ForsideØstkystenDer har været afholdt licitation på håndværkerydelsen på projekt Fremtidens Havbakke -...

Der har været afholdt licitation på håndværkerydelsen på projekt Fremtidens Havbakke – overskridelse på 8.685.124 kr

- Annonce -

Udvalget for Børn og Familie i Mariagerfjord kommune holder ordinært møde den 7. november 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Fremtidens Havbakke

Der har været afholdt licitation på håndværkerydelsen på projekt Fremtidens Havbakke. Licitationsresultatet er en væsentlig overskridelse af budgettet. Der skal tages stilling til, hvordan den videre proces for projektet skal være.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked og Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At et af de fire forslag godkendes.

Inddragelse

I bygherreudvalget deltager ud over politisk og administrativ repræsentation også repræsentanter fra ledelse og medarbejdere fra dagtilbuds- og skoleafdeling af Havbakkeskolen samt en repræsentant fra Alshallens bestyrelse.

Sagsfremstilling

Baggrund
I forlængelse af Byrådets beslutning om at lukke Skelund-afdelingen af Havbakkeskolen med virkning fra sommeren 2019, besluttedes det samtidigt at samle skole- og dagtilbud på Havbakkeskolen på baggrund af rapport fra Brøndum og Flies. Der blev i forlængelse heraf afsat 12,5 mio. kr. til projektet.

I 2020 besluttede Byrådet – som følge af mulighed for fremrykning af anlægsinvesteringer (Corona) – at løfte projektet med yderligere 2 mio. kr. til også at omfatte en øget aktivering mellem hal og skole i forhold til fælles mødested for byen. Dette under forudsætning af 0,5 mio kr. i medfinansiering fra hallen. På baggrund heraf udarbejdede Årstiderne Arkitekter i 2021 et ideoplæg. Ideoplægget blev godkendt af Byrådet 25. august 2022 og i samme ombæring blev yderligere 4,158 kr. afsat til projektet.

Licitationsresultat

Ideoplægget er efterfølgende projekteret og håndværkerydelsen har nu været udbudt i hovedentreprise til fem indbudte hovedentreprenører. Alle fem afgav bud ved licitation 21. oktober 2022.

Licitationsresultatet betyder, at der vil være en overskridelse på 8.685.124 kr., såfremt projektet gennemføres i nuværende form. Dette svarer til en overskridelse på 45,33%.

Scenarier for den videre proces

Bygherreudvalget har på møde 26. oktober 2022 drøftet licitationsresultatet og har i den forbindelse opstillet fire mulige scenarier for den videre proces:

1. At der anmodes om en tillægsbevilling på 8,69 mio. kr.

2. At projektet ikke videreføres

3. At projektet udføres i en meget modereret udgave, herunder at dagtilbud KribleBo bevares i nuværende bygninger

4. At projektet udskydes i op til et år

Bygherreudvalget anbefaler mulighed 1; at der anmodes om en tillægsbevilling på 8,69 mio. kr. Alternativt anbefaler bygherreudvalget:

  • Mulighed 3: At der gennemføres et modereret projekt, hvor børnehaven KribleBo bevares i eksisterende bygninger under forudsætning af, at bygninger og udearealer opdateres/renoveres.
  • At såfremt denne løsning vælges, skal der ske en meget hurtig igangsætning af de nødvendige arbejder.
  • At udvalgene drøfter, om der skal ske yderligere tiltag i forhold til Havbakkeskolen og Alshallen

For at kunne skabe plads til daginstitutionen, har det medført en dominoeffekt i forhold til behov for bygningsmæssige ændringer i de resterende arealer på skolen, idet et antal nuværende klasseværelser indgår i dagtilbuddets fremtidige arealer. Der kan således ikke tages enkeltdele ud af ”kæden” uden meget store konsekvenser for projektet. Hermed er det ikke muligt at finde besparelser i nuværende projekt, idet alle de planlagte omforandringer netop er indbyrdes afhængige.

Ud fra et fagligt perspektiv er det ikke en forudsætning for at drive en samdriftsordning, at daginstitutionen er på skolens matrikel. Senest er der bygget en ny daginstitution i Assens, som i lighed med Havbakkeskolen også er samdrift mellem dagtilbud og skole. Kriblebo vil ud fra et fagligt perspektiv således kunne blive i de eksisterende bygninger. Vælges denne løsning, bør dagtilbuddets bygninger og udearealer renoveres/opdateres.

Hvis dagtilbuddet forbliver i de eksisterende bygninger, er der ingen forudsætninger for at lave konstruktive indgreb i skolens arealer, idet skolen da har de arealer at disponere over, som de også har i dag.

I forhold til samlig af og synergi mellem funktionerne for ungdomsklubben, lokalhistorisk forening og selvbetjent folkebibliotek bør dette i givet fald også gentænkes til størst mulig værdi for lokalområdet.

Økonomi

Der er i 2019 oprindeligt bevilget 12,5 mio. kr. til projektet. Efterfølgende er der i 2020 bevilget yderligere 2 mio. kr. mod 0,5 mio. kr. i medfinansiering fra Als Hallen for at løfte projektet til også at omfatte en øget aktivering mellem hal og skole og i forhold til fælles mødested for byen. I forbindelse med resultat af foranalyse bevilgede Byrådet 25. august 2021 yderligere 4,158 mio. kr., hvoraf 0,275 mio. kr. finansieres af Udvalget for Kultur og Fritids anlægskonto til haller. I alt 19,158 mio. kr.

Licitationen på håndværkerydelsen viser et resultat på anlægsprojektet på i alt 27.816.124 kr. mod de estimerede 19.158.000 kr. Dette svarer til en overskridelse på 8.685.124 kr.

Såfremt det besluttes at bevilge en tillægsbevilling, vil denne skulle finansieres ved kassetræk.

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER

Dødsfald – Als

- Annonce -

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet