfjord Kommune

- Annonce -

Tilbagelevering af Den Bette Skole til Mariagerfjord Kommune

Skelund Landsbyforening ønsker ikke længere at drive Den Bette Skole som forsamlingshus. Foreningen vil derfor gøre brug af tilbageleveringsmuligheden der står beskrevet i en deklaration, der blev udarbejdet mellem Landsbyforeningen og den daværende Hadsund Kommune.

Der er forsøgt fra Kultur og Fritidsforvaltningens side, at udarbejde en aftale med en lokal arbejdsgruppe, men uden held. Tilbagelevering af Den Bette Skole i Skelund behandles på møde i økonomiudvalget den 17. april 2024.

Indstilling: Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til BY:

1. At ejendommen Den Bette Skole Elkærvej 2, Skelund overtages af Mariagerfjord Kommune.
2. At udgifterne til tomgangsdrift frem mod en afklaring af den fremtidige anvendelse af bygningen finansieres af Kultur og Fritids driftsbudget til ejendomme.
3. At der fastsættes en periode på 3 måneder til afklaring af ejendommens fremtidige anvendelse. 

Sagsfremstilling

Baggrund og historik

Den Bette Skole, beliggende i Skelund, har en lang historie, der strækker sig tilbage til tiden før de omfattende kommunesammenlægninger, hvor den fungerede som en skole under Hadsund Kommunes forvaltning. Skolen blev lukket inden kommunesammenlægningen, og der blev i 1989 indgået en aftale mellem Hadsund Kommune og Skelund Landsbyforening om, at landsbyforeningen kunne overtage og videreføre bygningen som et forsamlingshus.

Denne aftale blev formaliseret gennem en tinglyst deklaration, der stipulerede, at hvis Skelund Landsbyforening på et tidspunkt ikke ønskede at fortsætte driften, skulle bygningen tilbageleveres til kommunen. I efteråret 2023 meddelte Skelund Landsbyforening til Kultur og Fritidsforvaltningen, at de ikke længere har ressourcerne eller ønsket om at drive Den Bette Skole, hvorefter Kultur og Fritidsforvaltningen har været i dialog med Landsbyforeningen og en lokal arbejdsgruppe, der ønskede at organisere sig og overtage driften.

Det lykkedes ikke at komme til en aftale mellem Landsbyforeningen og den lokale arbejdsgruppe, derfor blev der på et møde den 22. februar 2024, hvor fagchefen for Kultur og Fritid deltog sammen med landdistriktskonsulenten og medarbejdere fra Ejendomscentret, aftalt at en tilbagelevering igangsættes. Der er dog fortsat et lokalt ønske om, at der kan etableres en forening, der kan overtage bygningen og driften, så huset kan drives videre og de nuværende brugere af huset fortsat kan have et sted at være.

På mødet blev der drøftet en mulighed om, at arbejdsgruppen kunne få en sidste mulighed for at etablere en forening. En periode på tre måneder fra kommunens overtagelse af bygningen, blev vurderet tilstrækkelig til, at arbejdsgruppen kan afdække spørgsmål om økonomi, brugere og etablering af en forening med dertilhørende vedtægter.

Brugerne af Den Bette Skole

Lokalhistorisk Forening: Foreningen har et dedikeret anneks i bygningen, som bruges fast til deres arbejde med at bevare og dokumentere lokalhistorien.
FDF: Foreningen har lokale på første salen og har længe været en aktiv bruger af Den Bette Skole. De har dog informeret, at de går i bero pr. 1. juli 2024, hvilket betyder, at huset vil miste en indkomstkilde i form af manglende lokaleleje.
Seniorhold med Stolegymnastik: To gange ugentligt mødes et seniorhold for at dyrke stolegymnastik i bygningen. De er aktive indtil 1. maj, hvorefter de går på sommerferie og planlægger at vende tilbage efteråret 2024.
Foredragsforeningen: En foredragsforening, der tidligere benyttede Den Bette Skole, har flyttet deres aktiviteter til Midtpunkt, et andet lokale i Skelund, der også fungerer som forsamlingshus.

Tillæg til deklarationen

I vedhæftede bilag, som er den underskrevne deklaration fra 1989, er der et tillæg, der blev udarbejdet og tinglyst i 1993. Dette tillæg stipulerer, at Skelund Landsbyforening forpligter sig til at udleje tilbygningen til Skelund Lokalhistoriske forening, så længe denne forening består. Ligeledes kan lejemålet kun ophæves, hvis begge foreninger er enige herom.

Håndteringen af denne situation, indgår i Kultur og Fritidsforvaltningens videre arbejde med sagen.

Fakta om Den Bette Skole

Bygningen består af en hovedbygning på 184 m2, beliggende på en 800 m2 grund. Ejer af bygningen er i dag Skelund Landsbyforening. 
Ifølge Tinglysning skal ejendommen overgå vederlagsfrit til Mariagerfjord Kommune, såfremt foreningen ophører og ikke selv finder andre til at drifte med et almennyttigt formål.  

På et møde mellem Skelund Landsbyforening og repræsentanter fra Mariagerfjord Kommune den 22. februar, er det aftalt at Mariagerfjord Kommune overtager driften af bygningen pr. 1. maj 2024. 

Skelund Landsbyforening har oplyst følgende forbrugsudgifter i 2023:

Samlet har Skelundlandsbyforening har udgifter for 29.350,50 kr. i 2023 for el, vand og varme. 

Efter overdragelsen af bygningen igangsættes tomgangsdrift af bygningen og minimal pasning af udearealerne indtil bygningens fremtid er afklaret. Dermed forventes det ikke at overstige forbrugsudgifterne som Skelund Landsbyforening har forelagt. 

Når bygningen overtages, kontaktes nuværende forsikringsselskab for overtagelse af forsikring. 

Bygningens drift varetages af Ejendomme, mens budgettet ligger hos Kultur og Fritid. 

Økonomi
Forventet årlige tomgangsudgifter: 
Forbrugsudgifter El, vand og varme: 29.000 kr.
Bygningsforsikring :10.000 kr.
Vedligeholdelse af udearealer: 15.000 kr.
I alt:  54.000 kr.

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet