ForsideMariagerfjordUdvalget for Børn og Familie skal vælge destination til studietur 2023

Udvalget for Børn og Familie skal vælge destination til studietur 2023

- Annonce -

Udvalget for Børn og Familie skal vælge destination til studietur 2023

Udvalget for Børn og Familie i Mariagerfjord Kommune holder møde den 29. november 2022, hvor der på dagsordenen bl.a. er: Studietur 2023

Forvaltningen er blevet bedt om at komme med forslag til destinationer til Udvalgets studietur i løbet af 2023.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At Udvalget vælger en destination til studietur, så et konkret program kan udarbejdes.

2. At Udvalget fastlægger datoer for studieturen.

Sagsfremstilling

På baggrund af Udvalgets visionsarbejde og fokusområder, er der lavet forslag til tre forskellige destinationer for studietur med forskelligt indhold. Destinationerne er udvalgt, så man kan blive inspireret indenfor de temaer og initiativer, som har særligt fokus det givne sted, og som samtidig har relevans i forhold til aktuelle fokusområder i Mariagerfjord Kommune.

Forslag til indhold på turene er foreløbigt, da der endnu ikke er indgået konkrete aftaler. Det afventer, at der er truffet beslutning om, hvor studieturen går hen.

Trondheim, Norge
Hovedfokus: Dagtilbud, Skole, sammenhæng/overgang mellem dagtilbud og skole, mental sundhed. Studieturen kunne blandt andet omfatte besøg på Trondheim Kommunes forvaltningen, på Universitetet NTNU samt en eller flere børnehaver og skoler, hvor nedenstående temaer kan udforskes.

  • I 2018 blev det lovpligtigt i Norge at dagtilbud og skoler skal samarbejde omkring overgangen fra dagtilbud til skole og sfo. “Bedre skolestart for alle” er en indsats målrettet at styrke sammenhængen og kontinuiteten i overgangen mellem dagtilbud og skole, og Trondheim Kommune er i den forbindelse pilotkommune.
  • Norge har i et par år haft et lovpligtigt tværfagligt tema i skolen “Folkehelse og livsmestring”, for at øge børn og unges trivsel. Faget skal give eleverne kompetencer, som fremmer god fysisk og psykisk sundhed, og som giver muligheder for at tage ansvarlige livsvalg.
  • The Resilience Centre på NTNU (Universitet) indgår blandt andet i det europæiske ”The Upright Project” (projekt der arbejder med at forbedre mental sundhed for teenagere), og der forskes her i mental sundhed.

Reykjavik, Island
Hovedfokus: ”Den islandske model” ifht. forebyggelse og sundhedsfremme (KRAM), børneinddragelse og makerspaces. Studieturen kunne blandt andet omfatte besøg hos Umbodsmadur Barna (børneombudsmanden), Reykjavik Universitet (Department of Health) samt et eller flere makerspaces.

  • Island er det land, der er rangeret højest med hensyn til børns rettigheder og børneinddragelse. Islands præmiereminister udpeger hver 5. år en børneombudsformand, der har til opgave at varetage og fremme børn under 18 års interesser og rettigheder. I den forbindelse arbejdes der bl.a. med børnepaneler for børn mellem 12-17 år og som et nyt tiltag (2019) afholdes der hvert andet år et børneforum, hvor formålet er at styrke børns indflydelse på politisk beslutningstagen, gennem en demokratisk diskussion med ministre, parlamentsmedlemmer og repræsentanter fra bl.a. arbejdsmarkedet, med udgangspunkt i børnenes egne spørgsmål.
  • Island er gennem 2010’erne gået fra at have et meget stort alkoholforbrug blandt unge, til nu at ligge helt i bund i Europa. ”Den islandske model” arbejder med sundhedsfremme og har fokus på de forhold, der beskytter unge og skaber rammerne for et godt og sundt børne- og ungeliv. Det betyder fx, at der arbejdes med at tilbyde unge fællesskaber, hvor alkohol og rygning fylder mindre.
  • Der findes flere meget spændende makerspaces på Island, som kan inspirere til den udvikling på området, der skal ske i de næste par år.

Hvis Island vælges gøres der opmærksom på, at Udvalget for Kultur og Fritid også er interesseret i Island som destination for studietur. Turen kan derfor arrangeres som et samarbejde mellem de to udvalg. I så fald vil der blive fokus på fælles inspiration, særligt ift den islandske model, som netop beror på et tæt samarbejde på tværs af fagenhederne, mens udvalgene også stadig vil kunne have forskellige programpunkter alt efter faglig interesse.

Cardiff, Wales
Hovedfokus: Børn og unges trivsel, forældresamarbejde, data, samskabelse. Studieturen kunne blandt andet omfatte besøg på Cardiff University, Cardiff Kommune samt en eller flere skoler og lokalsamfund i Wales, hvor man har gjort brug af data fra SHRN til at lave lokale indsatser for f.eks. unges trivsel og/eller bedre forældresamarbejde.

  • I Wales er alle offentlige skoler medlem af School Health Research Network (SHRN), der drives af Cardiff University. Netværket har til mål at øge børn og unges sundhed og trivsel gennem solid dataunderstøttelse og velafprøvede indsatser. Netværket er ret unikt i verden, og sikrer at der produceres relevante spørgeskemadata, som gøres tilgængelige på både lokalt, regionalt og nationalt plan. Endvidere skaber det et tæt forhold mellem praksis og forskning og et stort potentiale for samskabende aktiviteter samt fælles forskningsprojekter.
  • Der er i 2022 indført et nyt curriculum, der undervises i i de walisiske skoler. Her er temaer som trivsel, relationer og seksualitet obligatoriske emner.

Rejsedatoer

Der er fundet to mulige rejsedatoer i foråret 2023, når der tages hensyn til den politiske mødekalender. Begge muligheder er afrejse søndag og hjemkomst onsdag.

19.-22. marts 2023

21.-24. maj 2023

Økonomi

Der afsættes årligt 35.000 kr. i budgettet til udvalget til kurser, konferencer og rejser. Udvalget kan overføre midlerne mellem årene. Der gøres opmærksom på, at deltagelse i fx Børnetopmøde også faktureres på denne konto.

Udvalget for Børn og Familie har uforbrugte midler på ca. 90.000 kr.

Den forventede udgift til studieturen ligger på 80.000-95.000 kr. afhængig af destination, priser til transport og indkvartering samt faglige aktiviteter.
Island er lidt dyrere i flybillet end Norge og Wales, mens udgifter til ophold og forplejning forventes at ligge på samme niveau alle tre steder.

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet